(၇) ရက္သားသမီးအတြက္ေဗဒင္


တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္
===================
လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ စကားအေျပာအဆို မွားယြင္းတတ္သည္။ လုပ္ငန္းၿပိဳင္မ်ားတိုးတက္မည္။ မိသားစုအတြင္ စိတ္သေဘာထားကဲြလဲြမည္။ အက်ဳိးတူးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကို ေလလႊင့္မႈမရွိေစျခင္းက ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ဟိုတယ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးေၾကာင့္စကားမ်ား ရန္ျဖစ္တတ္သည္။ အဂၤါ၊ ေသာၾကာေန႔မ်ားက အေရာင္းအဝယ္အေကာင္းဆုံး ေန႔မ်ားျဖစ္မည္။ ေလေအာင့္၊ မူးေဝေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္
===================
ကတိမတည္သူေၾကာင့္ စိတ္ေသာက အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ေရႊ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းမႈ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမည္။ ေဆြမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္တို စိတ္ဆင္းရဲရမည္။ မိမိက တည္ၿငိမ္စြာအရာရာကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါက ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ သစၥာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး နားလည္မႈ မ်ားလဲြမွား ေနတတ္သည္။ မိဘအတြက္ ေသာကျဖစ္ရမည္။ ေဆးေၾကာင့္ ေရာဂါေဝဒနာပိုခံစားရမည္။အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္
================
ဝန္းထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးမ်ား ထင္သေလာက္မရတတ္ေသာ္လည္း စိတ္ေအးခ်မ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ရမည္။ ေဒါသေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစတတ္သည္။ ခက္ခဲမႈ မ်ားက ဇဲြလုံလေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ ျခံေျမ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ အခ်စ္ကိုယံုၾကည္မိ၍ နာက်င္ရတတ္သည္။ အသဲႏွလုံး ေဝဒနာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲတတ္သည္။ ငယ္ခ်စ္ႏွင့္ျပန္လည္ ဆုံေတြ႕ရတတ္ သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ ခါးအ႐ိုး အဆစ္ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ပြားတတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
=================
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇဲြလုံလႏွင့္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ေငြေၾကးမ်ားရရန္ရွိေသာ္လည္း မရျဖစ္ေနမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရမည္။ အခ်စ္ေရး ေကာင္းမလိုႏွင့္ ေဝးေနတတ္သည္။ ေမတၱာပုံအပ္စရာေနရာမရွိျဖစ္ေနမည္။ မိဘမ်ားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားအဆင္ေျပလာမည္။ အာရုံေၾကာ၊ အစာမေၾက ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္
====================
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ခက္ခဲမႈမ်ားႏွငု္ ရင္ဆိုင္ရ မည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးအၿမဲ ဒြန္တဲြေနတတ္သည္။ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေသာလည္း ၾကန္႔ၾကာၿပီးမွ ရမည္။ ခ်စ္သူမ်ားသစၥာတရား လက္ကိုင္ထားကာေရႊလက္တဲြရမည္။ သတင္း ေကာင္း မ်ားၾကားရမည္။ ဖုန္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားက အက်ဳိးေပးရမည္။ ကံေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ စေနေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားက အက်ဳိးေပးမည္။ ရင္ေခါင္းအဆုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာခံစားရမည္။

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္
==================
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္ရတတ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြးေခၚေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆန္းသစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာမည္။ အမွားမ်ား လုပ္ေဆာင္မိတတ္သည္။ အမ်ားကယုံၾကည္သူျဖစ္တတ္ သည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးမေပး အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားက အက်ဳိးေပးမည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာရလာမည္။ ခ်စ္ရမည့္သူႏွစ္ဦးျဖစ္ေနတတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ခ်စ္ခရီးသာယာေနမည္။ အေၾကာအဆစ္ေရာင္ေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ သြားလာမႈ အေနထိုင္ ဆင္ျခင္သင့္သည္။

စေန သားသမီးမ်ားအတြက္
=================
လုပ္ငန္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။ စပ္တူ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားေရာက္လာမည္။ ေရႊ ေငြ ကားတို႔ႏွင့္ အက်ဳိးေပးေကာင္းေနမည္။ အိမ္သုံးပစၥည္း၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း မ်ားအက်ဳိးေပးမည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔မ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ ေျမယာ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမည္။ ခ်စ္သူဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာေနရမည္။ သစၥာမရွိသူႏွင့္ေတြ႕ရမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို မခ်စ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနမည္။ က်န္းမာေရး ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေနထိုင္သင့္သည္။

ဆရာမလင္းမိုးလက္
B.A (Astro), M.A(Astro) (Kolkata) (India), B.Sc(Bot)
Dip in Astrology (Kolkata) (India)
ျမန္မာႏိုင္ငံေဝဒသုေတသနအဖဲြ႕မႈျ့ဖင့္ ေဟာဆိုသည္
The Union Daily
http://uniondaily.net/News/Horoscope.aspx

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား