ကမၻာေက်ာ္ နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ Jonathan Cainer ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ေဟာစာတမ္း

AQUARIUS ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
=================

ကုမ္ရာသီဖြားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ထိ ကံေကာင္းေစေသာ ႏွစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ကုမ္ရာသီဖြားအားလံုးဟာ အမွန္တရားလက္ကိုင္ထားေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ ႏွစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုမ္ရာသီဖြားေတြ အစြဲအလန္းႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ကူး၊ အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြထက္ တပါးသူရဲ႕ စိတ္ကူး၊ အႀကံဥာဏ္ေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကုမ္ရာသီဖြားေတြဟာ အစြဲအလန္းႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ စကားေျပာဆင္ျခင္သင့္ၿပီး စကားေျပာ မွား၍ ျပသာနာေျဖရွင္းရ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုမ္ရာသီဖြားေတြအတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဇြတ္တရြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ပါ။ မိမိထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ အမွားအယြင္းေတြ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ မဆင္မျခင္မျပဳလုပ္သင့္ ပင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥေတြမွာ ရဲရဲရင့္ရင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိႏို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနရလင့္ကစား ထိုအေျခအေနအတြင္းကပင္ မိမိအတြက္ အခြင့္အေရး ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။

PISCES မိန္ရာသီဖြား ( ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ မတ္လ ၂၀ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူ)
======================

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းသင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အရာရာကို လုပ္ေဆာင္သင့္ ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ မိ္န္ရာသီဖြားေတြအတြက္ ျပသနာနဲ႔ေတြ႔ႀကံဳရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္မထား ဘဲ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူးလို႔ေျပာမယ့္အစား ျပသနာရွိရင္ အေျဖရွိတယ္၊ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖရွာၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိန္ရာသီဖြားေတြဟာ အရာရာကို မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး တီထြင္ႀကံဆႏိုင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လိုသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မိ္န္ရာသီဖြားေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခုိင္ခုိင္မာမာျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ ယႀတာအေနျဖင့္ “ငါသိတယ္ ငါလုပ္ႏိုင္တယ္ ငါဟာ အရာရာကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္” ဆိုၿပီးႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ မိန္ရာသီဖြားေတြအတြက္ ကံတရားက အေကာင္းဆံုးအရာေတြ ရရွိေစႏိုင္မယ့္ ႏွစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။

Aries မိႆရာသီဖြား ( မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၂၀ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူ)
============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ သင္၏ စီမံထားသည့္ အဓိကဆက္ဆံေရး မ်ား ( အခ်စ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာ မ်ားသာမက ) တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းမည္။ ယခင္က သင့္အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ရ႐ွွိမည္ ျဖစ္သည္။
စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားမည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုး သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမည္ ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။

Taurus ၿပိႆရာသီဖြား ( ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
=============

အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ ေျပာင္း လဲျခင္းႏွင့္ အက်ိဳး႐ွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္မည္။ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။ ယင္းတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူအသံုးခ်တတ္ရမည္။
သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈအားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးေနလိမ့္မည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သင့္အတြက္ အက်မ်ား႐ွိသလို အတက္မ်ားလည္း ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း သင္လုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားကိုသာမက မလုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားပါ ျဖစ္ထြန္းလာမည္။

Gemini ေမထုန္ရာသီဖြား ( ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
===============

ဤရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ အထူးေကာင္း မြန္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ မ်ား၊ အေျပာင္းအလဲ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။ ယင္းတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူအသံုးခ်တတ္ရမည္။
သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈအားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးေနလိမ့္မည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သင့္အတြက္ အက်မ်ား႐ွိသလို အတက္မ်ားလည္း ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း သင္လုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားကိုသာမက မလုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားပါ ျဖစ္ထြန္းလာမည္။

Cancer ကရကဋ္ရာသီဖြား ( ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား)
==============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ဤရာသီဖြားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွစ္ျဖစ္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳလ္၏ တည္႐ွိေနမႈသည္ သင့္အတြက္ တားဆီးဟန္႔တားကန္႔သတ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မည့္ အသြင္ေဆာင္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ မလုပ္သင့္ဟု ထင္သည့္အတြက္ ၿမိဳသိပ္ထားခဲ့ရသည့္ အတိတ္က ခံစားခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အတက္က် မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ အားလံုးေကာင္းမြန္သည္။

LEO သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူ)
=============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တစ္ခုလံုး ကံေကာင္းမႈမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ကံေကာင္းမႈမ်ား စိတ္ေက်နပ္ ေလာက္ဖြယ္ အျပည့္အ၀ ရရွိမည္မဟုတ္။ သို႕ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္း၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျပန္ရျခင္း ႏွင့္ တိုးတက္မႈျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ၊ ေလးစားယံုၾကည္ခံရျခင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သင္လိုအပ္သည္မ်ား ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

VIRGO ကန္ရာသီဖြား ( ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ သင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အရာအားလံုး တြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာဆက္ဆံမႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပဋိပကၡမ်ားတြက္မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကမၻာႀကီးသည္ သင္၏ ရန္သူမဟုတ္ဘဲ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ကို ျပသႏိုင္မည့္ သက္ေသတစ္ခု အျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

LIBRA တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူ)
============

၂၀၁၄ခုႏွစ္ တြင္ သင္၏ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါျမင့္မားမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းေျမ႕မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ မည္။ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္း၏ ရလဒ္မ်ား အျဖစ္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည္ တိုးတက္မႈမ်ားကိုယခုႏွစ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

SCORPIO ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူ)
============

ယခုလတ္တေလာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား စူးစမ္းရွာေဖြမႈ မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းသည္ Scorpio ရာသီဖြားမ်ားသည္ puluto ၿဂိလ္ႏွင့္ Uranus ၿဂိဳလ္ၾကားက်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားေနရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သင့္မလိုခ်င္သည့္ မျဖစ္ခ်င္သည့္ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ထားခဲ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ျမင္ျမတ္မႈမ်ားစြာကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ပိုင္ဆိုင္ ျခင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

SAGITTARIUS ဓႏုရာသီဖြား (ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ဓႏုရာသီဖြားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္တစ္ ခုျဖစ္သည္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဓႏုရာသီဖြားေတြအတြက္ အလြန္ အတက္အက် မ်ားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဓႏုရာသီဖြားေတြ သတိထားရမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သနားလြယ္ ယံုလြယ္သူမ်ားျဖစ္တာမို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ရင့္က်က္မႈ၊ ပညာရွိမႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပသနာေတြ ေတ႔ြႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပ်က္ၿပီးခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြဟာလည္း ျပသနာ အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတက္ပါတယ္။ ဓႏုရာသီဖြားေတြအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းအား ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ငါဟာ ကမၻာေပၚမွာ ငါလိုခ်င္တဲ့အရာတိုင္းကို ယူႏုိင္တဲ့အစြမ္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္” ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ေတြးေခၚႏိုင္မွသာ ဒီႏွစ္ဟာ ဘယ္လို အတက္အက်ေတြပဲ ရွိတယ္ပဲဆိုဆို ကိုယ္လုပ္တဲ့ အရာမွန္သ မွ်ကို ျဖစ္ပါ့မလားလို႔ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အလုပ္စ လုပ္ကိုင္တယ္ဆိုရင္ပဲ ျဖစ္ကိုျဖစ္တယ္ ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

CAPRICORN မကာရ ရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူ)
===============

မကာရရာသီဖြားေတြ အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ အရာရာတိုင္း လြယ္ကူတယ္လို႔မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း မကာရရာသီဖြားေတြဟာ အနစ္နာခံတတ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးႏုိင္တဲ႔ စြမ္းရည္ရွိၿပီးသူ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေကာင္းတယ္ ဆိုးတယ္ဆုိတာ မကာရ ရာသီဖြားေတြရဲ႕ အေပၚမွာသာ မူတည္ႏိုင္ ပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ မကာရရာသီဖြာေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚေနလင့္ကစား ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရရွိႏိုင္မယ့္ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းျခင္းေတြဟာလည္း မခန္႔မွန္းႏိုင္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အေျခအေနေတြၾကားထဲကပင္ ျဖစ္ေပၚေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ဟာ မကာရ ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ဘဝလမ္းေၾကာင္း မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ မကာရရာသီဖြားေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ျခင္းေတြၾကားထဲကပင္ တိုးတက္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ျခင္းေတြ ခံစားေနရလင့္ကစား ရင့္က်င့္မႈ၊ စိတ္ရွည္မႈနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ဘက္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင့္က်က္မႈ စိတ္ရွည္မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ တုိက္ခိုက္ေႏွာင့္ယွက္သူေတြေတာင္ ရပ္တန္႔ၿပီး ကိုယ္ဘက္ပါဝင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ မကာရရာသီဖြားေတြအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ျပသနာေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳႏုိင္ပင္မယ့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေတြ ရရွိႏိုင္မယ့္ ႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

MOI Webportal Myanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား