အခ်ိဳႀကိဳက္သူ အေအးႀကိဳက္သူ ေရာဂါထူ


လူ႔သက္တမ္းကုိ တုိေစေသာ ေရာဂါႀကီးမ်ားတြင္ ေသြးတိုး ေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ထိပ္ဆုံးမွပါဝင္သည္။

ထုိေရာဂါ ႀကီးမ်ားသည္ နာတာရွည္ေရာဂါ မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကုသ၍ရေသာ္လည္း အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ လူပန္းျဖစ္ ေစသည္။

ထုိေရာဂါႀကီးႏွစ္မ်ဳိး ကို မျဖစ္မီက ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွား ႏိုင္ရန္ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အစားေသာက္မွ စသည္ကို ေတြ႕ ရေပသည္။

ေသြးတုိးႏွင့္ ဆီးခ်ဳိ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ သူ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳး၊ စုိစုိျပည္ျပည္ရွိေနၾက သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထုိသူမ်ား သည္ အဆီအအိမ့္ အရသာ မ်ားကို စားသုံးမႈလြန္ကဲသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ပန္ကာစသည္မ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံသူမ်ား တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပ သည္။

တုိင္းရင္းေဆး ပညာအျမင္ အားျဖင့္ အေအး႐ုပ္(သီတ႐ုပ္)ရွိသူ၊ အေအးစာ(သီတစာ)ႀကိဳက္သူမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ကမၻာေပၚရွိ ကြဲျပားေသာလူမ်ဳိး မ်ား၏ အစားအေသာက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ 'အခ်ဳိ အေအး' ႀကိဳက္သူမ်ားႏွင့္ 'အစပ္ အပူ'ႀကိဳက္သူမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း ဥေရာပအစားအစာ မ်ားသည္ အသားစားရာတြင္ အခ်ဳိ အေအးအရသာျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ စားၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး အေရွ႕ တုိင္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ အသားစားေသာအခါ၊ အသီးအႏွံ စားေသာအခါ င႐ုတ္သီး၊ င႐ုတ္ ေကာင္း၊ ခ်င္းစသည္တုိ႔သုံးၿပီး အစပ္အပူအရသာျဖစ္ေအာင္ ဖန္ တီးၿပီး စားေသာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္အၾကား ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟာင္ ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တ႐ုတ္ျပည္နယ္မ်ားမွာ အခ်ဳိေရာ အစပ္ပါ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္မ်ဳိးတြဲ ေသာအစာမ်ားကုိ စားေသာက္ ၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဥေရာပအစာလည္း မဟုတ္၊ အိႏိၵယအစာလည္း မဟုတ္ေသာ ဟင္းခ်က္နည္းမ်ားကို အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ တတ္သည္။

႐ုိးရာေဆးပညာတြင္ အခ်ဳိ သည္ ရသာေျခာက္ပါးတြင္ထိပ္ဆုံး မွ ဦးေဆာင္ေသာ အရသာျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိတြင္ ပထဝီဓာတ္ႏွင့္ အာေပါဓာတ္တို႔ လြန္ကဲစြာပါဝင္ သျဖင့္ အသားတုိးၿပီး ဝၿဖိဳးေစေသာ၊ ေဖာင္းကားေစေသာ သေဘာရွိသည္။

ပထဝီလြန္လွ်င္ အသားတိုးမ်ားၿပီး အာေပါဓာတ္လြန္လွ်င္ အေရဓာတ္ အတုိးမ်ားသျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတိုးေသာ အခါ အသားအေရဆူၿဖိဳးျခင္း၊ ဝိတ္ တက္ျခင္း၊ မိမိခႏၶာမိမိ မသယ္ႏိုင္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အပူစာ၊ အေအးစာ သေဘာ ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ရသာ ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ သုံးပါးျဖစ္ေသာ အခ်ဳိ၊ အငန္၊ အဖန္တုိ႔သည္ အေအး စာျဖစ္ၿပီး လူကို ဝၿဖိဳးေစႏိုင္သည္။

အျခားသုံးပါးျဖစ္ေသာ အစပ္၊ အခ်ဥ္၊ အခါး သုံးမ်ဳိးတုိ႔သည္ အပူစာျဖစ္ၿပီး လူကိုက်ဳံ႕ေစ၊ က်စ္ေစႏိုင္ေသာ သတိၱ ရွိေပသည္။

အေအးစာမ်ားတြင္ ေရခဲေသတၱာကဲ့သုိ႔ ေအးေသာေန ရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီးမွစား လွ်င္ ပုိ၍အေအးဓာတ္ လြန္ကဲေစႏိုင္ သည္။

ထို႔အတူ အပူစာမ်ားကုိ ေန လွန္းၿပီး အေျခာက္ခံစားလွ်င္ ေၾကာ္ ေလွာ္စားလွ်င္ ပို၍အပူဓာတ္လြန္ ကဲကာ ပိန္ေစႏုိင္ေပသည္။

 ဤသည္ မွာ ဓာတ္သေဘာအရသာျဖစ္ေသာ္ လည္း အပူစာ၊ အေအးစာ ေန႔စဥ္ ေရာေႏွာ စားေသာက္ေနသူမ်ား အတြက္မူ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေပ။

ေရာဂါဆုိရာတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကုိေဘးဖယ္ထားၿပီး နာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္သည္။

ေသြးတုိး၊ ႏွလုံး၊ ဆီး ခ်ဳိေရာဂါႀကီးသုံးမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္ပြားခံစား ေနရသူလူနာမ်ားကို ေဆးပညာရွင္ မ်ားက သုေတသနျပဳၾကည့္ေသာအခါ အခ်ဳိ အရသာမ်ားစြာ စားသုံးသူႏွင့္ အေအးႀကိဳက္သူမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

တစ္နည္းအား ျဖင့္ အခ်ဳိ၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ အေအး စာမ်ားကုိ ကာလၾကာရွည္စားသုံးရာမွ ဝၿဖိဳးမႈ လြန္ကဲလာသူ၊ ခႏၶာကိုယ္ ေဘာ္ဒီဝိတ္ မထိန္းခဲ့သူမ်ားမွာ အထက္ပါ နာတာရွည္ေရာဂါႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႕ ရွိရေလသည္။

အထူးသျဖင့္ သြားေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖုံး ေရာဂါမ်ားမွာ အခ်ဳိရည္ႀကိဳက္သူ မ်ားကို ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ ရည္ ေသာက္သုံးေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ ပို၍ပင္အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။

ေရခဲေသတၱာထဲမွ အေအးဘူး ကို မက္မက္ေမာေမာ ထမင္းစားရင္း ေသာက္သုံးေလ့ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမာပန္း သည့္အခါတုိင္း အလုပ္လုပ္ရင္း အခ်ဳိရည္သံဘူးမ်ား ေသာက္သုံးသူ မ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိေရာဂါပို၍ပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အေအးႀကိဳက္ျခင္းမွာ နာတာ ရွည္ေရာဂါမ်ား စြဲစြဲၿမဲၿမဲျဖစ္ရျခင္း ၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေနသည္ကို ေရာဂါေဗဒေလ့လာသူ မ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။

အေအး ဓာတ္ေပးထားေသာ တုိက္ႀကီးတာ ႀကီးမ်ားရွိ ႐ုံးခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ၊ ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပင္ပတြင္ေနေရာင္ ျခည္ႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီး ေနထိုင္သူမ်ား၊ ေလကုိသဘာဝအတုိင္း ႐ွဴ႐ႈိက္ရသူ မ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ကြာျခားမႈ မ်ားရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။

နံနက္ခင္း၏ သဘာဝ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ လမ္း သြားရသူ၊ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားမွာ အထူးပင္က်န္းမာၿပီး အခန္းေအာင္း ၍ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားထက္ ေရာဂါကင္းၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ရိွ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

လူတြင္မက တိရစၧာန္မ်ားမွာပင္ သဘာဝ အတိုင္း စားက်က္တြင္ လႊတ္ ေက်ာင္းထားေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္ ျခံဝင္းအလုံတြင္ ပိတ္၍ ေမြးျမဴ ထားကာ သဘာဝမဟုတ္ေသာ အစာ (စပ္စာ)မ်ားေကြၽးထားေသာ တိရစၧာန္မ်ားေရာဂါဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ မတူၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္္။

အေအးႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ ႀကိဳက္ျခင္းသည္ ငယ္စဥ္က ျပဳမူခဲ့သည့္ အေလ့အက်င့္အေပၚ တြင္ မူတည္သည္။

ငယ္စဥ္က မုန္႔အခ်ဳိမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္အခ်ဳိရည္ ဘူးမ်ားတုိက္ေကြၽးခဲ့သည့္ ကေလး မ်ားသည္ သြားပိုးစားေရာဂါျဖစ္ခဲ့ လွ်င္ ႀကီးလာလွ်င္ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု သုေတသီ မ်ားကဆုိၾကသည္။

အခ်ဳိရည္သည္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ အဝလြန္ေရာဂါ ျဖစ္မည့္ အေျခခံျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ ႀကိဳက္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ အဲယားကြန္းကဲ့သို႔ အေအးကိုလည္း အလြန္ႀကိဳက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။

ကေလးမ်ားကို ငယ္စဥ္ ကတည္းက မွားေသာအက်င့္မ်ဳိးကို မ်ဳိးေစ့ခ်မေပးသင့္ေပ။ သဘာဝ အသီးအႏွံကို စားခ်င္ေအာင္၊ ႏွစ္သက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ျဖင့္ ႀကီးလာေသာအခါ အဝလြန္ ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာ အဆီ တက္ျခင္းေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ရာေရာက္ေပသည္။

ေလျဖတ္ဖူး သည့္ မ်ဳိး႐ိုးရွိသူမ်ားပို၍သတိထား သင့္သည္။ မိမိမ်ဳိးဆက္ကို အခ်ဳိ ႏွင့္ အေအးမႀကိဳက္ေအာင္ေလ့က်င့္ ေပးျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယႏိိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေန ထုိင္သူမ်ားသည္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါအျဖစ္နည္းသည္ဟု ေလ့လာ သူမ်ားက သိရွိလာေသာအခါ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခ်ဳိစားနည္းၿပီး အစပ္စားမ်ားသူ၊ ဟင္းအစပ္စား ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္။

အာယုေဗဒေဆး က်မ္းမ်ား အလုိအရလည္း အခ်ဳိကို ဖ်က္ေသာဓာတ္သည္ အစပ္အရ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ အေအးႀကိဳက္သူမ်ားသည္ အစပ္အရသာကိုလည္း ထုိက္သင့္ သလုိ စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ အဝလြန္ ျခင္းႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ ရေပသည္။

ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား