လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ပါက အေမွာင္ထုထဲတြင္ LED မီးလံုးမ်ားက အလုိအေလ်ာက္ သံုးနာရီ မီးလင္း ႏိုင္ေတာ့မည္


ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္တကြ ျပည္သူမ်ား အေမွာင္ထုထဲတြင္ ေနရမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္

ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ သြားပါက ျပတ္ေတာက္ၿပီး သံုးနာရီ အတြင္း အလင္းေရာင္အတြက္ စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ေပ။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေဝလျပည္ Litonics Ltd. မွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးလုံးသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္ အတြင္း မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္၍ မီးလင္းမည္ကို ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ ျမင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မီးလံုးကုိ iViTi ON ဟု ေခၚၿပီး ဘက္ထရီကုိ မီးလံုးအတြင္း ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ ဘက္ထရီက ေနာက္ထပ္ ၃ နာရီ အလုိအေလ်ာက္ မီးလင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္ဝင္လာသည္ႏွင့္ ဘက္ထရီကို အလုိအေလ်ာက္အား သြင္းေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလံုးကလည္း ပံုမွန္အတုိင္းဆက္၍ မီးလင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမီးလံုး ထုတ္လုပ္ေသာ Litonics Ltd.. မွာ ေဝလျပည္f Powys ျပည္နယ္ Knig-hton ၿမိဳ႕၌တည္ရွိ၍ ၎တုိ႔၏ နည္းပညာကုိ မီးလံုးမ်ား၌ အသံုးျပဳထားသည္။ ON အလုိအေလ်ာက္ ခလုတ္ေျပာင္းျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္၍ မီးေမွာင္ က်သြားသည့္အခါ အေမွာင္ထုထဲတြင္ မေနေစရန္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား၏ သတိေပး ေျပာၾကားခ်က္အရ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီရန္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကို အေရးတႀကီး ပိတ္သိမ္းလုိက္ၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား စတင္၍ ျပန္လည္ လည္ပတ္ကာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၿခိဳးၿခံေရးအတြက္ ပိတ္ပစ္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္မီး မျပတ္ေစေရး စီမံခ်က္ေကာင္း ေကာင္းေရးဆြဲရန္ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့ သည္။ National Grid ဌာနမွ Supply ႏွင့္De-mand မွာ ၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္၍ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုး ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။

National Grid ကအစီရင္ခံရာ၌ ၿဗိတိန္သည္ အေျခခံအက်ဆံုး ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အသံုးျပဳေနၿပီး အကယ္၍ ယခု ေဆာင္းရာသီဥတု ျပင္းထန္ပါက အခက္အခဲျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ ႏုိင္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးမ်ား ေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ ဘက္ထရီစနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ မီးလင္းေပး ႏိုင္ေသာ မီးလံုးမ်ားကို အစားထိုးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမီးလံုးက ၎၏ကိုယ္ထည္ အတြင္းထည့္သြင္း တပ္ဆင္ထားေသာ ဘက္ထရီအားျဖင့္ ၃ နာရီအထိ မီးလင္းႏိုင္၍ ဤကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္လာႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ ေတာက္ေလွ်ာက္ မီးလင္းေနမည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမွန္တကယ္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ တစ္ေယာက္ေယာက္က မီးခလုတ္ကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ကာ လိုအပ္လွ်င္ မီးလံုးကုိ ဝက္အူရစ္၍ အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္လာသည္ႏွင့္ 600 mAh ဘက္ထရီက အလုိအေလ်ာက္ ျပန္၍ အားသြင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး မီးလံုးကလည္း ပံုမွန္ဆက္၍ လင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ မီးႀကိဳးသြယ္ရန္ မလုိအပ္ေပ။ မီးလံုးကို ဝက္အူရစ္၍ ပံုမွန္ မီးလံုးကဲ့သုိ႔ တပ္ဆင္ လုိက္ႏုိင္သည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၈ ဝပ္သာ အသံုးျပဳသည္။ အလင္းေရာင္ လႊတ္ထုတ္၍ အလင္းေပးသည့္အခါ ၆ဝ ဝပ္ မီးလံုးကဲ့သို႔ ေတာက္ပစြာ အလင္းေရာင္ ေပးသည္။ iViTi ON LED မီးလုံး ကို ႏွစ္ကုန္တြင္ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ အသံုးျပဳ လုိသူမ်ား သိရွိႏုိင္ပါရန္ ေရးသား တင္ျပလုိက္ရ ပါသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား