ခိုင္ေသာ အ႐ိုးမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး (သို႔မဟုတ္) အ႐ိုးပြေရာဂါ အေၾကာင္း

Osteoporosis ဟုေခၚေသာ အ႐ိုးပြေရာဂါ အေၾကာင္း ေရးသားလိုသည္။ အ႐ိုးတြင္ အေပါက္ငယ္ ကေလးမ်ား ေပၚလာကာ အ႐ိုး၏ခိုင္မာမႈကို ထိခိုက္ၿပီး အ႐ိုးက်ဳိး လြယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္လာေသာ အမ်ဳိးသား မ်ားတြင္ အ႐ိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပါးလႊာလာကာ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာ ႏုိင္သည္။ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ေနၿပီဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ အခါ အ႐ိုးမွာ သိသာစြာ ပါးလႊာေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး သာမန္ထိခိုက္မႈ ကေလးေၾကာင့္ပင္ အ႐ိုးက်ဳိးႏုိင္သည္။ ထိခိုက္မိျခင္း မရွိဘဲ အလိုအေလ်ာက္ က်ဳိးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အ႐ိုးပြျခင္း

ကယ္လ္စီယမ္ ထံုးဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ မ ေဟာ္မုန္း ဓာတ္ oestrogen သည္ အစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ထံုးဓာတ္ကို အ႐ိုးအတြင္း စိမ့္ဝင္ေစကာ အ႐ိုးခိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အ႐ိုးမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပိုမိုပါးလႊာသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ အ႐ိုးပြ ေရာဂါသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။

ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ခါးနာျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ တင္ပါးဆံု႐ိုး နာျခင္း၊ ေပါင္႐ိုးနာျခင္းတို႔ ခံစားရတတ္သည္။ နာက်င္မႈသည္ အလိုအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္သည္။ အရပ္နိမ့္ သြားတတ္သည္ (ခါး႐ိုးပြေရာဂါ ရွိသူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ ရွိသည္) သာမန္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ အ႐ိုးမ်ား က်ဳိးတတ္သည္။ ေပါင္႐ိုးက်ဳိးျခင္း၊ လက္ေကာက္ဝတ္႐ိုး က်ဳိးျခင္းႏွင့္ ခါး႐ိုးက်ဳိးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ေရာဂါ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

Bone X-ray (အ႐ိုးဓာတ္မွန္) ႐ိုက္ျခင္း၊ DXA (Dual energy X-ray Absortiometry) X-ray ကို အသံုးျပဳကာ အ႐ိုးပါးလႊာျခင္း ရွိ၊ မရွိ တိုင္းတာသည့္ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ T score -၁ ႏွင့္ - ၂ ဒသမ ၅ ၾကားတြင္ရွိပါက အ႐ိုးပါးလႊာေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၅ ႏွင့္ ေအာက္ဆိုပါက အ႐ိုးပြေရာဂါ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ေရာဂါစျဖစ္ေန လွ်င္ေတာင္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေျပာင္းလ ဲႏုိင္ပါလွ်င္ အ႐ိုးမ်ား က်ဳိးျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီး ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ကယ္လ္စီယမ္ ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း။ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ႏြားႏို႔၊ ငါးေသးကေလးမ်ား၊ ဆာဒင္းငါးႏွင့္ ေဆာ္လမြန္ငါးမ်ား၊ Almond (မက္မြန္သီး) တို႔သည္ ထံုးဓာတ္ၾကြယ္ဝ ၾကသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစား။ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေျပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ အ႐ိုးရွိ ထံုးဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ အရည္မ်ား ေသာက္သံုးမႈကိုေရွာင္။ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ေကာ္ဖီကို တစ္ေန႔ႏွစ္ခြက္ထက္ ပိုမေသာက္သင့္။ ကိုကာကိုလာ၊ Pepsi တို႔တြင္ပါရွိေသာ Phosphoric Acid သည္ အ႐ိုးတည္ ေဆာက္မႈကို အေႏွာင့္ အယွက္ ေပးေ သာေၾကာင့္ အလြန္အကြၽံ မေသာက္သင့္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းသည္ အ႐ိုးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို အေႏွာင့္အ ယွက္ ေပးေသာေၾကာင့္ မေသာက္သင့္။ အ႐ိုးကို သက္ညႇာေစေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။ ထိုင္သည့္အခါ ခါးကို မတ္မတ္ထားပါ။ တံျမက္စည္းလွည္း၊ ၾကမ္းတိုက္ သည့္အခါ ခါးမကုန္းဘဲ ဒူးႏွင့္ ေပါင္ဆစ္မ်ား (Knee and hip joints)ကို ေကြးပါ။

ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ က်ေနေသာ ပစၥည္းကို ေကာက္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာျပင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အန္ဆြဲကို ဖြင့္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခါးမကုန္းဘဲ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ လုပ္ပါ။ အေလးအပင္ မရန္လိုပါက မႏိုင္ဝန္ မထမ္းပါႏွင့္။ မႏိုင္ပါက ေဘးလူအကူအညီ ရယူပါ။ ေလးလံေသာ ပစၥည္းကို တြန္းေရႊ႕ပါ။ ဆြဲမေရႊ႕ပါႏွင့္။ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်လိုေသာအခါ ခါးကို မတ္မတ္ထား၊ ဒူးေကြးကာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေပါင္ႏွစ္ဖက္ေပၚ တင္ၿပီးထိန္းကာ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ပါ။ ခါး႐ုတ္တရက္ လွည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဘတ္စကား၊ ရထား ေပၚသို႔ ေျပးတက္၊ ေျပးဆင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္သံုးျခင္း။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန တစ္ခုအရ တစ္ေန႔လွ်င္ လက္ဖက္ ရည္ၾကမ္း ႏွစ္ခြက္အနည္းဆံုး ပံုမွန္ေသာက္ သံုးပါက ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတြင္ မ ေဟာ္မုန္း ဓာတ္ႏွင့္ သဘာဝခ်င္းဆင္ေသာ Flavonoids မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ေခတ္မီေနထိုင္ စားေသာက္မႈ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲ လာေသာေၾကာင့္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္။ အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဝဒနာႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား တတ္သည္။ ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေရာဂါ အေၾကာင္း သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ကာကြယ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္သန္ကာ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ လိုက္ရေပသည္။ ။

ေမာင္ဥာဏ္မင္း
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား