အပူရွိန္ေန ့ဖက္ ၿပင္းသထက္ ၿပင္းလာၿပီ

ပူၿပင္းလာၿပီ ဥတုရာသီ ကာကြယ္မေႏွး လုိက္နာေပး………

ယေန ့ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူအမ်ားအၿပားသည့္ ေနပူျပင္းလွသည့္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဝမ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနသူ မ်ားကလည္း အပူဒဏ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ မိမိ၏ ဝမ္းေရးေႀကာင့္ ယခုလို ပူၿပင္းေနသည့္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနၿဖင့္ အပူႏွင့္အတူ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚခံစားရလာႏုိင္ပါသည္ ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ပမာဏ ၈ ရည္ညႊန္းကိန္းမွ ၁၂ ရည္ညႊန္း ကိန္းထိ ရွိေနၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းကုိ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အသီးသီးႏွင့္ ဝက္ဆိုက္တြင္အက်ယ္တဝန္းေဖာ္ၿပထားႀကပါသည္ ။ယခုလုိ ့ေဖာ္ၿပေသာလည္း လူအမ်ားစုနွင့္ ေဒသအမ်ားအၿပားတြင္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ားအၿပား အသိပညာပုိင္းသိရွိလာႏုိင္ရန္ မရွိေသးႀကပါ ။ဒါေႀကာင့္ ေနေရာင္ကုိ တုိက္ရုိက္ထိေတြမွဳ ့ကုိ အတက္ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ နညး္လမ္းေပါင္းစုံကု ိအသုံးၿပဳ ့ၿပီး သြားလာလုပ္ကုိင္သင့္ေႀကာင့္ကုိ အထူးအေလးနက္ ေၿပာႀကားလုိ ပါသည္ ။

ေနေရာင္ကုိ တုိက္ရုိက္ထိေတြ ့ေနရေသာ သူမ်ားအေနၿဖင့္ ေရရွည္တြင္ အေရၿပားေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ေပၚနုိင္သၿဖင့္ ႀကဳိတင္သိရွိၿပီး ကာကြယ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္ ။

အခုလုိ ပူၿပင္းေသာ ရာသီဥတုသုိ ့ေရာက္ရွိလာေနၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးတခ်ဳိ ့တြင္ အပူေႀကာင့္ မိတ္ေပါက္ၿခင္း ၊ ယာဖုမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း ႏွင့္ အပူ အပိန္းအဖုမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာတက္ႀကပါသည္ ။

ၿပင္းထန္ေသာ ေနေရာင္ၿခည္ေႀကာင့္ အခုလက္တေလာ အေၿခအေနတြင္ ဘာမွ မၿဖစ္ေသာလည္း ဒီအတုိင္း ခံစားထိေတြ ့ေနလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာၿမင့္လာပါက အေရးၿပားကင္ဆာ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္သၿဖင့္ ႀကဳိတင္သိရွိနားလည္းၿပီး ကာကြယ္ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကိီးပါသည္ ။

သင့္သည္ ပူၿပင္းသည့္ေနပုိင္းတြင္ သြားလာမည္ဆုိပါက ေနပူခ်ိန္ျမင့္မားသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေရွာင္၍ထြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေန ့အပူဒဏ္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အလြယ္တကူလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ ့မွာ …….
(၁) သင့္အိပ္ယာထထၿခင္း ေရကုိ အဝေသာက္သည့္ အက်င့္လုပ္ပါ
(၂) ေနအပူရွိန္စရသည့္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ အတြင္း ေရခ်ဳိးၿခင္း မၿပဳ ့လုပ္သင့္ပါ
(၃) ေနပူသည့္ေန ့ခင္းတြင္ အၿပင္ထြက္လွ်င္ ေနအပူဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ ခရင္မ္ လိမ္းၿခင္း (သုိ ့) သနပ္ခါး ထူထူလိပ္ၿခင္း ႏွင့္ ခ်ည္သားအက်ီ ၤအပြၿဖစ္ေသာ အဝတ္ထည္ကုိဝတ္ဆင္ သြားလာၿခင္း
(၄) ေန ့ခင္းဖက္တြင္ အနက္ေရာင္သည္အပူကုိစုပ္ယူႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိရွိသၿဖင့္ အနက္ေရာင္ အက်ီ ၤးဝတ္ဆင္ၿပီး သြားလာၿခင္းကုိ လုံးဝ ေရွာင္ႀကဥ္ပါ
(၅) ေန ့ခင္းပုိင္းသြားလာၿခင္းမ်ားသည့္အခါ ေရဆာေလာင္ၿခင္းၿဖစ္လာပါက ရုတ္တရက္ ေရခဲေရမ်ား ေသာက္ၿခင္းကုိ ေရွာင္ႀကဥ္ေပးပါ
(၆) တေန ့တာအတြက္ ေခြ်းထြက္မ်ားၿခင္းေႀကာင့္ ေန ့စဥ္ (သုိ ့) ရက္ၿခား သီးစုံေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ကုိ ေသာက္သုံးေပးပါ
(၇) ေန ့ခင္းဖက္မ်ားတြင္ အရည္ေသစာ ေသာက္စားၿခင္းရွိပါက လုံးဝ ေရွာင္ႀကဥ္ေပးပါ
(၈) အေအးခန္းမ်ားမွအၿပင္ကုိ ထြက္မည္ဆုိပါကရုတ္တရပ္ ေနအပူထဲသုိ ့သြားလာၿခင္းကုိ ေရွာင္ႀကဥ္သင့္သလုိ ့ အပူဒဏ္ခံစားေနရာမွ အေအးခန္းသုိ ့ခ်က္ၿခင္း ဝင္ေရာက္ၿခင္းကုိလည္း ေရွာင္ႀကဥ္သင့္သည္
(၉) သနပ္ခါးလိပ္ၿခင္း ၊ ထီးမ်ားေဆာင္းၿခင္း ၊ ဦးထုပ္ေဆာင္ၿခင္း ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ၿခင္းၿဖင့္ အၿပင္သုိ ့သြားလာေပးၿခင္း
(၁၀) ေၿခက်င္ေလွ်ာက္သူမ်ား ၊ စက္ဘီးစီးသူမ်ား ၊ ဆုိက္ကယ္စီးသူမ်ား ႏွင့္ အကာကြယ္မဲ ့ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား တြင္ ရုတ္တရပ္မူးေဝၿခင္း ၿဖစ္လာပါက ခ်က္ၿခင္း အရိပ္ရွိရာေနရာတြင္ ေခတၱခဏနားရင္း အသက္ၿပင္းၿပင္းရွဴရွဴ ေပးပါ ပုိဆုိးလာပါက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ခ်က္ၿခင္းအကူအညီ ေတာင္းခံရယူပါ
(၁၁) ပူၿပင္းေသာ ရာသီဥတုေႀကာင့္ အသက္ႀကီးရင့္ေသာ လူႀကီးမ်ား ၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေနမေကာင္းၿဖစ္ၿပီး ကုိယ့္အပူခ်ိန္ၿမင့္မားလာပါက သတိေမ ့တက္ၿခင္း ၊ အတြင္းတက္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာတက္သည္ ။ အထူးသတိရွိစြာၿဖင့္ ႀကည့္ရွဴ ့ၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆးရုံး ေဆးခန္းမ်ားကုိ ခ်က္ၿခင္း သြားေရာက္ ကုသေပးၿခင္း လုပ္ေဆာင္ပါ ။

ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ တင္ၿပပါတုိ ့သည္ အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ အခ်က္မ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

မႀကာခင္ရက္ပုိင္းမ်ားအတြင္းတြင္ ရာသီဥတုမွာ ပူၿပင္းလာေနသည့္ အတြက္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရး အသိေပးမွဳ ့ကုိ ေန ့စဥ္ သတင္းစာမ်ား ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင့္ ရုပ္သံမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝန္း အသိေပးတင္ၿပလာပါေတာ့မည္ ။

“ပူၿပင္းလာၿပီ ဥတုရာသီ ကာကြယ္မေႏွး လုိက္နာေပး” တင္ၿပခ်က္မ်ားကုိ သိရွိလုိက္နာၿပီး လူသားအားလုံး အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ …..

Mg Mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား