အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ လူႏွစ္ဦး ေပါင္းစပ္ျခင္း ကို ႏွလံုးသား ခ်င္း ထိေတြ႕မႈအျဖစ္ ညႊန္းဆိုဖြဲ႕သီၾကသည့္ အေျခအေနသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ေၾကာင့္ ပိုမို၍ လက္ေတြ႕က်လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ သဘာဝ ကုထံုးတစ္ရပ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံေျပာဆိုလုိက္သည္။ လူႏွစ္ဦး ေပါင္းစပ္ျခင္းကို ႏွလံုးသားခ်င္း ထိေတြ႕မႈအျဖစ္ ညႊန္းဆိုဖြဲ႕သီၾကသည့္ အေျခအေနသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ေၾကာင့္ ပိုမို၍ လက္ေတြ႕က်လာၿပီ ျဖစ္သည္။ လူေပါင္း (၃.၅)သန္းကို ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဘဝကို အတူျဖတ္သန္းျခင္းသည္ ႏွလံုးတြင္ ေရာဂါတစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို သိသိသာသာ ယုတ္ေလ်ာ့ က်ဆင္းသြားေစေၾကာင္း သိရွိရသည္။ နယူးေယာ့ခ္ တကၠသိုလ္ရွိ လန္ဂိုနီ ေဆးပညာစင္တာက တစ္ကိုယ္တည္း ေနထုိင္သူမ်ားထက္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားက ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ သာမန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယခင္က လူေနမႈဘဝႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးတို႔ကို ဆက္စပ္ေလ့လာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ရလဒ္မ်ားက မပီမျပင္ ေရာေႏွာရႈပ္ေထြးေနခဲ့သည္။ နယူးေယာ့ခ္ တကၠသိုလ္မွ ႏွလံုးသုေတသန ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာကားလို႔စ္ အယ္လ္ဗီရာက လူတစ္ဦး၏ အခ်စ္ေရးဘဝႏွင့္ ႏွလံုး၏ က်န္းမာေရးတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “အရင္တုန္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သုေတသန ရလဒ္ေတြက လက္ထပ္ထားသူေတြနဲ႔ တစ္ကိုယ္တည္း ေနထိုင္သူေတြၾကား အဓိက ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ႏွလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုတည္းကိုပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ရွိတယ္ ဆိုတာကို စူးစိုက္ ေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ”ဟု ေဒါက္တာ အယ္လ္ဗီရာက ဆိုသည္။

၎က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးကို ျဖန္႔က်က္စုေဆာင္းပါတယ္။ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကေန ေလ့လာပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းဟာ ႏွလံုးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ တစ္မ်ိဳးထက္မကတဲ့ ေရာဂါေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု သက္ေရာက္ေစသလဲ ဆိုတာကို အေျဖရွာခဲ့ပါတယ္”ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားသည္ အသက္(၂၁)ႏွစ္မွ (၉၉)ႏွစ္ၾကား ကန္႔သတ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္အတြင္း အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ဆက္ႏြယ္မႈကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးအျပင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ပါ ဂရုတစိုက္ အေျဖရွာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူ အမ်ားစုသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ သမားမ်ားထက္ ႏွလံုးေရာဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရရွိခံစားရႏိုင္ေျခ (၅)ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ထိ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် အေျဖမထုတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာအယ္လ္ဗီရာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက အိမ္ေထာင္သည္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရွိေန၍ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ “လူေတြက ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ တစ္ေယာက္ရွိလာၿပီဆိုရင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကုသမႈေတြ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ ပိုနီးစပ္လာတတ္တယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖို႔ တစ္ေယာက္က အလိုလို တာဝန္ယူေနတတ္တာမ်ိဳးေပါ့။ ဒီအခ်က္ဟာ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးဘဝကို ဦးတည္ေစတယ္ေလ”ဟု ေဒါက္တာ အယ္လ္ဗီရာက ဆိုသည္။

၎က “ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြဟာ ေသြးေၾကာေတြထဲက ေရာင္ရမ္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခ နည္းပါးေနတတ္တာ ေတြ႕ရတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ေသြးေၾကာေတြ ပိတ္ဆို႔ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခ ပိုေလ်ာ့သြားတာပဲေပါ့”ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့က်သြားသည့္ ေယဘုယ် ေကာင္းက်ိဳးသည္ ငယ္ရြယ္ေသာ စံုတြဲမ်ားတြင္ ပိုမိုထင္ရွားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network.

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား