ရာသီတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး အေလးထားလိုက္နာ


က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) )ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးဦးစားေပးၿပီး ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားသူ အားလံုးတြင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ သုည ဒသမ ဝ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ေရာဂါျပင္းထန္၍ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူသူမ်ားတြင္ ၄ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ CDC မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္စရာမလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွဴး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈသည္ တစ္ကမၻာလံုးလူဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ေသဆံုးမႈရွိသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009)ကို ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ၁ဝ ဦးမွ ေသဆံုးလူနာ တစ္ဦးရွိသည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ အတြင္းလူနာႏွစ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုသစ္ႀကီး၌ အတြင္းလူနာ တစ္ဦးတို႔သည္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္၌ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနသူ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္က ေဆး႐ံုတက္သူျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္က ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုသစ္ႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား ေရဆင္းတိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။
ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူသူအားလံုးသည္ အသက္ ၂ဝ မွ ၃ဝ အတြင္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ မိုးကာလတြင္ H1N1 အပါအဝင္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ႏွစ္စဥ္အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းရွိသည္။ ေရာဂါကူးစက္တတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ကူးျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အမ်ားျပည္သူသံုး ေလွကားလက္ရန္းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လက္ကိုင္တန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပိုးကူးစက္ႏိုင္သျဖင့္ လက္သန္႔ရွင္းမႈကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ အုပ္၍ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရန္ႏွင့္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ အကာအကြယ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္ခံႏိုင္ရည္အား က်ဆင္းခ်ိန္တြင္ အျဖစ္မ်ားသျဖင့္ အစားအေသာက္ ပံုမွန္စားျခင္းႏွင့္ အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္ျခင္းတို႔ လိုအပ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ခံႏိုင္ရည္အား က်ဆင္းေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အသက္အရြယ္ ငယ္လြန္းေသာကေလးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရမည့္ အျပင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း တုပ္ေကြးေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က တာခ်ီလိတ္၌ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားခဲ့ရာ ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ အသြင္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကို ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးႏွင့္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ေတြ႕ရေသာ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးတူညီေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေရာဂါပိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပန္ျဖစ္တတ္ၿပီး မိုးဥတုႏွင့္ ေဆာင္းဦးေပါက္ကာလမ်ားတြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိေတြ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ ေဖာ္ျပပါပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေလးထား လိုက္နာၾကပါရန္ ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းအသိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား