အိပ္ေရး မ၀ရင္ ဒါေတြ ျဖစ္တတ္ သည္

           တစ္ရက္ ကို ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ကို ၇ ရက္ မျပတ္ တမ္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ယေန႔ ကမၻာႀကီးမွာ လူေတြ အိပ္ေရး မ၀ျခင္းသည္ အဓိက လူမႈ က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ား အရ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား တစ္၀ိုက္က ကမၻာ့ လူသားမ်ား ပ်မ္းမွ် အိပ္စက္ ခ်ိန္သည္ ၈ နာရီရွိ ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၆ ဒသမ ၈ နာရီခန္႔ သာ ရွိေတာ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ လူ တစ္ေယာက္ က်န္းမာဖို႔ အိပ္ခ်ိန္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ ၾကားရွိဖို႔လို သည္ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ ထားသည္။

          အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ ေကာက္ယူ ထားေသာ Gallup စစ္တမ္း အရ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး သည္ တစ္ရက္ ကို အိပ္ခ်ိန္ ၇ နာရီထက္ နည္းေန ေၾကာင္း သိရသည္။ ခန္္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား သန္း ၇၀ ေလာက္ အိပ္ေရး မ၀ျခင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား ေနၾကသည္။ အျခား ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား တြင္လည္း အလား တူျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ပြား ေနသည္။

          အိပ္ေရး ၀ဖို႔လိုတာ လူတိုင္း သိၾက သည္။ အိပ္ေရး မ၀ရင္ ဘာေတြျဖစ္ လာႏိုင္လဲပါ သိထားၾကရင္ အိပ္ေရး ၀ေအာင္ အိပ္ဖို႔ ပိုဂ႐ုစိုက္ ျဖစ္ လာမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ယခု ေဆာင္းပါး တြင္ ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ သည္။

၁။ လူေရာ စိတ္ပါ ရီတီတီ ေ၀ေတေတ။

          အိပ္ေရး မ၀သည့္ အခါ လူက ရီတီတီ ေ၀ေတေတ နဲဲ႔ ဘာလုပ္လုပ္ ေလးကန္ ထိုင္းမိႈင္းသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ စိတ္ကသိက ေအာက္ ျဖစ္စရာ ႀကံဳရသည့္ အခါ ပံုမွန္ထက္ ကသိကေအာက္ ဒဏ္လည္း ပိုခံရသည္။ အစၥေရး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ေဆးေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ စမ္းၾကည့္ ထားသည္။ အိပ္ေရး ၀ေနခ်ိန္ အျပဳ အမူ ႏွင့္ အိပ္ေရး မ၀ခ်ိန္ အျပဳအမူ မ်ားကို ႏိႈုင္းယွဥ္ စစ္ ေဆးသည္။ ေဆးေက်ာင္းသား မ်ားကို လုပ္စရာ အလုပ္ မ်ား ေပးလိုက္ သည္။ လုပ္ေနစဥ္ အတြင္း အေႏွာင့္ အယွက္ ေလးမ်ား ေပးၾကည့္ သည္။ အိပ္ေရး၀ ေနခ်ိန္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ကို ပံုမွန္ အတိုင္း တံု႔ျပန္ ျဖတ္သန္း ၾကေသာ္ လည္း အိပ္ေရး မ၀ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကား အေႏွာင့္ အယွက္ ေတြ႕သည့္အခါ ေဒါသ ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ ျခင္း၊ အလုပ္ဆက္ မလုပ္ ေတာ့ျခင္း၊ အမွား အမွား အယြင္း ယြင္းေတြ လုပ္ျခင္းမ်ား ထိ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။

၂။ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္။

          အိပ္ေရး မ၀ရင္ ဘာေၾကာင့္ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္လဲ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား ယခုထိ တိက်ေသာ သက္ေသ မေထာက္ျပ ႏုိင္ေသး။ အိပ္ေရး မ၀သည့္ အခါ ဦးေႏွာက္ အတြင္း မာဂ်ရင္းဓာတ္ တက္လာ တာေတာ့ ေတြ႕ရွိထား သည္။ မာဂ်ရင္း သည္ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ ခံစားခ်က္ ေပၚေစေသာ ဓာတ္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္ မႈက  မာဂ်ရင္း တိုးလာေအာင္ လုပ္ေၾကာင္း ကိုကား ေလ႔လာ ဆဲျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ သုေတသနမ်ား အရ ညဘက္ အိပ္ေရးမ၀သူ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး မနက္ ႏိုးရင္ ေခါင္းေတြအံု၊ ေခါင္းေတြ ကိုက္ေန တတ္သည္။

၃။ သိမွတ္ ေလ႔လာႏိုင္စြမ္း က်ဆင္း ေစသည္။

          အိပ္ေရး မ၀ျခင္း သည္ ဦးေႏွာက္ မွတ္ၪာဏ္ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ကို က်ဆင္း ေစသည္။ မွတ္သား ႏုိင္စြမ္း ကိုလည္း ထိခိုက္ သည္။ ပထမ တစ္ရက္တြင္ ေလ႔လာ မွတ္သား ထားသည္မ်ားကို ေနာက္ တစ္ရက္တြင္ မွတ္မိ ႏုိင္စြမ္း ျပန္ စစ္ေဆးရာ ညမွာ အိပ္ေရး ၀ေအာင္ အိပ္ထားသူမ်ား အမ်ားဆံုး မွတ္မိၾကၿပီး အိပ္ေရး မ၀သူမ်ား သည္ ျပန္မွတ္မိမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား မွတ္သား ႏုိင္စြမ္း၊ ေလ႔လာ သင္ယူ ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလိုပါ ကလည္း အိပ္ေရး၀ ေအာင္ အိပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း သုေတသန ေပါင္းမ်ားစြာက လမ္းညႊန္ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

၄။ ၀လာ တတ္သည္။

          အိပ္ေရး မ၀သည့္ အခါ ခႏၶာကိုယ္ တြင္း ဟိုမုန္းမွ် ေျခပ်က္ တတ္သည္။ ထိုအခါ စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္ စိတ္ ပိုျဖစ္တတ္ သည္။ ကယ္လိုရီ မ်ားမ်ား အစားအစာ မ်ားကို ပိုေတာင့္ တသည္။ စိတ္ကို အလို လိုက္ၿပီး မတရား စားခ်င္ လာသည္။ ထိုအျပဳအမူ သည္ လူကို က်ိန္းေသ ၀ိတ္ တက္ေစမည္။ အိပ္ေရး၀ ေအာင္ အိပ္ပါမွ ဟိုမုန္းမွ် ေျခ ျပန္ရွိ လာကာ က်န္းမာေသာ စားေသာက္မႈ ပံုစံ ျပန္ျဖစ္ လာမည္။

၅။ အျမင္ အာ႐ံုပါ ထိခိုက္သည္။

          အိပ္ေရးမ၀ သည့္အခါ အျမင္ မျပတ္ သားတာမ်ား ပါ ျဖစ္တတ္ သည္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ လိႈင္းေတြ ထေန သည္။ ႏွစ္ထပ္ သံုးထပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ၿငိမ္ေနေသာ အရာသည္ ပင္ လႈပ္ေနသည္ဟု ျမင္တတ္ သည္။ မအိပ္ရ ဘဲ ၾကာၾကာ ေနရေလ ထိုျပႆနာ ႀကီး လာေလျဖစ္ သည္။ သတင္းေကာင္း ကား အိပ္ေရး ၀ေအာင္ အိပ္လိုက္ လွ်င္ ထိုျပႆနာ မ်ား ေပ်ာက္ကင္း သြားျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ ႏွလံုး ဒုက္ၡေပးမည္။

          ေလ႔လာခံ သူမ်ားကို (၈၈) နာရီၾကာ မအိပ္ခိုင္းဘဲ ေလ႔လာ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ထိုသူမ်ား ေသြးေတြ သိပ္တိုး လာတာေတြ႕ရသည္။ ႏွလံုး သည္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္း မွ ေသြဖီ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈ တစ္ခု တြင္ ေလ့လာ ခံသူမ်ားကို တစ္ည ေလးနာရီသာ အိပ္ခိုင္း သည္။ ထိုသူမ်ား ႏွလံုး အလုပ္ လုပ္ပံုကို တစ္ည ရွစ္နာရီ အိပ္ရသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ သည္။ ေလးနာရီ သမားမ်ား ႏွလံုးေတြ တဒုတ္ဒုတ္ ပိုခုန္ၿပီး ေသြးေတြ ပိုတိုး ေနတာ ေတြ႕ရသည္။ ရွစ္နာရီ သမားမ်ားကား ႏွလံုးပံုမွန္ အလုပ္ လုပ္ၿပီး မည္သည့္ လကၡဏာမွ် မေပၚေပါက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခား ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္လည္း အိပ္ေရး မ၀သူမ်ား ၌ C-reactive ပ႐ိုတိန္း သည္ ရွိသင့္သည္ ထက္ ပိုမ်ားေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုပ႐ိုတိန္း သည္ ႏွလံုး ျပႆနာ ျဖစ္ေစေသာ အဓိက လက္သည္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၇။ ေလးတိ ေလးကန္၊ ေႏွးတိေႏွးေကြး။

          အိပ္ေရးမ၀ သည့္အခါ လူက ထိုင္းမိႈင္း ေလးကန္ ကာ တံု႔ျပန္ ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းသည္။ West point စစ္ တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုျပဳသည္။ အလွ်င္အျမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီး ခ်က္ခ်င္း လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ား ကို လုပ္ေစကာ စမ္းသပ္ သည္။ အစု ႏွစ္စုခြဲ သည္။ ႏွစ္စုလံုး ကို အိပ္ေရး၀ သည့္ အေန အထားျဖင့္ ပထမ တစ္ေခါက္ လုပ္ခိုင္းသည္။ ရလဒ္မ်ား ကို မွတ္တမ္း တင္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္စုကို သာအိပ္ေရး၀ ေအာင္ အိပ္ခိုင္းၿပီး ေနာက္ တစ္စုကို အိပ္ေရးပ်က္ ေအာင္ လုပ္ ထားသည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ စမ္းသပ္ သည္တြင္ကား ပထမ အစု သည္ ရလဒ္ ပိုေကာင္း လာသည့္တိုင္ အိပ္ေရးပ်က္ ေသာအစုကား ရလဒ္ ပိုဆိုး၀ါး သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ လုပ္ထား ေသာ အလား တူေလ့လာမႈ တြင္ လည္း အလားတူ ရလဒ္ သာထြက္ေၾကာင္း ေတြြ႕ရသည္။

၈။ ေရာဂါကူးဖို႔ ပိုလြယ္သည္။

          အိပ္ေရးမ၀ပါက ခႏ္ၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ပါ ေလး လံထိုင္းမိႈင္းသျဖင့္ ျပင္ပမွ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပို၀င္ ေရာက္ေၾကာင္း သုေတသနေပါင္းမ်ားစြာက ေဖာ္ျပထား ၿပီးျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အိပ္ေရးပ်က္သူေကာ တစ္ည ႏွစ္ညေလာက္ အိပ္ေရးပ်က္သူပါ သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ ခုခံအားစနစ္ က်ဆင္းၾကသည္။ အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္ ျခင္းသည္ ခႏ္ၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ကို အေကာင္းဆံုး အားျဖည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၉။ စိတ္ ဂနာမၿငိမ္။

          စာတစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းဖတ္ၿပီး စိတ္က ဟို ေရာက္ဒီေရာက္၊ တစ္ခုခု ၾကည့္ေနတုန္း ေနာက္တစ္ခုစီ ဟိုခုန္ဒီခုန္ ျဖစ္ေနပါသလား။ ဒါဆို အိပ္ေရးမ၀လို႔ ဆိုတာ သတိရပါ။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ထိုင္းမိႈင္းေနပါက အာ႐ံုစိုက္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိး ၾကာၾကာ မလုပ္ႏုိင္။ အာ႐ံုစိုက္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး ထက္ျမက္သြက္ လက္ေသာ ဦးေႏွာက္ျဖစ္ဖို႔ အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္ျခင္း ထက္ ပိုေကာင္းေသာ ေဆးမရွိ။

၁၀။ ယာဥ္တိုက္မႈ။

          မူးရင္ မေမာင္းနဲ႔ ေမာင္းရင္ မမူးနဲ႔ကိုသာ လူသိ မ်ားသည္။ ငိုက္ရင္ မေမာင္းနဲ႔ ေမာင္းရင္ မငိုက္နဲ႔ကို လူသိနည္းေနေသးသည္။ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္သည္တြင္ မူးလို႔ တိုက္ျခင္းႏွင့္ ငိုက္လိုု႔ တိုုက္ျခင္း ဆတူေလာက္ကိုရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အေ၀းေျပးလမ္း မ်ားေပၚတြင္ ငိုက္လို႔တိုက္ျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အိပ္ေရး၀ေအာင္ အိပ္ၿပီးမွ ကား ေမာင္းျခင္းသည္ အႏ္ၲရာယ္အကင္းဆံုးျဖစ္သည္။

၁၁။ လိင္စိတ္ပါ ကုန္ခမ္းသည္။

          အမ်ဳိးသား ေရာ အမ်ဳိးသမီးမွာ ပါ တက္စတို စထ႐ုန္းဟိုမုန္း  သည္ လိင္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ႏိႈးဆြေပးသည္။ အိပ္စက္ျခင္း သည္ တက္စတို စထ႐ုန္းပမာဏ ကို ျမင့္တက္ ေစၿပီး အိပ္ပ်က္ျခင္း က က်ဆင္း ေစသည္။ အိပ္ပ်က္ ျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးမ၀သည့္ အခါ လိင္ စိတ္ပါ ကုန္ခမ္း က်ဆင္း သည္ကို လူတိုင္း ႀကံဳဖူးၾက မည္။ အိပ္ေရး ၀ပါမွ လူကလန္းဆန္း ကာ လိင္ စိတ္ပါ ပံုမွန္ရွိေန သည္။ လိင္ စိတ္ပံုမွန္ ရွိျခင္းသည္ က်န္းမာေသာ လူတစ္ ေယာက္ ၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေသာ လိင္ စိတ္ ရွိျခင္းသည္ လူကို စိတ္က်ျခင္းမွ လည္း ကာကြယ္ ေပးသည္။

၁၂။ မေပ်ာ္ရႊင္၊ စိတ္က်။

          ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ခုတြင္ အလုပ္ခြင္ ထဲမွ အမ်ဳိးသမီး (၉၀၉) ဦး ပါ၀င္ သည္။ ၄င္း တို႔ကို မေပ်ာ္ရႊင္ ေစသည့္ ေန႔စဥ္ ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္း ေရးသား ေစသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၿပီး ေနာက္ မေပ်ာ္ရႊင္ ေစေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားကို ခြဲျခား စိစစ္ၾကည့္ သည္။ ထိုအခါ အားလံုး မွာ တူေနေသာ မေပ်ာ္ရႊင္ ေစသည့္ အခ်က္ႀကီး ႏွစ္ခ်က္ ထြက္လာသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္ ကား အိပ္ေရး မ၀ျခင္း သည္ ေန႔စဥ္ ဘ၀ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို အဖ်က္ဆီးဆံုး ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (ေနာက္ တစ္ခ်က္ ကား အလုပ္ထဲ မွာ အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး ေအာင္ လွ်ာထြက္ မတတ္ လုပ္ရျခင္း ဟု ဆိုသည္။)

၁၃။ ေသဆံုး ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ား။

          အိပ္ေရး မ၀ျခင္း သည္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ မ်ားစြာ ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ ကား ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း မ်ားစြာက ေထာက္ျပ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ား အရလည္း ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ (၇) နာရီ (၈) နာရီထက္ နည္းစြာ အိပ္စက္ ရသူမ်ားကား ပံုမွန္ အိပ္ေရး၀ သူမ်ားထက္ ေစာစီးစြာ ေသဆံုး ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ား ေၾကာင္း ေတြြ႕ရသည္။ လူတိုင္း အခ်ိန္တန္ လွ်င္ ေသဆံုးၾက ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အိပ္ေရး မ၀ျခင္း ျပႆနာ ေရရွည္ ႀကံဳရပါက ထိုသူမ်ား သည္ ပို၍ေစာစီးစြာ ေသ ဆံုးႏုိင္ေျခပို မ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ား က ေထာက္ျပ ေနၾကသည္။

Ref: Horrible Things That Happen If You Don't Get Enough Sleep by BMC Immunology (Business Insider)

ကိုထိုက္
Messenger News Journal


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား