ရင္သားကင္ဆာအတြက္ ကင္ဆာဆဲလ္ျပန္႔ပြားမႈကိုသိႏိုင္မယ့္ ကိရိယာအသစ္


ကင္ဆာေ၀ဒနာျဖစ္ပြားၿပီ ဆို လွ်င္ အျခားကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ (Metastasis) ႐ွိ၊ မ႐ွိ သိရဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ လက္႐ွိမွာေတာ့metastasis ရဲ႕ ကနဦးလကၡဏာေတြကို စစ္ေဆး ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါေသးတယ္။ ပံုရိပ္ ေဖာ္စနစ္ေတြကလည္း ေ၀ဒနာ႐ွင္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ခံစားေနရခ်ိန္ မွသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ယင္းကာလ တြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားက အေတာ္ အသင့္ကြၽမ္းေနတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္metastasis ႐ွိ၊ မ႐ွိကို ေစာစီးစြာ သိ႐ွိႏိုင္ျခင္းက ေရာဂါ ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သလို၊ ကုသမႈကိုလည္း ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုရေစႏိုင္ပါတယ္။

ယခုအခါ မီခ်ီဂန္ တကၠသိုလ္ ဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အဖြဲ႕က အေရျပားေအာက္ ထည့္ ထားႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုကို တီ ထြင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကိရိယာက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား အျခားေနရာသို႔ ျပန္႔ပြားမႈကို သိ႐ွိေစႏိုင္ၿပီး ရင္သား ကင္ဆာေ၀ဒနာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အသက္ ႐ွင္ႏိုင္မႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သလို ခြဲစိတ္မႈနဲ႔အျခားကုထံုးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ရေစဖို႔ ကူညီ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သုေတသနကို ၾကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ယခင္သုေတသနကို ထပ္မံ အဆင့္ျမင့္တင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ေတြအရ ယင္း အေရျပားေအာက္ ထည့္ရေသာ ကိရိယာေလးက အျခားအဂၤါေတြဆီ ျပန္႔လာတဲ့ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းေပးထားႏုိင္ တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ယင္းကိရိယာမွာ အနာမ်ားေဆးထည့္စဥ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ႀကိဳး မ်ားတြင္ သံုးေသာ FDA မွ ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုသံုးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္းထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြား ႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို သံုးထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာႏိုင္ မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိရိယာ ကိုအေရျပားေအာက္တြင ထည့္ထား ၿပီးေနာက္ မဆက္ခဲသည့္ပံုရိပ္ေဖာ္ စနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ကာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ျပန္႔ပြားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ေတြ႕႐ွိပါက ကုသမႈ ကိုစတင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း ကိရိယာမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ွိ အျခား ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားနဲ႔ သဘာ၀ ခ်င္းတူေစရန္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယင္းကိရိယာက ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ခုခံအားစနစ္ဆဲလ္မ်ားကို စြဲေဆာင္ၿပီး ယင္းဆဲလ္မ်ားက တစ္ဖန္ျပန္၍ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို စြဲေဆာင္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ခုခံအားဆဲလ္ေတြကို အဆုတ္၊ အသည္း၊ ဦးေႏွာက္ေတြဆီ ျပန္႔ မသြားဖုိ႔ တားဆီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကင္ဆာျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းေပး ထားပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကင္ဆာ ဆဲလ္ေတြက အျခားအဂၤါေတြကို ျပန္႔ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ခုခံအားစနစ္ဆဲလ္ ေတြက ႀကိဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားေပး ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယင္းခုခံအား စနစ္ရဲ႕ဆဲလ္ ေတြကို ကိရိယာထဲမွာ ကန္႔သတ္ေပးထားႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ႏိုင္တာပါ။ ၾကြက္ေတြမွာ စစ္ေဆး မႈအရ ခႏၶာကုိယ္ထဲ ကင္ဆာဆဲလ္ မ်ား ထည့္ေပးၿပီး ၅ရက္အၾကာမွာ ကိရိယာအတြင္း၌ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား လာစုေနၿပီး အဆုတ္၊ အသည္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္တို႔မွာ မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြက ကိရိယာထဲမွာ ပထမဆံုး စေတးခ်တယ္လို႔ ေကာက္ ခ်က္စြဲႏိုင္ပါတယ္။ ၁၅ ရက္အၾကာ မွာေတာ့ ကိရိယာထည့္ထားတဲ့ ၾကြက္ေတြရဲ႕အသည္းမွာ ကင္ဆာ ဆဲလ္ ၆၄% ပိုနည္းၿပီး ဦးေႏွာက္မွာ ေတာ့ ၇၅% ပိုနည္းတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိရိယာက ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္စြဲခဲ့ပါတယ္။ ၁၀ ရက္အၾကာ ကင္ဆာဆဲလ္ျပန္႔ ႏႈန္းမႈ စတင္ေပမယ့္ ႀကီးႀကီးမားမား ျပန္႔ႏွံ႕မႈမ႐ွိေစမီမွာ ခြဲစိတ္မႈခံယူခဲ့တဲ့ ၾကြက္ေတြမွာ ကိရိယာမထည့္ထားတဲ့ ၾကြက္ေတြထက္ ပိုၿပီးအသက္႐ွည္႐ွည္ ပိုေနရတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သုေတသီ ေတြကေတာ့ ယင္းကိရိယာကို အသံုး ျပဳၿပီး ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေစာင့္ ၾကည့္ဖို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၿပီး အျခားကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ ႐ွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယင္းသုေတသနကို Cancer Research ဂ်ာနယ္ မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဖိုးေသာၾကာ
Health Updates Journal
https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား