ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကာင္း တေစ့တေစာင္း


ႏွလုံးဆိုတာ၊ သေႏၶသားဘဝကတည္းကေန၊ တသက္တာပတ္လုံး၊ တစ္ကိုယ္လုံးရွိအဂၤ ါ အစိတ္အပိုင္း အားလုံးဆီသို႕၊ အဟာရဓါတ္မ်ိဳးစုံကို ေသြးလွည့္ အဖြဲ႕ကတဆင့္၊ ပ့ံပိုးေပးေနတ့ဲ
အေရးၾကီး အဂၤါတစ္ခုျဖစ္တယ္ ။ ႏွလုံးမွာ ေသြးလႊတ္ခန္းနဲ႕ ေသြးဝင္ခန္း ဆိုျပီး၊ ဘယ္ညာ ၂ဖက္မွာ၂ခန္းစီပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီအခန္းေတြနဲ႕ ႏွလုံးဆိီအဝင္အထြက္ျပဳလုပ္တ့ဲ၊ ေသြးေၾကာမၾကီးေတြရဲ႕
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ မွားယြင္းတာ ပုံမမွန္တာ ေပၚ မူတည္ျပီိး၊ သေႏၶသား ကတည္းက ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ဟာ ၊ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ( CHD Congenital Heart Disease ) အျဖစ္ေမြးကတည္းက၊
ပါလာေစခ့ဲပါတယ္။

အဲဒါေတြရဲ႕ ႏွလုံးေရာဂါလကၡဏာေတြက၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္တည္ရွိတ့ဲ ေနရာေပၚမူတည္ျပီး၊ ကြဲျပား
နိဳင္ပါတယ္။ သိပ္မဆိုးရြားတ့ဲ သာမာန္အေျခအေနကေန၊ အသက္အႏၲရာယ္နီးကပ္တ့ဲ၊ ျပင္းထန္လကၡ
ဏာေတြအထိခံစားလာရေစပါတယ္။တခ်ိဳ႕မွာေတာ့၊ ေမြးကင္းစကတည္းက ေရာဂါ လကၡဏာေတြ ခံစားလာရေပမ့ဲ၊ တခ်ိဳ႕ က်ေတာ့လည္း အရြယ္ေရာက္လာမွ၊ ေက်ာင္းတက္ဘို႕(သို႕) အလုပ္ ဝင္ဘို႕ေဆးစစ္ရာက၊ ေရာဂါရွိမွန္း ေတြ႕ရွိရတတ္တာမ်ိဳးလည္း၊ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေယဘူယ် ခံစားရတာေတြကေတာ့၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလုံးတုန္ ရင္ခုန္ျမန္ျခငး္၊ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ ရြယ္တူကေလးေတြထက္၊ ၾကီးထြားမႈေနာက္က်ျခင္း၊အေရျပားနဲလက္သည္းထိပ္ေတြျပာႏွမ္းလာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္ အဖ်ားေရာဂါ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္လြယ္ျခင္း စတာေတြ၊ ခံစားလာရေစတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြမွာ၊ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႕ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေတြ၊ ျပာႏွမ္းတာက အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ
မေတြ႕ရေသးဘဲ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါ ဆိုးလာေတာ့မွ၊ ျပာႏွမ္းလာတတ္ပါ တယ္။ ၾကာလာတ့ဲအခါ၊ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏွလုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ မထမ္းေဆာင္နိဳင္ဘဲ၊ (Heart failure) နဲ႕ ၊အသက္ေသဆုံးေစတယ္။

ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ

အေၾကာင္းရင္း ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္၊ ဆိုတာ၊ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့၊မိခင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ၊ ရူဘဲလား ( Rubella )ဆိုတ့ဲ၊ ဂ်ာမာန္ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါ ခံစားရလို႕၊
ကေလးမွာ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရနိဳင္တယ္။တခ်ိဳ႕မိခင္ေလာင္းေတြကိုယ္တိုင္က၊ ေဆးဝါးေတြ၊အရက္နဲ႕ ေဆးလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို၊ မိခင္ကိုယ္တိုင္ေသာက္ခဲ႕တာနဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြက ေဆးလိပ္
ေသာက္ခ့ဲတာေၾကာင့္လည္း၊ ျဖစ္နိဳင္တယ္။ မိခင္ေလာင္းက အဝလြန္သူ(သို႕) အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲသူျဖစ္ခ့ဲတာေၾကာင့္လည္း၊ ျဖစ္နိဳင္ တယ္။ မိသားစုထဲမွာ၊ မိခင္(သို႕) ဖခင္က အလားတူေမြးရာပါ၊ႏွလုံးေရာဂါပါဘူးရင္လည္း၊ သားသမီးမွာ ေမြးရာပါ ၊ ႏွလုံးေရာဂါပါလာနိဳင္တယ္။ ေမြးရာပါ ဗီဇ
ခြ်တ္ယြင္းတ့ဲ၊ ေရာဂါေတြ ျဖစ္တ့ဲ၊ {ေဒါင္း ( Down Syndrome) ေရာဂါစု၊ တာနာေရာဂါ ( Turner Syndrome) ၊ မာဖင္ေရာဂါစု( Marfan Syndrome) စတာေတြနဲ႕ တြဲ ျပီးေတာ့ ၊ ႏွလုံးေရာဂါေမြးကတည္းကလည္း၊ ပါလာတတ္တယ္။

ေမြးဖြားျပီးတ့ဲအခါ၊ ႏွလုံးအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ

မေမြးေသးခင္ကာလအတြင္း သေႏၶသားမွာ၊ (Ductus Arteriosus ) ဆိုတ့ဲ ၊ ေသြးေၾကာေလးဟာ၊အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာမနဲ႕ ေအေအာ္တာ ေသြးလႊတ္ေၾကာမၾကီးရဲ႕ ၾကားမွာ၊ တည္ရွိျပီး၊ သေႏၶ သား
ေသြးလွည့္အဖြဲ႕၊ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ဘို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ေမြးျပီးတ့ဲအခါ၊ ေသြးထဲရွိ ပရုိစတာဂလင္ဒင္ ( Prostaglandin) ေဟာ္မုန္း ပမာဏ၊ ေလ်ာ့က်လာတာနဲ႕ တျပိဳင္တည္း၊ အဲဒီေသြးေၾကာေလး
ဟာ၊ သဘာဝအတိုင္း အခ်ိန္တိုအတြင္း၊ ပိတ္ဆို႕သြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္၊အဲဒါေလးက မပိတ္ဘဲ၊ ဆက္လက္ပြင့္ေနေသးရင္၊ ေမြးျပီး ကာလ ကေလးရဲ႕ ေသြးလွည့္အဖြဲ႕အတြက္၊
အသုံးမဝင္ေပမ့ဲ၊ ေသြးေဟာင္း ,ေသြးသစ္လဲလွယ္စရာလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္( Patent Ductus Arteriosus) PDA ေရာဂါလကၡဏာေတြသာ၊ ခံစားလာရေစပါတယ္။မေမြးခင္ကာလေတြတုန္းက၊ ႏွလုံးေသြးဝင္ခန္း ၂ ခုအၾကားရွိတ့ဲ၊ အေပါက္ငယ္( Foramen ovale)
က ညာဖက္ပိုင္းေသြးဝင္ခန္းရွိ ေသြးဖိအားက၊ ပိုမ်ားေနလို႔ ပြင့္ေနျပီး ေသြးက ညာဖက္ခန္းကေနဘယ္ဖက္ သို႕စီးဆင္းေစတယ္။ ေမြးျပီးတ့ဲအခါ၊ အဆုတ္ကလည္း ပိုမို ျပန္႕ကားလာျပီး အသက္ရွဴ
လုပ္ငန္းေတြ ထမ္း ေဆာင္လာျပီဆိုေတာ့၊ ေသြးဖိအားက ဘယ္ဖက္ ပိုင္းကပိုျမင့္လာတာေၾကာင့္၊
(Foramen ovale) အေပါက္ေလးကို၊ ေသြးျဖတ္စီးစရာမလိုေတာ့ဘဲ၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း၊ ပုံမွန္ဆိုရင္အဲဒါေလးက ပိတ္ဆို႕သြား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ဒီသဘာဝျဖစ္စဥ္က
ခြ်တ္ေခ်ာ္သြားရင္၊ အဲဒီအေပါက္ ငယ္ေလး က မပိတ္ေတာ့ဘဲ၊ ေသြးဝင္ခန္း၂ ခုအၾကား အေပါက္ပိုအျဖစ္ဆက္တည္ရွိေနတယ္၊အဲဒီအေပါက္ က ေနျပီး၊ ေသြးေဟာင္း ေသြးသစ္ျဖတ္သန္းေစကာ၊ ေမြးရာပါႏွလုံးေရာဂါ အျဖစ္ ခံစားလာရေစတယ္။ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါကို ၂မ်ိဳးခြဲျခားထားနိဳင္တယ္ ။ေမြးကတည္းက သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္အေတာအတြင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႕ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ား ျပာႏွမ္းတ့ဲ
အုပ္စုနဲ႕ မျပာႏွမ္းတ့ဲအုပ္စု ဆိုျပီး ခြဲျခားထားတယ္။ ႏွလုံးအခန္းေတြၾကားက အခန္းနံရံေတြမွာ အေပါက္
ပါလာတာ၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာမၾကီးေတြ ေနရာလြဲမွား တည္ရွိေနတာ၊ ေမြးျပီးရင္ ပိတ္သြားရမ့ဲ၊ ေသြးေၾကာ
ေတြ က မပိတ္ပဲ ဆက္လက္ ပြင့္ေနတာ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေတြေပၚ မူတည္ျပီး၊ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ ရဲ႕ လကၡဏာေတြ ခံစားလာရတယ္။ ခြ်တ္ယြင္းမႈ အၾကီး အေသးေပၚ မူတည္ျပီး၊ အဲဒါေတြ ရဲ႕
ျပင္းထန္မႈ၊ ဆိုးရြားမႈ အသက္အႏၲရာယ္ကို ခ်က္ခ်င္း(သို႕) တျဖည္းျဖည္းခ်င္း၊ ဒုကၡေပးမႈေတြ၊ ကြဲျပားသြားပါတယ္။

အေတြ႕ရမ်ားတ့ဲ ေမြးရာပါ ခြ်တ္ယြင္းမႈ

ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါဟာ၊ အေတြ႕ရအမ်ားဆုံး၊ သေႏၶသားဘဝ ခြ်တ္ယြင္းမႈေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေလ့လာမႈအရ၊ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါကို၊ကမ႓ာအႏွံ႕ အျပားမွာ၊ လူဦးေရ ၃၄.၃ သန္းေလာက္ခံစားေနရတယ္ဆိုပါတယ္။ ေဆးရုံေဆးခန္းလာျပတ့ဲ၊ အရွင္ေမြးကေလး ၁၀၀၀ မွာ ၄ဦးမွ ၇၅ ဦးအထိ၊ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ ပါလာတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ၁၀၀၀ ထဲက၊ ၆ ေယာက္မွ ၁၉ ေယာက္ဟာ၊လကၡဏာ အေတာ္ေလးျပင္းထန္တာကေန၊ အဆိုးရြားဆုံး လကၡဏာေတြနဲ႕၊ ေမြးဖြားလာၾကတာပါ။ဒါ့အျပင္ ေမြးရာပါခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေရာဂါေတြထဲမွာ၊ ႏွလုံးခြ်တ္ယြင္းခ်က္နဲ႕ေမြးလာတ့ဲ ကေလးေတြက၊ေသဆုံး ႏႈန္းျမင့္မား ေနတာ၊ စိတ္မေကာင္းစရာ၊ ေတြ႕ရွိရတယ္။
ေဆးပညာ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာတာနဲ႕ အတူ၊ အဲဒီလိုေသဆုံးႏႈန္းက၊ ၁၉၉၀ မွာ၊ တကမ႓ာလုံးမွာ၊
ဦးေရ ၃၆၆၀၀၀ ရွိရာက၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ ၃၂၃၀၀၀ အထိေသဆုံးႏႈန္း က်ဆင္းလာပါတယ္။
ဘယ္လို ကာကြယ္ၾကမလဲတခ်ိဳ႕ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါေတြက၊ ကာကြယ္လို႕ ရနိဳင္ပါတယ္။
မိခင္ေလာင္းေတြကို၊ ဂ်ိဳက္သုိးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး( Rubella vaccine) အၾကိမ္ေရျပည့္ေအာင္ထိုး ေပးရင္၊ ဂ်ိဳက္သုိးေရာဂါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ၊ မျဖစ္ေစေတာ့ဘူး။

အိုင္အိုဒင္းမခ်ိဳ႕တ့ဲေအာင္၊ အိုင္အိုဒင္း ျဖည့္စြက္ ဆားကို၊ မိခင္ေလာင္းေတြ စားသုံးသင့္တယ္။ကိုယ္ဝန္စတင္ရွိကတည္းက၊ ေဖာလစ္အက္စစ္ကို၊ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားတ့ဲအတိုင္း၊ စတင္ေသာက္ရမယ္။
ေဖာလိတ္ၾကြယ္ဝတ့ဲ၊ ဖရဲသီးလိုအသီးအႏွံေတြ ၊ အစိမ္းေရာင္ရွိ အသီးအရြက္ေတြ ဥပမာ ဟင္းနဳႏြယ္
ကိုက္လန္ ဘရုိကိုလီ စတာေတြ လုံေလာက္ေအာင္၊ စားသုံးသင့္တယ္။ ကိုယ္ဝန္စယူကာစ ကာလ ကေန
ကိုယ္ ဝန္ေမြးဖြားျပီးတ့ဲအထိ၊ အစာအာဟာရျပည့္ဝတာေတြ၊ အသား, အသီးအရြက္ ပဲ, ဥမ်ိဳးစုံ အသီးအႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေန႕စဥ္ပါေအာင္ေရြးခ်ယ္စားသုံးသင့္တယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အရမ္းၾကီးမတက္ေအာင္၊အဝမလြန္ေအာင္၊ အထူးဂရုစိုက္တားဆီးသင့္တယ္။
မိခင္ေလာင္းဘဝတေလ်ွာက္လုံး၊ အရက္နဲ႕ အရက္ပါတ့ဲ ေဖ်ာ္ရည္အားလုံးနဲ႕၊ ေဆးလိပ္ေတြကို
လည္း၊ ျဖတ္သင့္တယ္။ ေဆးလိပ္ကို တဆင့္ခံ မရွဴရွိဳက္မိေအာင္၊ အိမ္ရွိ မိသားစုဝင္ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း
အိမ္မွာ ေဆးလိပ္ မေသာက္သင့္ဘူး။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကို ေဆးရုံ ေဆးခန္းေတြမွာ၊ ေသခ်ာအပ္ျပီး အခ်ိန္မွန္ သြားေရာက္ျပသကာ၊ စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္တယ္။
ကုသျခင္းတခ်ိဳ႕ ဒုကၡမေပးတ့ဲ၊ ေရာဂါ လကၡဏာလည္းမျပတ့ဲ၊ ေမြးရာပါ ႏွလုံးခြ်တ္ယြင္းခ်က္ အေသးစား
ေလးေတြက၊ ကုသဘို႕ေတာင္ မလိုတတ္ပါဘူး။ ဒုကၡေပးတ့ဲ ႏွလုံးေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြကိုေတာ့၊
ကင္မရာနဲ႕ ခ်ိတ္ထားတ့ဲတီဗီဓါတ္မွန္ျမင္ကြင္းေအာက္မွာ၊ ႏွလုံးအတြင္းထဲထိ၊ ပိုက္ထည့္ျပီး၊ ႏွလုံု့းအေပါက္ပို ပိတ္တာ၊ ဖာေထးတာနဲ႕၊ လိုအပ္ရင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာေတြ အထိ၊ ျပဳလုပ္ေပးနိဳင္တယ္။
တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း၊ ႏွလုံးခြဲစိတ္ ျပဳျပင္မႈကို၊ တစ္ၾကိမ္မက၊ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ျပဳလုပ္ရတာေတြ လည္းရွိပါတယ္။ သိပ္ဆိုးလြန္းျပီး၊ ရွဳတ္ေထြးလြန္းတ့ဲ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွင္ေတြအတြက္ကေတာ့၊ ႏွလုံးအစား ထိုးကုသမႈ လိုအပ္ေကာင္း၊ လိုအပ္နိဳင္ပါတယ္။
အမ်ားစုကေတာ့၊ လိုအပ္တ့ဲ၊ ကုသမႈ အားလုံးျပီးရင္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ၊ က်န္းမာေရး ရသြားၾကတာမ်ား ပါတယ္။ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါ ရွိမရွိ ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးျပီး၊ကုသမႈ အေစာၾကီး ခံယူတာကလည္း ၊
ရလဒ္ေကာင္းကို ၊ အျမန္ရရွိေစပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါေတြ မဝင္ေသးခင္၊ ကုသလိုက္တာကအေကာင္းဆုံးပါပဲ။
ေနာက္တစ္လမွာေတာ့၊ အျဖစ္မ်ားတ့ဲ ေမြးရာပါႏွလုံးေရာဂါ အမ်ိဳးအစားေတြက္ို၊တစ္ခုျခင္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္၊ ေမြးကတည္းက ခ်ဴခ်ာတယ္။ အဖ်ားအနာ ထူေျပာတယ္။ ၾကီးထြား
မႈကလည္း၊ ေနာက္က်တယ္။ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႕ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားကလည္း ျပာျပာ လာတတ္တယ္။
ကေလးသဘာဝ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား မေဆာ့နိဳင္ မကစားနိဳင္ဘူး။ ဘာေလး လႈပ္ရွားလႈပ္ရွား ေမာပန္း လြယ္တယ္ ။ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္လည္းျဖစ္လြယ္လာတယ္၊၊ အဲဒီအခ်က္ေလးေတြ ေတြ႕လာရရင္ မိမိ
ကေလးမွာ၊ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါတစ္ခုခု ရွိေနေလမလား၊ သံသယစိတ္နဲ႕ ေဆးရုံေဆးခန္း အျမန္ျပသစစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း၊ နိဳးေဆာ္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ျမျမခ်ယ္ (ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး)
Health Guide
https://www.facebook.com/mmhealthguide/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား