မ်က္ကပ္မွန္ တပ္သူတုိ႔ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား


မ်က္ကပ္မွန္ကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တပ္ဆင္တတ္ၾကပါတယ္။ မ်က္မွန္ပါဝါ ရွိလို႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္လုံး အေရာင္လွခ်င္လို႔ ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္တတ္ၾကပါတယ္။ မ်က္လုံးဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏုည့ံဆုံးနဲ႔ အထိခိုက္မခံတဲ့ အစိတ္အပုိင္းပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕မႈ ရရွိမယ့္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္မႈကုိ သတိထားဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ အသုံးျပဳသူေတြ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ။
၁။ မ်က္ကပ္မွန္ မကိုင္ခင္ လက္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးပါ
မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္လုံးကုိ ျဖစ္ေစ မကိုင္ခင္ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အရင္ဆုံး သင့္လက္က သန္႔စင္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ တျခားျပင္ပ ေရာဂါပုိးေတြနဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြဟာ သင့္လက္ကေန တစ္ဆင့္ မ်က္လုံးကို ေရာက္ရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ လက္ကုိ ဆပ္ျပာနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ေရစုိ တစ္သွ်ဴးနဲ႔ ျဖစ္ေစ အရင္ဆုံး သန္႔စင္ၿပီးမွ မ်က္လုံးကုိ ထိေတြ႕ ကုိင္တြယ္ပါ။
၂။ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ သန္႔စင္ပါ
သင့္မ်က္ကပ္မွန္ကလည္း သန္႔စင္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ တစ္ရက္ တပ္ဆင္ၿပီးခ်ိန္ ညဘက္ေရာက္ရင္ မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္တဲ့ ေဆးရည္ အသစ္နဲ႔ စိမ္ထားကာ ေနာက္တစ္ရက္မွာ သန္႔စင္ေနတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔တုိင္း ေဆးရည္ကို အသစ္ စိမ္ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။
၃။ ပါဝါကို စစ္ေဆးပါ
မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ေန႔တုိင္း သန္႔စင္ေပးၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ရဲ႕ ပါဝါနဲ႔ အေနအထား မ်က္ကပ္မွန္ ျပဲမႈ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ တျခား ျပင္ပ ေရာဂါပုိးေတြ မဝင္ေစဖို႔ ႏွစ္လ တစ္ခါေလာက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးပါ။
၄။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လိုက္နာပါ
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ဖို႔ မ်က္စိ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ သုံးရမွာလား၊ တစ္လ သုံးရမွာလား၊ ရက္ အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳရမွာလား ဆုိတာကုိ ဆရာဝန္ကုိ ေသခ်ာေမးၿပီး လုိအပ္တာေတြကုိ မွတ္သားထားပါ။
၅။ ဓာတ္မတည့္မႈကုိ ဂ႐ုျပဳပါ
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီးခ်ိန္မွာ မ်က္လုံးယားတာမ်ဳိး၊ နီျမန္းတာမ်ဳိး၊ မ်က္လုံး စပ္တာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ရင္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ ျပသဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဆရာဝန္နဲ႔ မေတြ႕ခင္ အခ်ိန္အထိ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ မတပ္ဆင္ပါနဲ႔။
၆။ ေရကူးခ်ိန္ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္
ေရမခ်ဳိးခင္ အခိ်န္၊ မ်က္ႏွာ မသစ္ခင္ အခိ်န္နဲ႔ ေရမကူးခင္ အခ်ိန္ေတြမွာ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ခၽြတ္ထားပါ။ တျခား ေရာဂါပုိးေတြ အႏၲရာယ္က ကာကြယ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရကူးကန္ထဲမွာ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြ ရွိေနႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။
၇။ မ်က္ကပ္မွန္အတြက္ သီးသန္႔ ေဆးရည္သုံးပါ
မ်က္ကပ္မွန္ကုိ သုံးေရနဲ႔ စိမ္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ဘူးအလြတ္ တစ္ခုထဲ ထည့္ထားၿပီး ျဖစ္ေစ အသုံး မျပဳသင့္ပါဘူး။ မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ေဆးရည္နဲ႔ စိမ္ထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကသာ သင့္မ်က္လုံးအတြက္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ အသုံးျပဳတာေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ၾကား ေခ်ာ့ေမြ႕မႈ မရွိေစဘဲ မ်က္လုံးကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါတယ္။
၈။ အျခားသူ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ငွားမသုံးပါႏွင့္
တျခားသူစိမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ မ်က္ကပ္မွန္ကို ျဖစ္ေစ ခဏငွားၿပီး အသုံးျပဳတာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ တျခားသူမွာ ရွိေနတတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြ သင့္ကုိ ကူးစက္ၿပီး ဓာတ္မတည့္မႈနဲ႔ မ်က္လုံး ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
၉။ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ပါ
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီး ေနပူထဲကုိ သြားလာခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ေပးပါ။ ေနေရာင္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ၾကား ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ထားခ်ိန္မွာ ေနေရာင္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕မႈကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
၁၀။ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ပါ
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ခ်ိန္မ်ဳိးမွာ သင့္မ်က္လုံးကုိ ဖြင့္လိုက္၊ ပိတ္လုိက္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္၊ မျဖစ္နဲ႔ အျမင္အာ႐ုံ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ေသခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ၿပီးမွ အျပင္ထြက္ပါ။ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္တဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ေၾကာင့္ သင့္မ်က္လုံးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါေသးတယ္။
၁၁။ မ်က္ကပ္မွန္ျဖင့္ မအိပ္ပါႏွင့္
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီး အိပ္စက္တာေၾကာင့္ မ်က္လုံး တစ္ဝုိက္ ေသြးေၾကာေတြကုိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေရာက္ရွိမႈ နည္းၿပီး မ်က္ဝန္း ေျခာက္ေသြ႕ေစႏုိင္ပါတယ္။ မအိပ္ခင္ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ခၽြတ္ပါ။
၁၂။ ထားသုိမႈ ေနရာ မွန္ပါေစ
မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္တဲ့ ေဆးရည္ကုိ ေအးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေနရာမွာ ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနေရာင္ တုိက္႐ုိက္ က်ေရာက္တဲ့ ေနရာနဲ႔ အပူခ်ိန္ ျမင့္တဲ့ ေနရာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္လို ေနရာမ်ဳိးနဲ႔ ေရခ်ဳိးခန္းလို ေနရာမွာ မထားပါနဲ႔။
၁၃။ မိတ္ကပ္ လိမ္းၿပီးမွ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္
မိတ္ကပ္နဲ႔ အလွမျပင္ခင္ အခ်ိန္ ကတည္းက မ်က္ကပ္မွန္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး မိတ္ကပ္ လိမ္းခ်ိန္မွာ ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ လိမ္းပါ။ အုိင္းလိုင္နာနဲ႔ မ်က္ေတာင္ ေကာ့ေဆးေတြကုိ မ်က္လုံးအတြင္း မ်က္ကပ္မွန္ေပၚ မက်ေရာက္ေစဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
၁၄။ ပူေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္
မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ ပူျပင္းတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ အကင္နဲ႔ ေၾကာ္ခ်က္ေနတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေစ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။
၁၅။ အခ်ိန္မွန္ စစ္ေဆးပါ
မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္မယ္ဆုိရင္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီးလို႔ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္တုိင္း ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

Credit:Good Health
Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား