Nail cosmetics လက္သည္းအလွျပင္ျခင္းနဲ႔ က်န္းမာေရး


ဆရာရွင့္ လက္သည္းေပၚအလွဆင္တဲ့ေဆးေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုးက်ိဳးေပးနိုင္သလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

အလွေဗဒက စေရးပါရေစ။ လက္သည္းေျခသည္း အလွျပင္ရာမွာ ဒါေတြကိုသံုးပါသတဲ့။ Base coat ေအာက္ဆံုးလႊာမွာ လသက္သည္းဆိုးေဆးစြဲေစဘို႔အရည္ကို စသံုးတယ္။ ဆိုးေဆးအရည္အေသြးလဲ ေကာင္းေစပါသတဲ့။ Nail polish ဆိုးေဆးမွာ Color or Gloss အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကိဳက္တာကိုသံုးမယ္။ Thick liquid ေဆးရည္က ခပ္ထူထူ၊ Nitrocellulose ဆိုတာပါတယ္။ ကပ္ေနေအာင္လို႔ Amyl acetatethat ေဆးထဲမွာ ေဖ်ာ္ထားတယ္။ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈအတြက္ Resins နဲ႔ Plasticizers ေတြလဲပါမယ္။ အေရာင္အတြက္ Different pigments ေရာင္ခ်ယ္ဓါတ္ေတြ သံုးတယ္။ ေဝါဟာရေတြအေနနဲ႔ Nail polish, Enamel, Lacquer, Varnish နဲ႔ Color ဆိုျပီးေခၚၾကတယ္။ Top coat ေဆးဆိုးျပီးရင္ အေရာင္မဲ့ေဆး ထပ္တင္ပါမယ္။ ပိုေကာင္းေအာင္တဲ့။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအစားေတြမွာ Sunscreen ေနေလာင္ခံပါမယ္၊ ေဆးမပ်ယ္ေအာင္ထိန္းေပးတာမ်ိဳးပါမယ္။

လက္သည္းဆိုးေဆးရဲ႕ ေကာင္က်ိဳးကေတာ့ အလွအပအျပင္ လက္သည္းေျခသည္းကို တျခား ျပင္းထံတဲ့အရာေတြက ထိေတြ႔မွာကို ကာကြယ္ေပးမယ္။ ေျခာက္ေသြ႔တာ၊ ၾကြပ္ဆတ္တာကိုပါ အကာကြယ္ေပးမယ္။

ဘယ္လိုဓါတ္ေတြပါသလဲ -
• Nail polish remover လက္သည္းဖ်က္ေဆးဆိုတာမွာ Acetone-based solvent ေဆးေဖ်ာ္ရည္ကို သံုးတယ္။ Acetone, Alcohol, Ethylacetate or Butyl acetate ေတြပါေနတယ္။ Cotton ball ဂြမ္းစလံုးေလးသံုးျပီး ဖယ္ရွင္းျပစ္ရတယ္။
• Cuticle creams က်ဴတီကယ္-ခရင္မ္ ဆိုတာ လက္သည္းေျခသည္း အနားေလးက အေရျပားေနရာအတြက္ သံုးတာျဖစ္တယ္။ Lanolin, Petroleum or Beeswax ေတြပါတယ္။ Dry cuticles ဒီေနရာေျခာက္ေနတာနဲ႔ Brittle nails ၾကြတ္ဆတ္တာကို ကာကြယ္ဘို႔အတြက္သ ံုးၾကတယ္။
• Cuticle remover အဲတာကိုရွင္းေဆး Alkali နဲ႔ glycerin ကို ေရမွာေဖ်ာ္ထားတာျဖစ္တယ္။ Hangnails လက္သည္းကုပ္ေနတာနဲ႔ Excess cuticle အပိုျဖစ္ေနတာကိုပါ ကာကြယ္ေစတယ္လို႔ဆိုတယ္။
• Nail moisturizer လက္သည္းစိုေဆးထဲမွာ Glycerin, Mineral oils, Alpha-hydroxy acids စတာေတြပါတယ္။
• Nail hardener လက္သည္းမာေဆးဆိုတာလဲ ရွိေသးတယ္။
• Nail bleach ဆိုတာက လက္သည္းကို အစြန္းအထင္းေတြ ခြ်တ္ေပးတယ္။ ပိုျဖဴသြားေစမယ္။

Artificial nails လက္သည္းတု (၂) မ်ိဳးရွိတယ္။
(၁) Preformed plastic nails ကို ၾကိဳက္သလို ပံုစံ၊ အတို-အရွည္ ကိုက္ျဖတ္ယူႏိုင္တယ္။ press-on ဖိလိုက္ယံု လုပ္ႏိုင္တာနဲ႔ Glue ေကာ္သံုးရတာဆိုျပီးလာတယ္။

(၂) Sculptured nails ဒီအတုမွာ Acrylic compound ေဆးနဲ႔ မာေက်ာေအာင္လုပ္ထားတယ္။ Filed တံစဥ္နဲ႔ တိုက္တိုက္ Manicured အႏုစိတ္လုပ္လုပ္ ၾကိဳသလိုပံုေဖၚႏိုင္တယ္။

လက္သည္းအလွျပင္ပစၥည္း ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြ
• Regular use အျမဲလိုလိုသံုးေနရင္ Staining of nails လက္သည္းမွာ အေရာင္ေတြတင္ေနမယ္။ Allergic contact dermatitis အတည့္တဲ့အတြက္ အေရျပားနာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Acetone-based nail polish remover ဖ်က္ေဆးကေန Nail dryness ေျခာက္ေသြ႔ေစျပီး၊ Brittleness ကၽြတ္ဆက္ေစတယ္။ ေဘးနားကေနရာကိုလဲ ယားယံေစတယ္။
• Cuticle remover ကို တအားသံုးမိရင္ Cuticle တခုလံုးပ်က္စီးေစႏိုင္တယ္။ Sculptured nails ပံုသြင္း ထားတာမ်ိဳးထဲမွာပါတဲ့ Acrylic နဲ႔ Nail hardeners ထဲက Formaldehyde ကေန Allergic reactions (အလားဂ်စ္) ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ Acrylics ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ Surface layers အေပၚယံအလႊာဟာ ထိခိုက္မႈ ပိုခံရေစႏိုင္တယ္။ လက္သည္းၾကားမွာ Moisture ေရဓါတ္ေအာင္းေနလို႔ Fungal infection မိႈပိုးဝင္တာ ခဏခဏျဖစ္လာေစႏိုင္ေသးတယ္။
• Artificial nails ကို အၾကာၾကီးတပ္ထားရင္ Nail plate ေနရာကို ဖိအားသက္ေရာက္ေစလို႔ ထိခိုက္မႈသေဘာ ခံရမယ္။
• Nail moisturizers ကေန တခ်ိဳ႕မွာ Stinging နဲ႔ Irritant contact dermatitis အေရျပားနာလိုျဖစ္တယ္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
• Removal or manipulation of cuticle ကို မသံုးသင့္ပါ။
• Acetone-based nail removers ကို မသံုးသင့္ပါ။
• Moisture ကို သက္သာေစေအာင္ Nail conditioner ေန႔တိုင္းသံုးပါ။
• Nail cosmetics သံုးလို႔ Burning sensation ပူေလာင္သလို ခံစားရရင္ ဆက္မသံုးပါနဲ႔ေတာ့၊
• Artificial nail သံုးလို႔ Irritation ေနမထိသလိုခံစားရရင္ မသံုးပါနဲ႔ေတာ့၊
• Nail polish remover ကို ခဏခဏ မသံုးပါနဲ႔၊
• Harsh environmental conditions ၾကမ္းတမ္းတဲ့အေျခအေနမွာ လက္သည္းကို အသံုးမျပဳပါနဲ႔။
• Artificial nails ဆိုရင္ တိုတာက သက္သာမယ္။

FDA ကေနထုတ္ထားတဲ့ Nail Care Products Safety and Regulatory Information ျပဌာန္းခ်က္ေတြ
• Potentially harmful ingredients အဆင္မသင့္ရင္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ဓါတ္ေတြပါတယ္။ ပါးစပ္ထဲ၊ မ်က္စိထဲ ဝင္ရင္ ပိုဆိုးတယ္။
• Labels တံဆိပ္ေတြမွာ Warning statement သတိေပးခ်က္ပါရမယ္။
• Infections ပိုးဝင္ႏိုင္တာနဲ႔ Allergic reactions (အလာဂ်ီ) ရတာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။
• မီးေလာင္လြယ္လို႔ သတိထားရမယ္။
• Artificial Nail Removers ထဲမွာ Acetonitrile ပါတယ္။ 500 mg ထက္ပိုပါတာမ်ိဳးကို Child-resistant packaging ကေလးေတြမဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ထုပ္ပိုးထားရမယ္။
• Nail Hardeners ထဲမွာပါတဲ့ Formaldehyde က စိတ္ခ်ရေပမဲ့ 0.2% by weight ထက္ပိုျပီးမပါေစရပါ။
• Artificial Nails (Acrylics) ထဲက Methacrylate Monomers စိတ္ခ်ရေပမဲ့ တခ်ိဳ႕မွာ Nail bed လက္သည့္အေျခကို Redness, Swelling, and Pain နီ-ေရာင္-နာတာ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။
• Nail Primers ထဲမွာ Methacrylic Acid ပါရင္ Child-resistant packaging ကေလးေတြမဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ထုပ္ပိုးထားရမယ္။
• Nail Polishes and Other Products ေတြထဲက Toluene ဟာ 50% ထက္ပိုမပါရဘူး။

လက္သည္းလွ စိတ္ထဲလွ၊ ေရာဂါဘယ ကင္းပၾကပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား