တင္ကြတ္ကို ေျခလွမ္းသြက္သြက္လွမ္းေစရန္ သတိျပန္ရလာေသာ Apple Board အဖြဲ႔

Apple ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တင္ကြတ္သည္ အမ်ားအျမင္တြင္ ထက္ျမက္သည္၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိ သည္၊ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင...္ခံရၿပီး Apple ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအျမင္တြင္လည္း စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္မႈရွိသူဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။

အေမရိကန္ ဒုသမၼတေဟာင္း Al Gore၊ Intuit ဥကၠ႒ Bill Campbell ႏွင့္ Disney၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ Robert Iger တို႔ကဲ့သို႔ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ား အတြင္း Apple ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမရွိျခင္းကို စိုးရိမ္စျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔စိုးရိမ္မႈရွိေနျခင္းမွာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ဳိး နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ iPhones ေစ်းကြက္တြင္း လႊမ္းမိုးမႈ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖဲြ႔၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္လာရၿပီျဖစ္သည္ဟု Fox စီးပြားေရးသတင္းတစ္ရပ္က ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ကုမၸဏီရွယ္ယာတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆၁ ေဒၚလာသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည့္အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဘီလီယံရာေပါင္းမ်ား စြာ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ရေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

တင္ကြတ္၏ ရာထူးအတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္မရွိေသးေသာ္လည္း ဘုတ္အဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေနရၿပီဟုလည္း Fox သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ Charlie Gasparino က ၎ႏွင့္နီးစပ္ခိုင္လံု ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏အဆိုအရ သိရသည္ဟု ဆိုသည္။

“ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီလဲ။ သူတို႔မွာ iPad နဲ႔အတူ အျခားပစၥည္းသစ္ အနည္း ငယ္ကို ထုတ္ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ စတိေဂ်ာ့ဗ္ကေပးခဲ့တဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ မရွိပါဘူး”လို႔ Gasparino က ဆိုသည္။

“ဒီလိုအေျခအေနက တင္ကြတ္ကို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိဖို႔နဲ႔ တစ္ခုခုကို ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ တြန္း အားေပးေစတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

လာမည့္ေဆာင္းဦးေပါက္ႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ iPhone 5S, ေစ်းသက္သာေသာ ပလတ္စတစ္ iPhone 5 ႏွင့္ iPad မ်ား ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ သိသိသာသာေရာင္းအားက်ေနျခင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သံုးလပတ္ကာလ အတြင္း ေရာင္းအားက်ေနျခင္းကို ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းက ေရာင္းအားခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းကိုလည္း အားကိုးေနသည္။

သို႔ေသာ္ အဓိကျပႆနာသည္ စမတ္ဖုန္းအမ်ားစုကို ေရာင္းခ်ေနသည္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ခု တည္းတြင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လိုအားထက္ ႏွစ္ဆခန္႔မ်ားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ iPhone ေစ်းႏႈန္းမွာ ႀကီးျမင့္ေနၿပီး လူေပါင္းသန္း ၇၀၀ ခန္႔အသံုးျပဳေန ေသာ တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ China Mobile ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ကိစၥညိႇႏိႈင္းရာတြင္လည္း အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ Apple အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ အဆင့္ခုနစ္ ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖိအားေပးခံေနရပါၿပီ။ ဘုတ္အဖဲြ႔က စိုးရိမ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မၾကာ ခဏၾကားခဲ့ရပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြက အလုပ္နဲ႔တိုက္တန္တဲ့ ေနရာမွာရွိသလားဆိုတာကို စဥ္းစားရပါ တယ္မယ္”ဟုလည္း Gasparino က ဆိုသည္။

“တင္ကြတ္ရဲ႕ထိုင္ခုံက စိုးရိမ္ရတဲ့အေနအထားမွာ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ် ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ေႏြရာသီမွာ ပစၥည္းအသစ္ေတြ ထြက္ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း မေၾကညာေသးပါဘူး” တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ Google ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ Samsung အပါအ၀င္ ၎၏ အက်ဳိးတူ ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က္ုိ လႊမ္းမိုးေနၿပီျဖစ္သည္။ စတိ ေဂ်ာ့ဗ္ေဖာက္ခဲ့ေသာ လြယ္ကူစြာေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ေစ်းကြက္လႊမ္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ က် ဆင္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။

“ဒါေၾကာင့္ တင္ကြတ္ႏွင့္ Apple တို႔က ဒီအေျခအေနကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ဘုတ္ အဖဲြ႕ကေရာ သူ႔ကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးမွာလဲဆိုတာေတြက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ”

ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္သည္။
Mizzima News

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား