အထက္ကတဲ့လား


‘နာေရး ကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ အခမဲ့သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း၊ ေ႐ွးဦး သူနာျပဳစုနည္း သင္တန္း၊ လူမႈေရး စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္း၊ ဗုဒၶ ဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ား စသည့္စသည့္ သင္တန္း မ်ိဳးစံုႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲ မ်ားကိုလည္း ‘အထက္ အမိန္႔ အရ’ လာေရာက္ စံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္း မ်ား လည္း ႐ွိသည့္ အျပင္ ကြၽန္ေတာ္၏ နယ္လွည့္ လူမႈေရး ေဟာေျပာပြဲ မ်ားကိုလည္း ‘အထက္က ညြန္ၾကား ထားသည့္ အတြက္ မွတ္တမ္း လာယူျခင္း၊ ေထာက္ လွမ္းျခင္း’ မ်ားလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သင္တန္း မ်ားတြင္ ထို ေထာက္လွမ္း သတင္းယူၾကသူ တို႔၏ ဇနီး၊ သားသမီး မ်ားပင္ လာေရာက္၍ သင္တန္း တက္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္။ သုိ႕မွလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို အထက္မွ လူႀကီး မ်ား ထဲထဲ ဝင္ဝင္ သိ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။ ‘ဟူေသာ  ပရဟိတ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဖြင့္ဟ ေရးသား လာသူ ဦးေက်ာ္သူ ၏ ‘အထက္ကတဲ့ လား’ အမည္ ရ အြန္လိုင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္သည္ အင္တာနက္တြင္ ပရိသတ္ၾကား အထူး ေရးပန္းစားသည့္ အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အထက္ဟူေသာ စကားရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ကလည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ဆီသို႔ ခ်ီတက္ၾကရာဝယ္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အင္အား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ ေစလိုေၾကာင္း တရားဝင္ေျပာဆို ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ တကြ ယခု ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္လည္း ဘာသာတရားအား ၾကည္ညိဳေလး စားၾကေသာသူမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာ ဘုရား ၏ ဆိုဆံုးမမႈကို လိုက္နာက်င့္ သံုးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေသာ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးကို လိုက္နာ က်င့္သံုးေနၾကေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပရဟိတ သမားမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ပိတ္ပင္၊ တားဆီး၊ ဟန္႔တားေစ လိုေသာ ဆႏၵလည္း ႐ွိမည္ မဟုတ္။ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း လည္း ျပဳမည္ မဟုတ္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္မိပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ အၾကား “အလယ္ထက္၊ အထက္လယ္” ဆိုသည္မ်ား ႐ွိေနၿပီ လား မသိေတာ့ေခ်။

ယခု အဆိုးဆံုး ျဖစ္ရပ္ကား ေခတ္မီ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ ရာတြင္ သတိထားရမည့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ ျဖစ္ေသာ “စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အမိႈက္ စြန္႔ပစ္ျခင္း” လုပ္ရပ္ဆိုး အား ျပည္သူလူထု တို႔အား သင္ခန္းစာ ေပးလိုသည့္၊ ဥပမာ ေပးလိုသည္႔ ဆႏၵျဖင့္ စံျပ အမိႈက္ေကာက္ ခြင့္ျပဳပါရန္ တိုင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသို႔ တရားဝင္ စာတင္၍ ေလးေလးစားစား တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မွေကာက္ခြင့္မျပဳ၊ “အထက္အမိန္႔အရ” ဟူေသာ အသံုး အႏႈန္း မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္ လည္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕သူ /သား ျပည္သူလူထု တို႔အား အမိႈက္ မေကာက္ရလွ်င္ “အမိႈက္ပစ္ၾက” “အမိႈက္ ဖြၾက” ဟုေျပာ ဆို မိန္႔ၾကား သကဲ့ သို႔ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ သမၼတႀကီးအား လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အႀကီးအကဲမ်ား အား လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ သည္။ ယခု ကဲ့သို႔ေသာ လူေနမႈ ဘဝျမင့္မား တိုးတက္ေအာင္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ေပးဆပ္ ထမ္း႐ြက္ေနေသာ လူမႈေရး အသင္း အဖြဲ႔ မ်ားကုိ အထက္ လူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ျခင္း မ်ားလုပ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အထက္က ..အထက္ကသည္ မည္သူေတြ မ်ားျဖစ္မည္နည္း။ ျပည္သူလူထု ပရဟိတ သမားမ်ား အေနျဖင့္ “အထက္က” ဟူတိုင္း ေၾကာက္ရန္ မလိုေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပရဟိတ သမားမ်ား၏ “အထက္က” သည္ ဗုဒၶျမတ္ စြာ ဘုရားသခင္ တစ္ဦးတည္းသာ ႐ိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တကြ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔၏ ဘုရား သခင္တို႔ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ခ်ီးက်ဴးေသာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ မ်ား ေမြးဖြား ႐ွင္သန္သူ ဘာသာ လူမ်ိဳးမေ႐ြးတို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္တို႔၏ အလိုဆႏၵ အတိုင္း လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ႐ွင္သန္ ထက္ျမက္ ႀကီးထြား လာရန္သာ “အထက္က” ဆံုးမၾသဝါဒ (သို႔) ဘုရားသခင္တို႔၏ တူညီမွ်တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾသဝါဒ မ်ားကိုသာ ေျမဝယ္မက် လိုက္နာ က်င့္သံုး ၾကရန္သာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။

(ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အထက္သည္ အတု မ႐ွိ ျမတ္စြာဘုရား သခင္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ဘုရား စကား ကိုသာ လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။)

ေက်ာ္သူ

 Popular Journal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား