လုယက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ အျခားလုယက္မႈမ်ား ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ႏိုင္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ(၂)မွတပ္ဖဲြ႕၀င္
မ်ားသည္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပလရ ရပ္ကြက္၊ ၾကဴစမ္းေက်းရြာေနသူမ်ားျဖစ္သည့္
ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စုံ၀င္း၊ ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္ႏွင့္ေက်ာ္သူ(ခ)ေက်ာ္သူရမင္းတို႔ (၃)ဦးသည္ အလုပ္အကိုင္အတည္တက် မရွိဘဲေငြေၾကးမ်ားေဖာသီစြာသံုးစဲြကာ
အေပါင္ဆိုင္တြင္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားေပါင္ႏွံထားေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားလာကာ လုယက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္းမသကၤာသတင္းအရ ဖမ္းဆီး
စစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၁၉.၆.၂၀၁၄ရက္ေန႔၂၀၀၀အခ်ိန္ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ၿမိဳ႕နယ္၊ သုနႏၵာလမ္းမႏွင့္ ဂရုဏာလမ္းထိပ္၌ စက္ဘီးေနာက္မွလိုက္ပါစီးနင္း
လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊဆဲြႀကိဳးအားျပည့္စံု(ခ)
ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္တို႔မွ ဆိုင္ကယ္(၁)စီးျဖင့္လိုက္ပါလာကာ
လုယူစဥ္ ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းမွာဖမ္းဆီးခံရၿပီး ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသျဖင့္ ၎တို႔(၂)ဦးအား ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္း(ပ)၄၅၈/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂ျဖင့္အမႈဖြင့္အေရးယူကာ စစ္ေဆး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ (၂)မွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အမႈမွထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူ ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္ႏွင့္ သတင္းရရွိထားသူ ေက်ာ္သူ (ခ)ေက်ာ္သူရမင္းတို႔ (၂)ဦးအား ၎တို႔၏ေနအိမ္ အသီးသီးမွ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

၎တို႔(၃)ဦးအားအျခားလုယက္မႈမ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ၆.၅.၂၀၁၄ရက္
ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာကနတ္သကၤန္းဆိုင္အနီး၌ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦး၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊဆဲြႀကိဳး (၁)ကံုးအား ဆဲြျဖတ္လုယူခံရသျဖင့္
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၄၇/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂/၁၁၄ျဖင့္အမႈဖြင့္
စံုစမ္းလ်က္ရွိေသာအမႈအား ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္ တို႔မွက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီးအမႈမွေရႊဆဲြႀကိဳးအား ေက်ာ္သူ(ခ)ေက်ာ္သူရမင္းမွတစ္ဆင့္
ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း၊ ၂၁.၅.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
၀ဇီရာသမဆိုင္ေရွ႕တြင္လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၀တ္ဆင္ထား
ေသာ ေရႊဆဲြႀကိဳးအားဆဲြျဖတ္လုယူခံရသျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၃၈၇/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂/၁၁၄ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းလ်က္ရွိေသာအမႈအား
ျပည့္စံု(ခ) ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ ဖိုးေဇာ္(စံုစမ္းဆဲ) တို႔မွက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၅.၅.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မေနာလွစတိုးဆိုင္အနီးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊဆဲြႀကိဳးအား
ဆဲြျဖတ္လုယူခံရသျဖင့္မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၃၅/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ၃၈၂ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းလ်က္ရွိေသာအမႈအား ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ ေက်ာ္ဟိန္း(ခ)
ေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္း (စံုစမ္းဆဲ)တို႔မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၉.၆.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္းမိခင္ေဆးခန္းေရွ႕တြင္ စက္ဘီးေနာက္မွ စီးနင္းလိုက္ပါလာသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊဆဲြႀကိဳးအား ဆဲြျဖတ္လုယူခံရသျဖင့္ ေ၀ဘာဂီနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၈၁/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂/၁၁၄ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းလ်က္ရွိေသာအမႈအား ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္တို႔မွက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေရႊဆဲြ ႀကိဳးအား ေက်ာ္သူ(ခ)
ေက်ာ္သူရမင္းမွတစ္ဆင့္ ေပါင္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ၁၈.၆.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊အ.ထ.က (၁)ေက်ာင္းေရွ႕၌ ဆိုကၠားစီးနင္းလိုက္ပါ
လာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၀တ္ဆင္ထားသည့္ ေရႊဆဲြႀကိဳးအား ဆဲြျဖတ္လုယူ
ခံရသျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၈၆၉/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းလ်က္ရွိေသာအမႈအား ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ ဘူးသီး(ခ)
ထြန္းလင္းေက်ာ္တို႔မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေက်ာ္သူ(ခ)ေက်ာ္သူရမင္းမွတစ္ဆင့္ ေပါင္ႏွံ ထားေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းၿပီး ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၎တို႔(၃)ဦးအားအျခားလုယက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားျခင္းရွိ/မရွိထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ရာ
ျပည့္စံု(ခ) ျပည့္စံု၀င္း ႏွင့္ဘူးသီး(ခ)ထြန္းလင္းေက်ာ္တို႔ (၂)ဦးသည္ ေရႊျပည္သာ
ၿမိဳ႕နယ္၊ သံဒင္းလမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ကုန္းဟိုတယ္
အနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္
လည္းေကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႏွင့္ (က/၂)လမ္းထိပ္တြင္လည္းေကာင္း၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သုနႏၵာပတ္လမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ သုဓမၼာလမ္းရွိ အ၀ိုင္းပန္းၿခံေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္သံုးလံုးမွတ္တိုင္
အနီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ကံ့ေကာ္လမ္းထိပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုလဲလမ္းရွိ (၈၁)ကားဂိတ္အနီးတြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ၀တ္ဆင္
ထားေသာေရႊဆဲြႀကိဳးမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္(၁)လံုးတို႔အား ဆဲြျဖတ္လုယူခဲ့ၾကၿပီး
ေရႊဆဲြႀကိဳး အခ်ိဳ႕အားေက်ာ္သူ(ခ)ေက်ာ္သူရမင္းမွတစ္ဆင့္ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်
ထားေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည့္စံု(ခ)ျပည့္စံု၀င္းႏွင့္ေက်ာ္ဟိန္း(ခ)
ေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းတို႔(၂)ဦးသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္သာကီ(၆)လမ္း
ထိပ္တြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၀တ္ဆင္ထားေသာေရႊဆဲြႀကိဳး (၁)ကံုးအား လုယူခဲ့
ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈမ်ားအသီးသီး ဖြင့္လွစ္ကာသက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းၿပီး ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား