ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းအတြက္ အစြမ္းထက္ ကုထံုးသစ္တစ္ခုကို စမ္းသပ္ေန

ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းအတြက္ အစြမ္းထက္ ကုထံုးသစ္တစ္ခုကို စမ္းသပ္ေန ဓာတ္ေငြ႕ ျဖည့္တင္းထားသည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပုတီးေစ့ေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မႈဘဝကို စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေအာင္ ဖိႏွိပ္သည့္ အေျခအေနကို တြန္းလွန္ရန္ အေကာင္းဆံုး အေျဖတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။
ပန္းေသပန္းညွိဳး ေဝဒနာသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကုသေရး နည္းလမ္းသစ္ တစ္ခုကို သုေတသီမ်ားက အတည္ျပဳ စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖည့္တင္းထားသည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပုတီးေစ့ေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မႈဘဝကို စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေအာင္ ဖိႏွိပ္သည့္ အေျခအေနကို တြန္းလွန္ရန္ အေကာင္းဆံုး အေျဖတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားက ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဗီယာဂရာ ေဆးဝါးမ်ားထက္ ပိုမို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထူးကဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိသည္။ စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည့္ ယခုကုထံုးတြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပုတီးေစ့ေလးမ်ားကို ေဝဒနာသည္ အမ်ိဳးသား၏ သုက္လႊတ္တံအတြင္း ထည့္သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ ယခုနည္းလမ္းသည္ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းထက္ သက္ေရာက္မႈ အားႀကီးေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံထားသည္။ အက်ယ္ (၁)မီလီမီတာပင္ မရွိသည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပုတီးေစ့ေလးမ်ားကို ေဝဒနာရွင္ အမ်ိဳးသား၏သုက္လႊတ္တံ အနီးတဝိုက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးၿပီး ယင္းတို႔က ႏုိက္ထရစ္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုတ္လႊတ္ေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေသြးေၾကာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစသည့္ အာနိသင္မ်ိဳး ရွိေနၿပီး ေဝဒနာသည္၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါ တစ္ဝိုက္တြင္ ေသြးေရာက္ရွိမႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။ ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းသည္ သုက္လႊတ္တံတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သီးျခား အခန္းငယ္ေလး အတြင္းသို႔ ေသြးဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈ မရွိေတာ့၍ျဖစ္ရာ ယခုကုထံုးက ယင္းျဖစ္စဥ္ကို တြန္းလွန္ႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အခန္းငယ္ေလးမ်ားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ရႈပ္ေထြးလြန္းေသာ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားျဖင့္ ယွက္ျဖာေနၿပီး ယင္းတို႔၏ အတြင္းပိုင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာျခင္းက ပန္းေသပန္းညွိဳး ျပႆနာကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ယခုပုတီးေစ့ေလးမ်ားကမူ အဆိုပါ ဧရိယာတြင္ ေသြးလွည့္ပတ္ ဝင္ေရာက္မႈကို အားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား ပန္းေသပန္းညွိဳး ေဝဒနာ ႀကံဳရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ ေသြးတိုးျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာ မ်ားလြန္းျခင္းတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယခုနည္းလမ္းသည္ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ လိင္သာယာမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားအနက္ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၇၅)ရာခုိင္ႏႈန္းထိကို အကူအညီ ေပးႏုိင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခင္က ႏုိက္ထရစ္ ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားကို က်ယ္ေစသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ရိုက္စ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကမူ ယင္းအေျခခံ အာနိသင္ကို အျခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္တြင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိရစာၦန္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားအရ (၃)ပတ္မွ် အေတာအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း ႏိုးၾကားျမင့္မားလာသည္ကို အတည္ျပဳ ေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားသည္ Type 2 ဆီးခ်ိဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပန္းေသပန္းညွိဳး ျပႆနာတြင္သာ အက်ံဳးဝင္ေသာ္လည္း အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ပါ ကုထံုးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခါ ရိုက္စ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ သတင္းမ်ားအရ သိပၸံပညာရွင္ အခ်ိဳ႕သည္ ပန္းေသပန္းညွိဳးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ စက္ဘီးထုိင္ခံ တစ္မ်ိဳးကိုလည္း ဖန္တီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခင္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားက စက္ဘီးစီးရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကပ္ပယ္အိတ္ကို ေထာက္ပံ့သည့္ ေပါင္ၿခံေသြးေၾကာမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္ထားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေစေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား စက္ဘီးသမား တစ္ဦးသည္ စက္ဘီးစီးေနခ်ိန္တြင္ သုက္လႊတ္တံသို႔ ေသြးပို႔လႊတ္မႈ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ေလ်ာ့က်ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေန ကာလရွည္ၾကာ သက္ေရာက္ေနပါက ပန္းေသပန္းညွိဳး ျပႆနာ ႀကံဳႏုိင္ေျခ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ ပညာရွင္မ်ားက (၃)နာရီအထက္ စက္ဘီးစီးမႈမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မႈဘဝကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

စပိန္ႏိုင္ငံ အလီဆန္တီ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားကမူ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ စက္ဘီးထိုင္ခံု တစ္ခုကို တီထြင္ဖန္တီးေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ ပတၱာကဲ့သို႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းသစ္ ထုိင္ခံုသည္ ခႏၶာကိုယ္ တည္ရွိပံု ေထာင့္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး ျဖစ္လာေစၿပီး စက္ဘီးစီးေနစဥ္ ေပါင္ၿခံေသြးေၾကာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားျခင္းအား ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပစၥည္းသည္လည္း စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနၿပီး ပန္းေသပန္းညွိဳး ေဝဒနာကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ မည္သည့္ ပမာဏထိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ကို သုေတသန ျပဳေနဆဲဟု သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား