ရွားေစာင္းလက္ပပ္ႏွင္႔အသည္းကင္ဆာ


တေစာင္းလက္ပပ္(ေခၚ) ရွားေစာင္းလက္ပပ္ဟု ေခၚလိုက္လွ်င္ ကြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ မသိသူ မရိွေလာက္ေအာင္ပင္ လူသိမ်ားလွပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ ၏္ အစြမ္းထက္လွေသာ ဂုဏ္သတိၳထူးမ်ားႏွင္႔ ေဆးအသံုးကုိ ျပည္႔စံုေအာင္ သိသူကား ရွားပါးလွေပ၏။
ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္မိဘမ်ား၏ ဇာတိေျမ ျဖစ္ေသာ အညာေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္ အျဖစ္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႔နိုင္ေပသည္၊၊ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္သည္ အပူဒဏ္ကုိ ၾကံ႔ၾကံံခံႏိုင္ေသာ သဘာ၀ရိွသည္႔ ထူးျခားေသာ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊၊
အပင္၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ လႊသြားကဲ႔သို႔ ဆူးေလးမ်ား ပါရိွကာ အခံြ၏အတြင္းထဲတြင္ေတာ႔ အင္မတန္ ေအးျမ စိုစြတ္ေသာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ အႏွစ္ေခၚ ဂ်ယ္ရီအတံုးေလးမ်ားကုိ ထူးျခားစြာေတြ႔ရေလသည္၊၊ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အပင္ကုိႏုတ္ရ်္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ထားေစကာမူ အပင္သည္ ညိွဳးေျခာက္မသြားပဲ ရွင္သန္ေနသည္ကုိ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရေလသည္၊၊
ထိုသို႔ရက္ရွည္လမ်ား ပစ္ထားေသာ္လည္း ညိွဳးေျခာက္မသြားပဲ တာရွည္ခံျခင္းမွာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အတြင္းသား ဂ်ယ္ရီတံုးကေလးမ်ား၏ အစိုဓါတ္ ကုိ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၳိတို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ေရွးသမားအေက်ာ္တို႔က ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္ကုိ မေသေဆးပင္ဟုလည္းေခၚၾကသည္၊၊
.
#ေရွးအခါကပင္သမားေတာ္အေက်ာ္အေမာ္တို႔က
မီးယပ္ေဆး၊ႏုနာေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳခဲ႔ၾကသည္၊၊
စာေရးသူကုိယ္တိုင္လည္း ရွားေစာင္းလက္ပပ္ခ်က္ေဆး မီွ၀ဲေသာေၾကာင္႔ မည္သည္႔ေဆး၊ မည္သည္႔ဆရာ ၀န္ႏွင္႔မွွ ကုသရ်္ မေပ်ာက္ကင္းခဲ႔ေသာ အေဒၚျဖစ္သူ၏ လက္မွ ၾကြက္ႏို႔မ်ားႏွင္႔ တင္ပါးမွ ၀ဲေျခာက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းခဲ႔သည္႔အေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပထမ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ ''အသက္ကယ္ေဆးပင္မ်ား'' ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔ဖူးေလသည္၊၊
ထို႔အျပင္ယင္းစာအုပ္ ႏိွဳက္ပင္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိ မီွ၀ဲေသာေၾကာင္႔ ခႏၵာ ကုိယ္တစ္ခုလံုး ခံစားေနရေသာ ယားနာမ်ားႏွင္႔ ခုခံအားက်ဆင္း မႈေရာဂါပါ သက္သာလာခဲ႔ေၾကာင္း ေ၀ဒနာသည္တစ္ဦး၏ ကုိယ္ေတြ႔ကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္၊၊
ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ဂုဏ္သတၳိမ်ား ႏွင္႔ ေဆးအသံုးမ်ားကား က်ယ္၀န္းလွပါ၏။
.
ရွားေစာင္းလက္ပပ္ဂ်ယ္ရီ(4)လက္မ၊ (5)လက္မ ခန္႔ကုိ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္မီွ၀ဲပါက တစ္လအတြင္းတြင္ ေသြးထဲ ႏိွဳက္ရိွေသာ သၾကားဓါတ္မ်ား ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ကာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါ သက္သာ သြားမည္ကုိ စာဖတ္သူကုိယ္တိုင္သံုးစဲြၾကည္႔လွ်င္ ကုိယ္ေတြ႔သိရေပမည္၊၊
ထိုရွားေစာင္းလက္ပပ္ဂ်ယ္ရီကုိ ႏွစ္ရွည္လမ်ားဆက္လက္ မီွ၀ဲပါက ဆီးခ်ိဳ ၊ ေသြးခ်ိဳေၾကာင္႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္႔ အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္မွဳန္၀ါးျခင္း၊ခႏၵာကုိယ္ယားယံျခင္း၊ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းေ၀ဒနာမ်ားကုိ ဟန္႔တားကာကြယ္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ျပီး ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္၊၊
.
ထို႔အျပင္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ အေပၚခံြကုိ ခြာရ်္ အတြင္းသား အႏွစ္ဂ်ယ္ရီ ကုိ ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ မီွ၀ဲပါက အူလမ္းေၾကာင္းမေကာင္းရ်္ ၀မ္းေကာင္းစြာ မသြားႏို္င္ေသာ ၀မ္းခ်ဳပ္ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္၊၊ ထို၀မ္းခ်ဳပ္ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေသာေၾကာင္႔ ၀မ္းခ်ဳပ္ေရာဂါ ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ စအိုအိိမ္(အစာေဟာင္းအိမ္) ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ျပီး ျဖစ္ေလသည္၊၊
.
ထို႔ျပင္၀မ္းခ်ဳပ္လ်ွင္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊၀မ္းဗိုက္ ရင္ေခါင္းေတာင္႔တင္းျခင္း၊အပူႏွင္႔ ေလတို႔ ေပါင္းစပ္ရ်္ ဥဏွ ၀ါ ေယာ အထက္သို႔ ေဆာင္႔ကာ ေလအထက္သို႔ ေဆာင္ကာ ေလထိုး၊ေလေအာင္႔ ျဖစ္ျခင္း၊ေက်ာရင္ ညွပ္ရ်္ ေအာင္႔ျခင္း၊ဇက္ေၾကာထိုးရ်္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ျခင္း၊အပူ အပုပ္ အထက္သို႔ေဆာင္ရ်္ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေခါင္းေနာက္ရ်္ ေခြ်းေဆးျပန္ျခင္း၊မ်က္စိအျမင္ေ၀၀ါးရ်္ မ်က္စိမၾကည္ျခင္း စေသာ ေ၀ဒနာမ်ိဳးစံုခံစားတတ္ရေလသည္၊၊ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ မီွ၀ဲျခင္းျဖင္႔ ဆီး၊၀မ္း၊ ေလမွန္ အပူျငိမ္းကာ ေသြးသားစင္ၾကယ္ရ်္ အထက္ပါ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ ျပီးသားျဖစ္သည္႔ အျပင္ ေ၀ဒနာခံစားေနရပါကလည္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပသည္၊၊
.
အခ်ိဳ႔ ေသာ လူမ်ားမွာ ၀မ္းခ်ဳပ္ေရာဂါကုိ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရျပီး ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲမွ ၀မ္းသြားသျဖင္႔ ေန႔စဥ္ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲေနသူမ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္ ေတြ႔ခဲ႔ဖူး၏၊၊ ထိုသူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲေနရေသာ ဒုကၡႏွင္႔အတူ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေပြးကိုင္းေၾကာင္႔ ၀မ္းသြားခါနီးတြင္ ၀မ္းဗိုက္ရစ္နာကာ အူနံရံမွ အက်ိအခြ်ဲ၊အေျမွးမ်ား ၀မ္းႏွင္႔ အတူ က်ဆင္းတတ္သျဖင္႔ အူမ်ားပါးလႊာတတ္ျပီး ၾကာလွ်င္ အူေရာင္ျခင္း ၊ အူတြင္ အနာေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေလသည္၊၊
ကနခို ပါ၀င္ေသာ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုရ်္ ပင္အႏၱရာယ္ မ်ားတတ္ေလသည္၊၊ထိုသို႔ ၀မ္းႏုတ္ေဆးစားမွ ၀မ္းသြားေသာ၊ ၀မ္းႏုတ္ေဆးကုိ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲေနရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖို႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္သည္ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲသင္႔ေသာ ေဘးထြတ္ဆိုးက်ိဳးကင္းသည္႔ ဓါတ္စာေဆး၀ါး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလသည္၊၊
.
ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ထူးျခားေသာ ေနာက္ထပ္ဂုဏ္သတၳိတစ္မ်ိဳးမွာ ခႏၵာကုိယ္ေသြးအတြင္း ျမင္႔မားေနေသာ Uric acid ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင္႔ Uric acid မ်ားသူမ်ား စားသံုးလွ်င္ ေသြးအတြင္း Uric acid ေလွ်ာ႔က်ရ်္ ပံုမွန္ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင္႔ Uric acid မ်ားရ်္ ျဖစ္ေသာ ဒူးႏွင္႔ ခႏၵာအဆစ္အျမစ္တို႔ ေရာင္ရမ္းကုိက္ခဲေစသည္႔ (gout) ေဂါက္ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင္႔ ျဖစ္ပြားပါက ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊၊
.
ယခုေဖာ္ျပ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စာေရးသူ လက္လမ္းမီွသမွ် ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ဂုဏ္သတၳိမ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ားသို႔ မွ် ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
ယခုစာေရးသူေဖာ္ျပမည္႔ ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင္႔ ပက္သက္ရ်္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ဂုဏ္သတၳိထူးမ်ားမွာ အံ႔ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္၊၊စာေရးသူ၏ အစ္ကုိ၊အစ္မ၀မ္းကဲြ လူနာမိတ္ေဆြတို႔၏ ကုိယ္ေတြ႔ေလးမ်ား မေဖာ္ျပမီွ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ေဆးသုေတသန ပညာရွင္တစ္စု၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ဦးစြာေဖာ္ျပလိုပါသည္၊၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးပညာရွင္တစ္စုသည္ ၾကႊက္မ်ား၏ ခႏၵာကုိယ္အတြင္းသို႔ ကင္ဆာဆဲ(လ္)မ်ားကုိ ထိုးသြင္းလိုက္ပါသည္၊၊
.
ထိုသို႔ ထိုးသြင္းလိုက္ေသာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)မ်ားသည္ ၾကႊက္မ်ား၏ ခႏၵာကုိယ္အတြင္းႏိွဳက္ ပြားမ်ားလာပါသည္၊၊ထိုကဲ႔သို႔ ၾကႊက္မ်ား၏ ခႏၵာကုိယ္အတြင္းမွ ပြားမ်ားလာေသာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)မ်ားအတြင္းသို႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ သတၳဳရည္(အႏွစ္ရည္)ကို ထိုးသြင္းလိုက္ေသာ အခါ ထိုရွားေစာင္းလက္ပပ္ သတၳဳရည္မ်ားက ၾကႊက္မ်ားကုိယ္တြင္းရိွ ကင္ဆာဆဲ(လ္) မ်ားကုိ ေခ်မႈန္းဖ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါ၏၊၊
.
ထိုစမ္းသပ္မႈ ရလဒ္အေျဖေၾကာင္႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ထဲတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ကုိ ကာကြယ္ ကုသႏိုင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းပါ၀င္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႔ပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္လည္း လူကုိေတာ႔ မစမ္းသပ္ရေသးေၾကာင္းသူတို႔ကဆို၏၊၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ေဆးသုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား လူကုိ မစမ္းသပ္ရေသးမီွ စာေရးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးႏွင္႔ မိတ္ေဆြ လူနာမ်ား၏ ရွာေစာင္းလက္ပပ္ႏွင္႔ ပက္သက္ရ်္ ကုိယ္ေတြ႔မ်ားက အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္၊၊
.
စာေရးသူ၏ အစ္ကုိ၀မ္းကဲြ ေတာ္စပ္သူႏွင္႔ ဇနီးသည္မွာ ႏွစ္ဦးစလံုး မႏၳေလးတိုင္းရင္းေဆးသိပံ မွ ေအာင္ျမင္ရ်္ တိုင္းရင္းေဆး ဒီပလိုမာ ရရိွခဲ႔ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္၊၊ သူတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ရင္း တုိင္းရင္းေဆးခန္း ဖြင္႔လွစ္ထားေလသည္၊၊
လြန္ခဲ႔ေသာ ေလး ၊ ငါး ၊ေျခာက္နွစ္ခန္႔က စာေရးသူအစ္ကုိ၏ ဇနီးျဖစ္သူ မခ်ိဳ မွာ အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ႔ရပါသည္၊၊ သို႔ေသာ ေသမည္ဟု ထင္ထားေသာ မခ်ိဳမွာ အေသပဲ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာရ်္ လူေကာင္းပကတိျဖစ္ေနေပျပီ၊၊ မခ်ိဳ ၏ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါ သက္သာသြားပံုကိ စိတ္၀င္စားလွသျဖင္႔ စာေရးသူ ကႊ်ႏု္ပ္က မခ်ိဳထံသို႔ ဖုန္းဆက္ရ်္ ေမးျမန္းၾကည္႔မိ၏၊၊
.
''#မခ်ိဳအသည္းကင္ဆာျဖစ္တာဘာေဆးမီွ၀ဲျပီးသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတာလဲ၊ က်ြန္ေတာ္သိခ်င္လို႔ပါ''
.
'မခ်ိဳ ကအသည္းကင္ဆာျဖစ္ျပီးေတာ႔ ေရဖ်ဥ္းသံုးၾကိမ္စဲြတယ္၊၊
ဒီေတာ႔ အသည္းကင္ဆာအတြက္ေရာ ေရဖ်ဥ္းအတြက္ပါ ေသာက္ရတဲ႔ ေဆးေတြက မ်ားေတာ႔ မ်ားတာေပါ႔၊၊
ဒါေပမယ္႔ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုးႏွင္႔အသည္းကင္ဆာအတြက္ ေဆးတစ္မ်ိဳးကုိ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ၊၊
#ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိအခံြႏြာျပီးအတြင္းကအႏွစ္ဂ်ယ္ရီကုိေန႔တိုင္းစားတယ္၊၊ရွားေစာင္းလက္ပပ္အခံြနဲ႔ ဂ်ယ္ရီၾကားက စိမ္း၀ါ၀ါအေရာင္၊ မုန္႔ခ်က္တဲ႔ အႏွစ္သားက ပိုျပီး အစြမ္းထက္တယ္၊၊မခ်ိဳကေတာ႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ဂ်ယ္ရီ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲတယ္၊၊
.
ရွားေစာင္းလက္ပပ္အႏွစ္ကုိကုိ ေန႔စဥ္မီွ၀ဲလို႔ အသည္းကင္ဆာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းတာ ေနာက္တစ္ေယာက္ရိွေသးတယ္၊၊သူကေတာ႔ မခ်ိဳသမီးရဲ႔ သူငယ္ခ်င္းရဲ႔ အေဖပဲ၊၊
.
သူက စီပိုးဘက္ကေန ကင္ဆာကုိ ကူးသြားတာ၊၊သူကအခု မႏၱေလးမွာေနတယ္ ၊သူ႔ရဲ႔ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ စီပိုးေရာ အသည္းကင္ဆာပါ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အႏွစ္ကုိ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲရင္းနဲ႔ပဲ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္၊၊'''
ကႊ်ႏု္ပ္၏ အစ္ကုိ၀မ္းကဲြ၏ ဇနီးျဖစ္သူ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ႔ရေသာ ၊ယေန႔ လူေကာင္းပကတိ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာမခ်ိဳ ၏ သတင္းစကားမ်ားျဖစ္သည္၊၊
.
ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ အစြမ္းျဖင္႔ အသည္းကင္ဆာ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သတင္းစကားသယ္ေဆာင္လာသူ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ႔ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း ဆိုေသာ အသက္(60)ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္၊၊ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း က သူမ၏ မိတ္ေတြ တစ္ဦး ရွားေစာင္းလက္ပပ္ အစြမ္းျဖင္႔ အသည္းကင္ဆာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပံုကို ေအာက္ပါ အတိုင္းေျပာျပေလသည္၊၊
.
'' က်ြန္မရဲ႔ အသိတစ္ေယာက္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္တာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အ ႏွစ္ကုိ ျခစ္ျပီး ထန္းဖိုဦးထန္းလ်က္ရည္ေလးနဲ႔ ေရာျပီး ေန႔စဥ္စားတာ၊ အခုေတာ႔ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ၊၊ ''
.
ထိုသတင္းစကားကုိ သယ္ေဆာင္လာသူ ေဒၚသန္းသန္းဆိုသူမွာ လိွဳင္သာယာ ျမိဳ႔နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လမ္းတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္၊၊
.
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္မ်ား၊ေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္သည္ ကင္ဆာ ေရာဂါ ကုိ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစေၾကာင္း အစြမ္းသတၳိကုိ ၾကြက္မ်ားျဖင္႔ စမ္းသပ္ျပီး လူကုိ မစမ္းသပ္မီွ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိွဳက္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ အစြမ္းေၾကာင္႔ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသူ သံုးဦးခန္႔ ရိွေပျပီ၊၊ စာေရးသူ လက္လွမ္းမမီွေသာ၊ မသိရိွေသာ ေနရာမ်ားႏိွဳက္ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ ဘယ္ႏွစ္ဦး သက္သာေပ်ာက္ကင္းေနမည္ကုိ မသိရိွပါ၊၊
.
စာေရးသူကုိယ္တိုင္လည္း ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ ခံစားေနရေသာ ဆီးႏွင္႔ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာသက္သာေစရန္အတြက္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ဂ်ယ္ရီကုိ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲလ်က္ရိွပါသည္၊၊ ေဘးထြတ္ဆိုးက်ိဳး အင္မတန္နည္းပါးျပီး ေရာဂါ ေ၀ဒနာေပါင္းစံုအတြက္ အစြမ္းထက္လွေသာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိ ေန႔စဥ္မီွ၀ဲမည္ဆိုပါက အက်ိဳးအနႏၳ ေက်းဇူးမ်ားလွေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Credit : Original Writer & အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ က်န္းမာေရး
Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth/photos/?ref=page_internal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား