ျမန္မာျပည္က ကေလးသူငယ္ေတြ ဘဝလုံၿခဳံ ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၊
အာဟာရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း တာဝန္ခံ ေဒၚသႏၲာဘုန္းဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

► ေမး-လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဘဝလုံၿခဳံ ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘာေတြလိုအပ္ ခ်က္ရွိတယ္ လို႔ ခံစားရမိပါသလဲ။

ေျဖ-ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝလံုၿခံဳေရးနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿခံဳငံုေျပာရရင္ က်န္းမာေရး၊ပညာ ေရးနဲ႔အျခား child right ေတြမွာေရာ အမ်ားႀကီးလိုေသး တယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ဒါက လည္းကိုယ့္တိုင္းျပည္ကဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံကိုး ခုကတည္းက ကေလးေတြ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးမွ အနာ ဂတ္ႏိုင္ငံတုိး တက္မွာေလ။

► ေမး-အစ္မပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေန တဲ့ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္ ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ ေပး ေနတဲ့ အေျခအေနကို သိပါရေစ။

ေျဖ- MCWA အေနနဲ႔သား ဖြားခန္းေတြဖြင့္ၿပီး AN care ေတြလုပ္ေပးတာ ကေလးတစ္ဦး ကို အေမ့ဗိုက္မွာကတည္းက စတင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျ ခင္း ပါပဲ။

ကေလးတစ္ဦးလူ႔ဘဝထဲကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရာက္ လာဖို႔၊ အာဟာရျပည့္ရင္ ေရာဂါ စင္ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ ဘဝတာဆိုတဲ့အတိုင္းဥာဏ္ ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႔၊ မိခင္ႏို႔၊ ျဖည့္စြက္ စာ၊ ၅ႏွစ္ ေအာက္အာဟာရ၊ ပ်ိဳေဖၚဝင္ ရြယ္ဆိုၿပီးအာဟာရ ေစာင့္ေရွာင့္မႈေတြေပးတယ္။အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ႔ေနတဲ႔ ၅ႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြကို ျဖည့္ စြက္စာေကြၽးတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ရိွတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီေဆာင္ ရြက္တယ္။ကေလးေတြ မွာျဖစ္ပြားတဲ႔ေရာဂါပညာေပးလုပ္ ငန္းေတြလုပ္တယ္။ မူႀကိဳ
ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးတယ္။ေက်ာင္းေနအရြယ္မွာေက်ာင္း ေနခြင့္ရဖို႔၊ မူလတန္းပညာၿပီး ေျမာက္ဖို႔၊ မသန္စြမ္းကေလး ေတြေက်ာင္းေနခြင့္ရဖို႔။ ေန႕ ဘက္ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေမတၲာရွင္ ညေက်ာင္းေတြဖြင့္ေပးတယ္။ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္း ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးတယ္။ ေမြးရာ ပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွတဲ့ကေလး ေတြကို အလႈရွင္မ်ားရွာေဖြၿပီး အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသေပးပါတယ္။

► ေမး-မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ ေရွာက္ ေရးအေနနဲ႔ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ- MCWA အသင္းဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာရိွတဲ့ မိခင္နဲ႔ကေလး မ်ားရဲ႕ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈ ေရး ေစာင့္ေရွာင့္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေက်းလက္ေဒသအထိေရာက္ရိွ ေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ ရန္ဆိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်န္း မာေရး က႑မွာေဟာေျပာပြဲေတြ မ်က္စိကုသတဲ႔လုပ္ငန္း ေမြးရာ ပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ကုသျခင္း (ႏႈတ္ ခမ္းကြဲ၊အာေခါင္ကြဲ) HIV/AIDS,PMCT ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသန္႔ေလး သန္႔။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ကင္ဆာ။က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းပညာေရးနဲ႔စီးပြားေရးမွာေတာ့အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေလး ေတြဖြင့္ေပးတာအေသးစား ေငြ ေခ်းေပးတဲ႔လုပ္ငန္းေတြပါပဲ။လူမႈေရးဆိုင္ရာမွာေတာ့
က်န္းမာ ေရး၊ပညာေရးအခက္ခဲရိွတဲ႔ မိခင္ နဲ႔ကေလးေတြကို ကူညီေပးတာ နဲ႔သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းေတြမွာကူညီေဆာင္ ရြက္ဖို႔ဆိုၿပီးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

► ေမး-ဒီကေန႔မွာ ပရဟိတလူမႈ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက အားေကာင္း ေမာင္း သန္နဲ႔ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို သယ္ပိုးရြက္ ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ ့မိခင္နဲ႔ ကေလး ေစာင့္ေ ရွာက္ေရးကလြတ္လပ္တဲ့ NGO အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိမရွိ သိလိုပါ တယ္။

ေျဖ- လြပ္လပ္တဲ႔ NGO အဖြဲ႔ အစည္းအေနန MCWA (central) ရဲ႕ guide line အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ေအာင္ ျမင္မႈကေတာ့ အဆင့္ ဆင့္ေသာ အဖြဲ႔စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ စည္း႐ံုးေရး အား ေကာင္းမႈတို႕အေပၚ မူတည္ပါ တယ္။ နယ္ေျမေဒသ အေျခ အေနလည္းပါတာေပါ့။ အသင္း ဝင္ အမ်ားစုကေတာ့ ဝါသနာပါ လို႕ လုပ္ႀကသူေတြမို႕ ကိုယ့္တိုင္း ျပည္အတြက္ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။

( ကေလးသူငယ္တုိ႕ အခြင့္အေရး အထူးၿပဳသတင္းလႊာ အခ်ပ္ပို မွ )
Popular Journal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား