သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္း


သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမထားမိ၊ တံု႔ျပန္မႈ ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ေနသူကဲ့သို႔ ႏိႈးမရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း ၾကာျမင့္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ကို

ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္။ ေမ့ေျမာသူအခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္း၊ မ်က္စိႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ျခမ္း၌သာ ဦးတည္လႈပ္ျခင္း၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ပါးစပ္တစ္ျခမ္းသာ ရြဲ႕ျခင္း၊ ေျခလက္မွာလည္း ဘယ္ သို႔မဟုတ္ ညာေျခ လက္သာ ေပ်ာ့ေခြေနျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုခုပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေနျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း အသားပို သို႔မဟုတ္ ျပည္တည္နာရွိျခင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာရ၍ ဦးေႏွာက္ဖိညႇပ္ ခံရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေမ့ေျမာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အခ်ဳိ႕မွာ ဦးေႏွာက္ လႈပ္ခါခံရျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္ျခင္း၊ ယူရီးယား ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ အဆိပ္တက္ျခင္း၊ အင္ဆူလင္မ်ားျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အဆိပ္မိျခင္း၊ အသည္းအဆိပ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ငွက္ဖ်ားပိုးဝင္ျခင္း၊ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ ျဖစ္ျခင္း၊ သတိေမ့ေျမာျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ စိတ္ခ်ဳပ္တည္းမႈ ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါသည္ အသက္ႀကီးရင့္ လာသည့္အခါ ပို၍အျဖစ္မ်ားၿပီး အိပ္ရာထဲ တြင္ ေျခလက္ေသေနသည္ကို ႀကံဳရတတ္သည္။ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အ႐ိုးက်ဳိး လူနာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။

သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္း မွန္သမွ်မွာ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသမႈ ေနာက္က်လွ်င္ အသက္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေျမာလွ်င္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၌ တာဝန္ရွိသည္။ ေသြးတိုးလြန္းလွ်င္၊ ဆီးခ်ဳိ ဆိုးရြားလြန္းလွ်င္ ေဆးကုသမႈပါရဂူ၌ တာဝန္ပိုရွိသည္။ ေသြးတိုးေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေမ့ေျမာေနသူကို ကုသရန္မွာ ႏွစ္ဦးစလံုး၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေမ့ေျမာသူ မွန္သမွ် လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကုသပါက သတိျပန္လည္ လာႏိုင္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ဦးေႏွာက္ ႐ုတ္တရက္ အတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းတို႔မွာ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖစ္သူ၊ ယူရီးယား အဆိပ္တက္ၿပီး ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ အဆိပ္မိသူမ်ားလည္း အသက္ရွင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သတိလစ္ ေမ့ေျမာသူကို ကုသရာတြင္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ ျဖစ္ျခင္းတို႔ရွိရာ လိုရင္းကို တိုတိုရွင္းရွင္း ေျဖၾကား ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီး လကၡဏာမ်ားအျပင္ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္း ေႏွးျခင္း၊ ျမန္ျခင္း၊ ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ တိုက္ခိုက္ခံရပါ က ေသြးဖိအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ကာလဝမ္း၊ တိုက္ဖြိဳက္ ကူးစက္မႈမ်ား ကုသျခင္းတို႔ လိုအပ္သည္။

ဆီးစစ္ၿပီး သၾကားဓာတ္ပါ၊ မပါစစ္ရမည္။ေသြးတိုးႏွင့္ ဆီးခ်ဳိအတြက္ စစ္သင့္သည္။ ဦးေႏွာက္ အရည္ၾကည္၊ ေက်ာ႐ိုးကို ေဖာက္ၿပီး ဦးေႏွာက္မွ ဒဏ္ရာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ရွိ၊ မရွိ သိႏိုင္သည္။ ECG စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေျခခံ ႏွလံုးခုန္မႈ ေကာင္း၊ မေကာင္းသိႏိုင္သည္။ အစာအိမ္မွ အရာအားလံုး ျပြန္တပ္ၿပီး စုပ္ထုတ္ ေဆးေၾကာပါက အဆိပ္ေသာက္ေသာ သူကို ကုသၿပီးျဖစ္သည္။ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေအာင္လုပ္ရသည္။ သြားတုႏွင့္ အန္ဖတ္မ်ား ဖယ္ရွားရမည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈ ရွိရမည္။ လိုအပ္သည့္ ေသြး၊ သတၱဳဓာတ္သြင္းျခင္း၊ ေရဓာတ္၊ ဂလူးကို႔စ္ သြင္းျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္။ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆး ေပးႏိုင္သည္။ ဆီး၊ ဝမ္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ မွတ္သားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္း သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမထားမိ၊ တံု႔ျပန္မႈ ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ေနသူကဲ့သို႔ ႏိႈးမရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း ၾကာျမင့္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္။ ေမ့ေျမာသူအခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္း၊ မ်က္စိႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ျခမ္း၌သာ ဦးတည္လႈပ္ျခင္း၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ပါးစပ္တစ္ျခမ္းသာ ရြဲ႕ျခင္း၊ ေျခလက္မွာလည္း ဘယ္ သို႔မဟုတ္ ညာေျခ လက္သာ ေပ်ာ့ေခြေနျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုခုပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေနျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း အသားပို သို႔မဟုတ္ ျပည္တည္နာရွိျခင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာရ၍ ဦးေႏွာက္ဖိညႇပ္ ခံရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေမ့ေျမာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ အခ်ဳိ႕မွာ ဦးေႏွာက္ လႈပ္ခါခံရျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္ျခင္း၊ ယူရီးယား ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ အဆိပ္တက္ျခင္း၊ အင္ဆူလင္မ်ားျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အဆိပ္မိျခင္း၊ အသည္းအဆိပ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ငွက္ဖ်ားပိုးဝင္ျခင္း၊ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ ျဖစ္ျခင္း၊ သတိေမ့ေျမာျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ စိတ္ခ်ဳပ္တည္းမႈ ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါသည္ အသက္ႀကီးရင့္ လာသည့္အခါ ပို၍အျဖစ္မ်ားၿပီး အိပ္ရာထဲ တြင္ ေျခလက္ေသေနသည္ကို ႀကံဳရတတ္သည္။ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အ႐ိုးက်ဳိး လူနာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ သတိလစ္ ေမ့ေျမာျခင္း မွန္သမွ်မွာ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသမႈ ေနာက္က်လွ်င္ အသက္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေျမာလွ်င္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၌ တာဝန္ရွိသည္။ ေသြးတိုးလြန္းလွ်င္၊ ဆီးခ်ဳိ ဆိုးရြားလြန္းလွ်င္ ေဆးကုသမႈပါရဂူ၌ တာဝန္ပိုရွိသည္။ ေသြးတိုးေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေမ့ေျမာေနသူကို ကုသရန္မွာ ႏွစ္ဦးစလံုး၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေမ့ေျမာသူ မွန္သမွ် လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကုသပါက သတိျပန္လည္ လာႏိုင္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ဦးေႏွာက္ ႐ုတ္တရက္ အတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းတို႔မွာ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖစ္သူ၊ ယူရီးယား အဆိပ္တက္ၿပီး ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ အဆိပ္မိသူမ်ားလည္း အသက္ရွင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သတိလစ္ ေမ့ေျမာသူကို ကုသရာတြင္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ ျဖစ္ျခင္းတို႔ရွိရာ လိုရင္းကို တိုတိုရွင္းရွင္း ေျဖၾကား ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီး လကၡဏာမ်ားအျပင္ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္း ေႏွးျခင္း၊ ျမန္ျခင္း၊ ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ တိုက္ခိုက္ခံရပါ က ေသြးဖိအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ကာလဝမ္း၊ တိုက္ဖြိဳက္ ကူးစက္မႈမ်ား ကုသျခင္းတို႔ လိုအပ္သည္။ ဆီးစစ္ၿပီး သၾကားဓာတ္ပါ၊ မပါစစ္ရမည္။ေသြးတိုးႏွင့္ ဆီးခ်ဳိအတြက္ စစ္သင့္သည္။ ဦးေႏွာက္ အရည္ၾကည္၊ ေက်ာ႐ိုးကို ေဖာက္ၿပီး ဦးေႏွာက္မွ ဒဏ္ရာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ရွိ၊ မရွိ သိႏိုင္သည္။ ECG စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေျခခံ ႏွလံုးခုန္မႈ ေကာင္း၊ မေကာင္းသိႏိုင္သည္။ အစာအိမ္မွ အရာအားလံုး ျပြန္တပ္ၿပီး စုပ္ထုတ္ ေဆးေၾကာပါက အဆိပ္ေသာက္ေသာ သူကို ကုသၿပီးျဖစ္သည္။ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေအာင္လုပ္ရသည္။ သြားတုႏွင့္ အန္ဖတ္မ်ား ဖယ္ရွားရမည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈ ရွိရမည္။ လိုအပ္သည့္ ေသြး၊ သတၱဳဓာတ္သြင္းျခင္း၊ ေရဓာတ္၊ ဂလူးကို႔စ္ သြင္းျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္။ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆး ေပးႏိုင္သည္။ ဆီး၊ ဝမ္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ မွတ္သားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား