ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ အားေဆးမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြ အေနနဲ႔ေန႔ေစ့၊ လေစ့ၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ကေလးကို အခက္အခဲ မရိွေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔ဆို ရင္ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ အာဟာရေတြရရိွႏိုင္ေရးက အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အားတိုးေဆးေတြ ကိုေဆးကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳးကတံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေၾကျငာေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ က သုေတသနတစ္ခုက အဲဒီကိုယ္၀န္ ေဆာင္အားတိုးေဆးေတြဟာ အဲဒီကုမၸဏီေတြေၾကာ္ျငာၾကသလိုကိုယ္ ၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သလားဆိုတာျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ႀကပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္နဲ႔ အားေဆး အတြက္ကုန္က်စားရိတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြမွာ အာဟာရနဲ႔ ဗစ္တာမင္ေတြခ်ိဳ႕တဲ့ရင္မိခင္နဲ႔ကေလးအတြက္ဆိုးက်ိဳး ေတြ အမ်ား အျပားျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သိထားၾကပါတယ္။ အဲဒီဆိုးက်ိဳးေတြထဲမွာကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးတာ၊ ေပါင္မျပည့္ဘဲေမြးတာ၊ ခႏၶာကိုယ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြနဲ႔ေမြးတာ ၊ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ကာလအတြင္း ေသြးတက္တာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါအခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး ေဆးကုမၸဏီေတြဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အားတိုး ေဆးေတြတံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ႀကပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္အဲဒီ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အားတိုးေဆးေတြမွာဗစ္တာမင္ဘီအုပ္စု၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး၊ ေက၊ အိုင္အိုဒင္း၊ေဖာလစ္အက္ဆစ္၊ မက္ဂနီဆီယမ္၊ ဇင့္၊ဆယ္လီနီယမ္နဲ ႔ေၾကးနီတို႔လို ဗစ္တာမင္နဲ႔ သတၲဳဓာတ္ေတြအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀ နဲ႔အထက္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ အဲဒီအားေဆးေတြအတြက္ကုန္က်စားရိတ္ဟာ တစ္လကိုခန္႔မွန္းေျခ ၁၉ ေဒၚလာေလာက္က်သင့္ပါတယ္။
Drug and Therapeutics Bulletin မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ သုေတသနစစ္တမ္း တစ္ေစာင္က အရင္ေတြ႕ရိွထားတဲ့ သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြကိုဆန္းစစ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္အားတိုးေဆးေတြ ဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္နဲ႔ေမြးလာမယ့္ကေလးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးရိွသလဲဆိုတာ ကိုေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ဘယ္ဗစ္တာမင္နဲ႔သတၱဳဓာတ္ေတြက အေရးႀကီးသလဲ
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အားေဆးေတြေသာက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သုေတသနေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေပမဲ့အဲဒီသုေတသနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ လိုႏိုင္ငံေတြထက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားတဲ့ ၀င္ေငြနည္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႀကတာပါ။ အလားတူဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္အတြက္ဗီတာမင္နဲ႔သတၱဳဓာတ္ေတြရဲ႕အက်ိဳး အာနိသင္ ကိုေလ့လာတဲ့တျခား သုေတသနေတြကလည္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈနဲ ႔ေရာဂါဆက္စပ္မႈကိုသာေဖာ္ျပၿပီး အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္သက္ေသျပႏိုင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ႀကပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္အခုသုေတသနမွာ ကိုယ္၀န္မိခင္ အားတိုးေဆးေတြ တကယ္အက်ိဳးရိွသလားဆိုတာနဲ႔ အရင္သုေတသနေတြက ဒီအားတိုး ေဆးေတြေရာင္းေကာင္းေအာင္ပံ့ပိုး ေပးေနသလားဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြကထုတ္လုပ္တဲ့ကိုယ္
၀န္ေဆာင္ မိခင္အားတိုးေဆးေတြအမ်ားစုဟာ ဗစ္တာမင္ ေအ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး၊ သံဓာတ္နဲ႔ေဖာလစ္အက္ဆစ္ တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

သုေတသနစာတမ္းေတြကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့အခါေဖာလစ္အက္ဆစ္ေသာက္သုံးျခင္း ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုတိတိက်က်ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ေဖာ္ျပထားတာေတြေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ေသာက္သုံးျဖင္းအားျဖင့္ anencephaly လို႔ေခၚတဲ့ဦးေႏွာက္နဲ ႔ဦးေခါင္းခြံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြပါမလာတဲ့ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္နဲ႔ spina bifida လို႔ေခၚတဲ့ခါးဆစ္႐ိုး အတြင္းက အာ႐ံုေၾကာမႀကီး မဖြံ႕ၿဖိဳး တဲ့ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြအပါ အ၀င္ အာ႐ံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ကိုမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသုေသတနအေျမာက္အမ်ား က ေတြ႕ရိွရပါတယ္။
ၿဗိတိန္နဲ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ လမ္းညြန္ခ်က္ေတြမွာ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္သည္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္၀န္မ ေဆာင္ခင္ကေန ကိုယ္၀န္ ၁၂ ပါတ္ေရာက္တဲ့ အထိေဖာလစ္အာက္ဆစ္ကိုေန႔စဥ္ ၄၀၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ေသာက္သုံးဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
ေနေရာင္ျခည္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားနဲ႔ထိေတြ႕မိတဲ့ အခါခႏၶာကိုယ္ကဗစ္တာမင္ဒီထြက္လာပါတယ္။ ဗစ္တာမင္ဒီဟာ အူလမ္းေၾကာင္းကကယ္ဆီယမ္ ဓာတ္စုတ္ယူတာကိုအားေပးၿပီး အ႐ိုးေတြခိုင္မာေအာင္ ထိန္းသိမ္း တဲ့ေနရာမွာ အေရးပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဗစ္တာမင္ဒီအားနည္းရင္ rickets လို႔ေခၚတဲ့ အ႐ိုးေပ်ာ့ေရာဂါေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ဗစ္တာမင္ဒီကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြေသာက္သုံးသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေဖာလစ္အက္ဆစ္ေလာက္မခိုင္မာလွပါဘူး။ ဗစ္တာမင္ဒီဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာလနဲ႔မီးဖြားတဲ့ကာလအတြင္း မလိုလားအပ္ တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္ေတြေလ်ာ့က်ေစတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားအနည္းငယ္သာရိွပါတယ္။ ေအးၿပီး တိမ္ထူထပ္တဲ့ေဒသမွာေနၿပီး ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ႔ထိေတြ႕မႈနည္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အျခားေရာဂါ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူေတြမွာေတာ့ဗစ္တာမင္ဒီေသာက္သုံးျခင္းကအက်ိဳးရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလနဲ႔ မိခင္ႏို႔တိုက္ေနတဲ့ကာလအတြင္း ဗစ္တာမင္ဒီကိုတစ္ေန႔ ၁၀ မီလီဂရမ္ေန႔စဥ္ေသာက္သုံးသင့္တယ္လို႔အခုထိညြန္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

မလိုအပ္ဘဲေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေစတဲ့အားေဆးအမ်ားစု တကယ္ေတာ့ ဗစ္တာမင္ ေအ၊ စီ၊ အီးနဲ႔သံဓာတ္တို႔လို အား ေဆးေတြကေကာင္းစြာစားႏိုင္တဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္နဲ႔ ကေလး အတြက္က်န္းမာေရးအရအက်ိဳးရိွတယ္လို႔မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ဗစ္တာမင္ေအလိုအားေဆးမ်ိဳးကလိုအပ္တာတဲ့ပိုမ်ားရင္ ဗိုက္ထဲကဖြံ႕ၿဖိဳးေနဆဲ သေႏၶသားကိုေတာင္ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြ
အားလုံး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကညြန္းထား ၿပီး ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ၀ယ္ႏိုင္ တဲ့ေဖာလစ္အက္ဆစ္နဲ႔ဗစ္တာမင္ဒီကလြဲလို႔တျခားအားေဆးေတြေသာက္သုံး သင့္တယ္ဆိုတဲ့အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာမရိွေၾကာင္း အဲဒီသုေတသနစာတမ္း မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီေတြ႕ရိွခ်က္ေတြအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ေတြအေနနဲ႔ ေဖာလစ္အက္ဆစ္နဲ႔ဗစ္တာမင္ဒီကိုဘဲေသာက္သုံးဖို႔လိုၿပီး တျခားအား ေဆးေတြေသာက္ဖို႔မညြန္းေၾကာင္း သိရိွပါတယ္။ အခုလက္ရိွေစ်းကြက္ထဲမွာထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ေနတဲ့ဗီတာမင္မ်ိဳးစုံနဲ႔သတၱဳ ဓာတ္ေတြပါ၀င္တဲ့ အားေဆးေတြဟာ အမွန္တကယ္လိုအပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အကုန္အက်မ်ား႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ သည္ေတြအေနနဲ႔ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ ရမယ့္အားေဆးေတြအစား စနစ္
တက်စားေသာက္ဖို႔သာလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေစ့အဆံေတြ၊ အသီးေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အသားေတြ၊ ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ေတြစတဲ့အာဟာရ ၅ မ်ိဳးပါ၀င္ေအာင္ မွ်မွ်တတစား ေသာက္ဖို႔ကသာ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း၊ သုေတသနပညာရွင္ေတြကသတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာဇင္ေဇယ်ာ၀င္း
Health Updates Journal
https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား