ေသြးတိုးေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးေစရန္


ေသြးတိုးေရာဂါသည္ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္လာသည့္ လူႀကီး အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေသြးတိုးေရာဂါဟုဆိုသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ လွည့္ပတ္ေန ေသာေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားမွ ေသြးမ်ားတိုးပြားလာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔အျပားသို႔ ေသြးေရာက္ရိွေစရန္ ႏွလံုးမွ
ေသြးကိုညႇစ္ပို႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ညႇစ္ပို႔ရေသာ ေသြးဖိအားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပံုမွန္ထက္ပို၍ တိုးလာျခင္း၊ ေသြးပို႔ညႇစ္သည့္ ဖိအားတိုးလာျခင္းကို ေသြးတိုးေရာဂါဟုေခၚ သည္။

အေနာက္တုိင္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ကိရိယာတြင္ ျပဒါးႏွင့္တိုင္းေသာ ဖိအားအေပၚ ၁၄ဝ မီလီမီတာ၊ ျပဒါးႏွင့္ ေအာက္ ၉ဝ မီလီမီတာ၊ ျပဒါး အထက္ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ ေသြးတိုးေရာဂါဝင္လာၿပီဟု သတ္မွတ္ေပသည္။ ပံုမွန္လူေကာင္းတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးမွညႇစ္ေသာ ေသြးဖိအားမွာ အေပၚ ၁၂ဝ မီလီမီတာ၊ ျပ
ဒါးေအာက္ ၈ဝ မီလီမီတာဟု သတ္မွတ္ထားေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႀစ ၁၂ဝ - ၈ဝ ာာံါ သည္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆုိသည္။

တိုင္းရင္းျမန္မာေဆးပညာတြင္လည္း ေသြးစမ္းပညာ႐ိွသည္။ လက္မဆစ္အရင္း လက္ေကာက္ဝတ္ အေျခတြင္ရိွေသာေသြးေၾကာသည္ ႏွလံုးမွထြက္လာေသာ ပင္မေသြးေၾကာႀကီးႏွင့္ ဆက္လ်က္ရိွသည္။ ထိုေသြးေၾကာ တြင္ ေသြးတိုးပံုအေနအထား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာရာတြင္ ေသြးလံုးႀကီးေသာ ေသြးတိုး၊
ေသြးလံုးငယ္ေသာေသြးတိုး၊ အလယ္အလတ္ေသြးတိုးဟူ၍ အေျခခံသံုးမ်ဳိးကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိသံုးမ်ိဳးတြင္ ပူ၍ေသြးလံုးႀကီးေသာ ေသြးတိုးသည္ မေကာင္းေပ။ ေအး၍ အလယ္အလတ္ ရိွေသာေသြးတိုးသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေသြးတိုးေရာဂါရင့္လာလွ်င္ လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ ေဆာင့္တိုးၿပီး ေျမြကဲ့သို႔တိုးေသာ ေသြးတိုး၊ ဖားကဲ့သို႔ခုန္ေသာ ေသြးတိုး၊ ပုစြန္ဆိတ္ကဲ့သို႔ခုန္၍တိုးေသာ ေသြးတိုးမ်ားသည္ ေသြးစမ္း ပညာရပ္တြင္ မေကာင္းေသာ ေသြးတိုးမ်ားျဖစ္သည္။

ေသြးတိုးေဝဒနာ ခံစားေနရသူ၏ ႐ုပ္လကၡဏာမွာလည္း မ်က္ႏွာမၾကည္လင္ျခင္း၊ ေခါင္းအံုေခါင္းခဲျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ နထင္ႏွင့္မ်က္ခံုးအေၾကာမ်ား တင္း၍ကိုက္ျခင္း၊ အိပ္ခ်င္ျခင္း၊ သမ္းေဝျခင္း၊ အာ႐ံုမစူး
စိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံု မၾကည္လင္ျခင္း ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားေနရတတ္သည္။ အလြန္ေသြးတိုးတက္ေနလွ်င္ မ်က္စိေထာင့္မွေသြးေၾကာေလးမ်ား နီရဲေနသည္ကို ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ေသြးဖိအား အလြန္အမင္းတိုးျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား ေပါက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးေၾကာ ေပါက္၍ ေလျဖတ္ျခင္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

ေလျဖတ္ေရာဂါ ျဖစ္ရသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေသြးတိုးေရာဂါအေၾကာင္းအရင္းခံ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။
 ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါတို႔ သည္ ညီေနာင္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခု
ျဖစ္လွ်င္ တစ္ခုဆက္၍လာတတ္သည္။ အစားအေသာက္၊ အေနအထုိင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ေရွးက အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္သာျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ေလျဖတ္ေရာဂါမွာ ယခုအခါ အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္
လူငယ္လူရြယ္မ်ားတြင္ပါ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ တရားခံကိုရွာဖို႔လုိလာသည္။

လူ႔သက္တမ္းတိုေစေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ေသြးတုိးေရာဂါသည္ ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္သည္။ ေသြးတိုးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါေၾကာင့္ပင္ ကမၻာေပၚတြင္ ေလးစကၠန္႔တိုင္းတြင္လူတစ္ဦးမသန္မစြမ္းဘဝသို႔ ေရာက္လ်က္ရိွ သည္ဟုဆုိသည္။ ေသြးတိုးေၾကာင့္ ေလျဖတ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ကာ အသက္ေသဆံုးရသူမ်ားရိွသည္။ အသက္မေသသူမ်ားမွာလည္း ပကတိျပန္ေကာင္းသူ အလြန္ ရွားသည္။ က်န္႐ိွေသာဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လံုး မသန္မစြမ္းဘဝျဖင့္ေနသြားရသျဖင့္ ေသြးတုိး ေရာဂါသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ေသြးတုိးအေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ မ်ဳိး႐ိုး
ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးတိုးေရာဂါအေၾကာင္း အရင္ဦးဆံုး ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေသြးတိုးဟုလည္း ဆိုႏုိင္ေပသည္။ မ်ဳိး႐ိုးလုိက္ဝသူမ်ားတြင္ ပို၍ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိေရွာင္၊ အငန္ေရွာင္၊ အေနအထုိင္ဆင္ျခင္၊ စိတ္ေသာကမမ်ားေအာင္ ဆင္ျခင္ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္သာ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္
ၿပီး အသက္ရွည္ရွည္ေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အဆီက်ေအာင္ ႀကိဳး စားျခင္း၊ အပူအေအးမွ်တေအာင္ ေနထုိင္ ျခင္းျဖင့္ သက္တမ္းေစ့ေနႏုိင္သည္။

ကမၻာေပၚရိွ လူမ်ဳိးမ်ားစြာတြင္ အငန္စားသံုးမႈအမ်ားဆံုးကို သုေတသနျပဳၾကည့္ရာ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဒုတိယလုိက္သည္ ဟုဆိုသည္။ ဟင္းခတ္ဆားကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈကို ေလ့လာေသာအခါတြင္လည္း ဒုတိယ ဆားအစားဆံုး လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ စားသံုးသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ အစားအစာမ်ားမွာလည္း ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္စသည့္ ဆားမ်ားစြာျဖင့္ ႏွပ္ထားေသာ အစာမ်ဳိးျဖစ္ သည္ကိုေတြ႕ရျပန္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပင္ ေလျဖတ္မႈႏႈန္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ထြက္ေသာ ဧရာဝတီတုိင္း
တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာတိုင္းမ္ သတင္းစာႀကီးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔က ဖတ္လုိက္ရဖူးသည္။

ဆားသည္ လူသားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အာဟာရမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကပင္ ေတာထဲတြင္ တရားအားထုတ္ၾကေသာ ရေသ့ရဟန္းမ်ား သည္ ဆားအလွဴခံရန္ သပိတ္ျဖင့္ လူမ်ားရိွရာအရပ္သုိ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ၾကြလာရသည္ဟုဆိုသည္။ ေတာတြင္းရိွ တိရစၧာန္မ်ား
မွာ ဆားက်င္းရိွရာေျမႀကီးသုိ႔ လာေရာက္ တူးဆြၿပီး ဆားစားၾကသည္ဟုဆိုသည္။

လူ၏ခႏၶာကိုယ္ရိွ ၾကြက္သားမွန္သမွ် ႏွလံုးၾကြက္သားအပါအဝင္ ဆားဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ အားကစားသမားမ်ား ေခြၽးထြက္လြန္ၿပီး ဆားဓာတ္ဆံုး႐ံႈး ေသာအခါ ၾကြက္တက္တတ္သည္။ ထုိအခါ ဆားကိုေရေဖ်ာ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းတုိက္ေပးလွ်င္ ၾကြက္တက္သက္သာသည္။ အခ်ဳိ႕ေသြးတုိး ႏွလံုး၊ ေရာဂါရိွသူမ်ား ဆားကိုေရွာင္လြန္းလွ်င္လည္း ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ အိပ္ရာထဲတြင္ ၾကြက္တက္တတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေသြးခ်ဳိဆီးခ်ဳိေရာဂါရိွသူမ်ား ႐ုတ္တရက္မူးလဲ ေသာအခါ ေသြးစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေသြးထဲ
တြင္ သၾကားဓာတ္အလြန္နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ သၾကားလံုးစေသာ အခ်ဳိဓာတ္
ပါသည့္အစာကို ခ်က္ခ်င္းေကြၽးရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အခ်ဳိရည္သြင္းရသည္အထိ ျဖစ္ တတ္သည္။

ထုိ႔အတူပင္ ေသြးတိုးမွာစုိးရိမ္ၿပီး အငန္ကို အလြန္ေရွာင္ရာမွ ႏွလံုးၾကြက္သားႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္မွ ၾကြက္သားမ်ားအားနည္း လာမွာကို စိုးရိမ္ရသည္။ အငန္ေရွာင္ရသူ တစ္ဦးအတြက္ ဟင္းမ်ားကို အေပါ့ခ်က္ေသာအခါ က်န္ေသာအိမ္သားမ်ားပါ ခံတြင္းမေတြ႕ေတာ့ဘဲ မိသားစုထမင္းဝိုင္းတြင္ အစား အေသာက္မ်ား စားမေကာင္းျဖစ္သြားေလ့ ရိွသည္။

႐ိုးရာေဆးပညာ႐ႈေထာင့္မွ အငန္မွန္သမွ် ေသြးတိုးသည္ဟုမယူဆ။ ပုပ္ငန္ေသာအစာမ်ားကသာ ေသြးတိုးသည္။ အပုပ္နံ႔ရိွေသာ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္၊ ငါးပိေကာင္၊ ငန္ေသာပုစြန္ေျခာက္တို႔အျပင္ အခ်ဥ္နံ႔ရိွ ေသာအစာမ်ား ငါးခ်ဥ္၊ ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္၊ ပုစြန္ခ်ဥ္ စသည္မ်ားလည္း ေသြးတိုးေစႏုိင္သည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ အစာမ်ားတြင္လည္း အတြင္းတြင္ အပုပ္ဓာတ္၊ အခ်ဥ္ဓာတ္တုိ႔ ကိန္းေအာင္းေနသျဖင့္ မငန္ဘဲ ေသြးတိုးေစႏုိင္သည္။ ႐ိုးရာေဆးပညာအယူအဆတြင္ ေလစာသည္လည္း အဓိကက်သည္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကိုကုသေသာ ေရွးျမန္မာဆရာႀကီးမ်ားက ေသြးတိုးဟူသည္ ေလတိုးပင္ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရိွ ဝါေယာဓာတ္ တြန္းအားေၾကာင့္ ႏွလံုးမွေသြးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔အျပားသို႔ လည္ပတ္ၿပီး ႏွလံုးသို႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလစာမ်ားမ်ားစားလွ်င္ ဝါေယာ
ဓာတ္တြန္းကန္အားမ်ားၿပီး ေသြးတိုးလာမည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ ေလစာမွန္သမွ် ေသြးတုိးေစႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာ့ေဆးပညာ႐ွင္မ်ားက ယူဆသည္။ ေသြးတိုးသည္ ေလတိုးျဖစ္သည္။ ေသြးဖိအားကို ေလကတြန္းေသာေၾကာင့္
 ေသြးတိုးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ေလပြေလပ်က္ေစေသာ အစာမ်ားေၾကာင့္ ေသြးတိုးႏုိင္သည္။ ေခြးေတာက္ရြက္၊ တမာ႐ြက္၊ ေၾကာင္လ်ာသီး၊ ၾကက္ဟင္းခါး၊ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ဆူးပုပ္ႀကီး၊ တညင္းသီး၊ လက္ဖက္၊ ဝက္သား စသည္မ်ားကို ေသြးတုိးေစသည့္ အစာမ်ားအျဖစ္ယူဆ သည္။ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ေလစာႏွစ္မ်ဳိးတြဲ စားသူမ်ားသည္ ေသြးတိုးတက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာ ေလျဖတ္သည္ကိုေတြ႕ ရဖူးသည္။

တက္စာဟူ၍လည္း ရိွေသးသည္။ ငါးသေလာက္၊ ငါးျမင္း၊ ငါးတန္၊ ငါးပတ္တုိ႔ ကို တက္စာမ်ား ဟုယူဆသည္။ အုန္းႏုိ႔ပါ ေသာအစာ၊ အုန္းထမင္း၊ ဒံေပါက္၊ အဆီမ်ားေသာ ဝက္သားႏွင့္ ဖား၊ ပုရစ္စေသာ ေျမေအာင္းသားမ်ားကိုလည္း တက္စာဟုယူ ဆေလသည္။ ထိုတက္စာမွန္သမွ်သည္ ေသြးတိုးေစႏုိင္သည္။ ေရသတၱဝါမ်ားတြင္ ငါးသလဲထိုး၊ ငါးရွဥ့္၊ ငါးေျမြတိုး၊ ပုစြန္ဆိတ္ကေလး၊ ဂံုး စေသာ အစာမ်ားကိုလည္း တက္စာမ်ားဟု အခ်ဳိ႕ဆရာႀကီးမ်ားက ယူဆသည္။ တက္စာမွန္သမွ် ေသြးတိုးတက္ေစသည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမေအာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေျမေအာင္းသည့္ဥမ်ားကိုလည္း အေၾကာတက္ စာမ်ားဟုယူဆသည္။ အေၾကာတက္ေစ႐ံုမက အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေသြးကိုလည္းတက္ေစသည္။ အေနာက္တုိင္းနည္း ျဖင့္ဆိုလွ်င္ Bp 140/90 mmHg အထက္သို႔ ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ အစာမ်ားျဖစ္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးေစရန္

(၁) စိတ္ေသာကမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
(၂) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ။
(၃) အိမ္သံုးဆားအငန္ကို ေလ်ာ့၍ စားသံုး ပါ။
(၄) အသားႏွင့္အသီးအႏွံကို မွ်တစြာစား သံုးပါ။
(၅) လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခုကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ပါ။
(၆) အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အားကစား မလုပ္ပါႏွင့္။
(၇) ဝမ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ အစဥ္ဂ႐ုျပဳပါ။ ဝမ္း ႏုတ္ေဆးကိုစြဲ၍

စားသံုးျခင္းမျပဳဘဲ

သဘာဝအတိုင္းဝမ္းမွန္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးပါ။ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားျခင္း၊ အိပ္ရာဝင္ ေရအဝေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္ေစႏုိင္ပါသည္။
(၈) အေအးဓါတ္မ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္အိပ္စက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အိပ္စက္လွ်င္လည္း ေစာင္၊ အေႏြးထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ရန္မေမ့ပါႏွင့္။
(၉) အရက္ေသစာ၊ ဘီယာ စသည္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ သည္။
(၁ဝ) ေဆးလိပ္အေငြ႕၊ ျခင္ေဆး၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ ေလာင္ကြၽမ္းရာမွထြက္ေသာအေငြ႕မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
(၁၁) အခ်ဳိမႈန္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔၊ အေရာင္ဆုိးေဆး၊ ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲေသာအစာမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၁၂) သဘာဝေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ရေသာေနရာတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ဆားႏွင့္အငန္ဓာတ္သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ေရွာင္လြန္းလွ်င္ စားလြန္းလွ်င္လည္းမေကာင္းေပ။ ဆားေရွာင္ပါသည္ဆိုသူမ်ားသည္ ဟင္းခတ္မႈန္႔မ်ားသံုးစြဲၿပီး ဟင္းအရသာေကာင္းေအာင္ခ်က္ၾကသည္။

ထုိဟင္းခတ္မႈန္႔သည္ အရသာခ်ဳိေစေသာ္လည္း မူလအရင္းခံမွာ ဆားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတိမမူမိၾကေပ။ အခ်ဳိမႈန္႔ႏွင့္ ဟင္းခတ္မႈန္႔သံုးစြဲေသာေနရာတုိင္းတြင္ ေသြးတုိးေရာဂါေရာက္ရိွလာသည္ကို သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိသည္။
ေသြးတိုးေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးလိုသူတိုင္း၊ အငန္ဓာတ္ႏွင့္ ဆားကိုေရွာင္သလုိ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔တို႔ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ ဖို႔လုိသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ဇြန္းတစ္ဝက္စာမွ် ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသုိ႔ တစ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ေရာက္ရိွမည့္ ဟင္းခတ္အခ်ဳိမႈန္႔ပမာဏကို တြက္ဆၾကည့္လွ်င္ ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္ကို ဆင္ျခင္ႏုိင္ေပလိမ့္ မည္။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား