ပိုးသတ္ေဆးဆပ္ျပာ အသံုးျပဳသူမ်ားသို႔

  ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပိုးမႊားအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါအသစ္အဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္ လာၿပီး ထုိေရာဂါမ်ားက လူသားတုိ႔၏အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး အထိတ္ တလန္႔ျဖစ္လာရသည္။

ထိုေရာဂါမ်ားက အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္လာေသာအခါ လူအမ်ား၌ က်န္းမာေရးဗဟုသုတ မ်ားျပား လာသျဖင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အေလးေပးလာၾကၿပီး ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ကူးစက္မႈႈမရွိေစရန္ ပိုးသတ္ေဆး ထည့္သြင္းထားေသာ အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္၀င္ တစားသံုးစြဲမႈႈ ယခုေနာက္ပုိင္း တြင္ ပိုမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရ သည္။

ပုိးသတ္ေဆး ထည့္သြင္း ထားေသာပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ဆပ္ ျပာမ်ားအား အေရျပားေရာဂါတစ္ မ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ပြားေန သူမ်ားအတြက္ အေရျပားဆရာ၀န္မ်ားကအသံုး ျပဳရန္ၫႊန္ၾကားေလ့ရွိၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ပိုးမႊားကူးစက္မႈႈ မရွိေစရန္ ေန႔စဥ္ေရခ်ဳိးရန္၊ လက္ေဆးရန္အတြက္ အသံုးျပဳမႈႈမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး လူထုအား ဆြဲေဆာင္သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားလည္း မ်ားျပားလာေၾကာင္းသိရသည္။
““ပိုးသတ္ေဆးအာနိသင္ရွိေပမယ့္ တျခားပစၥည္းေတြနဲ႔ ေရာ ၿပီးသံုးႏုိင္တယ္။ အေရျပားမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ သံုးခုိင္းေလ့ရွိတယ္””ဟု အေရျပားအထူး ကုပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ဦးကေျပာသည္။
အေရျပားမွာရွိသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အေမြး ေပါက္ထဲေရာက္ရာမွ ေမြး ကၽြတ္နာဟုေခၚသည့္ အနာႀကီးမ်ား၊ ၀က္ၿခံမ်ား အမ်ားအျပား ေပါက္ေနသည့္လူနာမ်ား၊
လူတုပ္ေကြးေရာဂါကဲ့သို႔ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ေရာဂါပုိးမ်ားအား မျပန္႔ပြားေစရန္သံုးသည့္အခါမ်ား၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ားႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ အေရျပားေရာဂါတစ္ မ်ဳိး ကုသသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္ေသာဆပ္ျပာမ်ားအသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး ေရာဂါျပန္႔ပြား မႈႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပိုးသတ္ေဆး ဆပ္ျပာမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေလ့ရွိ သည့္ ပုိးသတ္ေဆးအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးခန္႔ရွိၿပီး၊ အဆုိပါ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားမွာ အေရျပားရွိ ပိုးမႊား မ်ားအား ေသေစႏုိင္႐ံုသာမက ပိုးသတ္ေဆးအမ်ဳိးအစား တခ်ဳိ႕ မွာ လူကိုပါ အႏၲရာယ္ေပးေစႏုိင္ ေၾကာင္းသိရသည္။
““ဘယ္လုိသံုးရမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာမသိရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္””ဟု အဆုိပါ ဆရာ၀န္ကေျပာသည္။
Hibicalels ပိုးသတ္ေဆးပါ ၀င္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားမွာ အသံုးျပဳၿပီး ေရစိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုိးသတ္ႏုိင္သည့္အာနိ သင္ရွိၿပီး ေရေျခာက္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ အာနိသင္ေလ်ာ့ပါးသြားေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိဆပ္ျပာအ မ်ဳိးအစားသည္ အေရျပားတြင္ ေပါက္ၿပဲအနာမ်ား ရွိေနပါက အနာတြင္ ရွိေသာဆဲလ္မ်ားအား အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း၊ ဆပ္ျပာထဲတြင္ ပုိးသတ္ေဆး သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ပါ၀င္ေနသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္အေရ ျပားေနရာမ်ားအား အသံုးမျပဳ သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
အျခားပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ဳိးမွာ အေရျပားတြင္ ပိုးသတ္ႏုိင္ သည့္အာနိသင္ေျခာက္နာရီအထိခံၿပီး လည္ပင္းေအာက္ အေရ ျပားမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။
““မ်က္ႏွာကိုသံုးလုိ႔ မ်က္လံုးထဲ၀င္ရင္ မ်က္ၾကည္လႊာကိုေလာင္ေစၿပီး အျမင္မႈႈန္သြားကာ မ်က္စိကြယ္တဲ့အထိျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးဆပ္ျပာသံုးတဲ့သူ တာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
လည္း ဘယ္လုိသံုးရမလဲဆုိတာမသိၾကဘူး””ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဦးကေျပာသည္။
ကုိယ္ခႏၶာအေရျပားေပၚတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လူသားတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရွိသင့္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးေပးသည့္ ပုိးမႊားမ်ားလည္းရွိသည္။
““ပိုးသတ္ေဆးပါတဲ့ပစၥည္းေတြကို သံုးတဲ့အခါ လူကအရမ္းကိုပိုးမႊားကင္းစင္ၿပီး သန္႔သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူခႏၶာကိုယ္မွာ ေရာဂါပိုးေတြကို ခုခံႏုိင္ဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာေရာဂါပိုးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေလာက္တဲ့ရွိသင့္တဲ့ အတုိင္းအတာပုိးမႊားေတြေတာ့ ရွိရပါမယ္။ ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ပိုးမႊားအားလံုး ေသဆံုးသြားရင္ေတာ့ Immune System ေတြ က်ဆင္းလာၿပီး ေရာဂါပိုး ျဖစ္ပြားလြယ္တာေတာ့ သတိျပဳရပါမယ္””ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ဦးကေျပာသည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ထုိပိုးသတ္ေဆး ဆပ္ျပာႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက်ေလ့လာစစ္ေဆးထားျခင္းမရွိေသးဘဲ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ FDA မွ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ပိုးသတ္ေဆးပါ ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳၾကသည့္သူမ်ားတြင္ လူခႏၶာကုိယ္အ တြင္း ေဟာ္မုန္းဓာတ္ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာစစ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ပိုးေသရန္အတြက္ စိုးရိမ္လြန္၍ ပိုးသတ္ေဆးပါေသာ ဆပ္ ျပာမ်ား အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ထုိဆပ္ျပာမ်ားမွာ ႐ုိး႐ုိးဆပ္ျပာ မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးရွိပံုခ်င္းတူညီေၾကာင္း အဆုိပါဆရာ၀န္က ဆက္လက္ေျပာသည္။
ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားအား ငယ္ရြယ္လြန္းေသာကေလးမ်ားတြင္ သံုးစြဲပါက ဓာတ္မတည့္မႈႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားရၿပီး ေရာဂါခုခံႏုိင္မႈႈ ပိုမုိနည္းပါးေၾကာင္းသိရသည္။
ထုိပိုးသတ္ေဆး ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳသင့္ သည့္အေျခအေနကို ေမးျမန္းရာ ““ဘယ္ပစၥည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တန္ေဆးလြန္ေဘးအေနနဲ႔သံုးတာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ပုိးသတ္ေဆးပါတဲ့ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ဆင္ျခင္သံုးသင့္ပါတယ္”” ဟု အဆုိပါဆရာ၀န္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

7daynewsjournal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား