ထန္းဂြေျမာက္ရြာမွ ခုိးယူခံခဲ့ရသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ပင့္ ေဆာင္ႏိုင္

ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထန္းဂြေျမာက္ရြာ အလယ္ေက်ာင္းတြင္ ကုိးကြယ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး တစ္ဆူသည္ မသမာသူမ်ား ခုိးယူသြားခဲ႔ေသာ္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မူလကုိးကြယ္ရာ ထန္းဂြေျမာက္ရြာအလယ္ ေက်ာင္းတုိက္ သုိ႔ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ထန္းဂြေျမာက္ရြာ အလယ္ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ ထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထန္းဂြရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က အဆိုပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မွ လက္ညႇဳိးေတာ္အား ျဖတ္ေတာက္ ခုိးယူျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ည ေလႀကီးမုိးႀကီး တုိက္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ မသမာသူမ်ားက ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၏ ေျခေထာက္ေအာက္ေျခမွ ျဖတ္ေတာက္ ခုိးယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ခုိးယူ ခံခဲ႔ရၿပီး ေလးလေက်ာ္အၾကာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္က ထန္းဂြေျမာက္ရြာ အလယ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားက မြန္ျပည္နယ္ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''လက္ညႇဳိးခိုးသြားတာက ၾကာၿပီ။ ေပ်ာက္ခါစတုန္းကေတာ့ ကေလးေတြေဆာ့လု႔ိ က်ဳိးတယ္ ထင္တာ။ အခုမိလာမွ ခိုးသြားတာ သိရတယ္။ လက္ညႇဳိးကို နမူနာအေနနဲ႔ အရင္ခိုးသြားတာ။ ဘုရား ႀကီး ေပ်ာက္တုန္းကလည္း ေလႀကီးမိုးႀကီးက်ေနေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိလိုက္ၾကဘူး'' ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။ အဆုိပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ လာႏိုင္ခဲ့ သည့္ ျဖစ္ စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ခုိးထုတ္ရန္ ႐ုပ္ပြားေတာ္အား သယ္ေဆာင္လာစဥ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၌ သက္ဆုိင္ရာမွ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ႔ သည့္ သတင္းကုိ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖက္ခူးေက်းရြာသား တစ္ဦးက ခရီးသြားရင္းဖတ္ ႐ႈခဲ့ရသည္။ ထန္းဂြေက်းရြာႏွင့္ ဖက္ခူးေက်းရြာတို႔မွာ ႏြားထုိးႀကီး ၿမိဳ႕၏ေတာင္ ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အရပ္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္မွ သတင္းဖတ္႐ႈခဲ့ရသူမွာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ခုိးယူခံခဲ့ရသည့္ သတင္းကုိၾကားသိ ေနခဲ့သျဖင့္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိေနသည့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ထန္းဂြေက်းရြာမွ ခုိးယူခံခဲ႔ရသည့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျဖစ္ေလမလားဟု ေတြးထင္ကာ ထန္းဂြေက်းရြာသုိ႔ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားက ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လုိက္သြားခဲ့ရာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္အား လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ခုိးယူခံခဲ့ရသည့္ လက္ညႇဳိးေတာ္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ဖူးေတြ႕ၾကရေသာအခါ အံ့ၾသဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ''႐ုပ္ပြားေတာ္ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အကူ အညီေတာင္းခံခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း တရားခံမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင္႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးေတာ့ ျပန္လည္ ပင္႔ေဆာင္လာႏိုင္တာ'' ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကား ခဲ႔သည္။

''ဒီဘုရားကႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ၿပီလို႔ သိထားရတယ္။ ေျခေထာက္ကေန လႊနဲ႔ျဖတ္ယူ သြားတာပါ။ ကြၽန္းသားနဲ႔ ထုထားတဲ႔ ဘုရားပါ။ နဂိုအတိုင္း ပံုမွန္ျပန္ဆက္ၿပီး ဓမၼာ႐ံု မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္း ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ၿပီးကိုးကြယ္ ထားမွာပါ။ ဒီနားပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘုရားေပ်ာက္တာ ေတြရွိတယ္။ ေျမာက္ဘက္ေက်ာင္းက ေက်ာက္ဆင္းတု ကိုလည္း ေခါင္းျဖတ္သြား တယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာ လည္း ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းခံသြားတဲ့ ဆင္းတုလည္း အခိုးခံရတယ္။ ဒီဘုရား က်မွ ထူးထူးျခားျခား ျပန္ရတာပါ'' ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ လက္ ညႇဳိးေတာ္ကုိ ဦးစြာ ျဖတ္ေတာက္ခုိးယူ သြားခဲ့ျခင္းမွာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္သည့္ ကြၽန္းသား၏ ႏွစ္ၾကာရွည္မႈ အခ်ိန္ကာလကုိ စစ္ေဆးရန္ ခုိးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ညႇဳိးေတာ္ ကြၽန္းသား၏ အေနအထား အရ ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာမွ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ထပ္မံလာေရာက္ ခုိးယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမ၀တီ
 

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား