နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား သတိထား

ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းသည္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အဂၤါျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္ရာႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ အဓိက အေရးပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုသည္လည္း ညစ္ညမ္းလာေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္း ေရာင္နာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ယင္း ေရာဂါမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ ႏွာျပည္ရည္ယိုျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းတြင္း ခုိးလုိးခုလု ျဖစ္၍ ေထြးထုတ္မရ၊ မ်ဳိခ်မရ ျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ခြၽဲသလိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ႏွာေခါင္းေရာဂါ မျဖစ္ရန္ ေရွာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏွာေခါင္းအတြင္း လက္ျဖင့္ မၾကာခဏ ထိုး၍ ပြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္။ ႏွာေခါင္းတြင္းရွိ အေပၚယံ ေျမႇးပါးမ်ားသည္ ႏူးညံ့လြန္းေသာေၾကာင့္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ျခင္းျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုး ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ နံနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္ အဆက္မျပတ္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ ယိုျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအတြင္း အၿမဲ ယားေနျခင္း၊ နံနက္ အိပ္ယာထခ်ိန္တြင္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၍ ခြၽဲသလိပ္မ်ား လည္ေခ်ာင္းတြင္း ျပည့္စုိ႔ေနျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား တစ္လအတြင္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြား ပါက ဆရာဝန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပ၍ ကုသသင့္ေပသည္။ ။

သိုက္ရာဇာ
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ မမွန္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဓာတ္စာ

အိုင္ဘီအက္စ္ (I.B.S) ေခၚ အစာအိမ္နာ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားမွာ နာတာရွည္ ျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ရွည္ရွည္ အခ်ိန္ယူၿပီး ကုသရသည္။

အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ဗိုက္တင္းျခင္း၊ ဗိုက္ကယ္ျခင္း၊ ေလခ်ဥ္တက္ျခင္း၊ ေလမလည္ျခင္း၊ အစာမ်ားၿပီး မေနႏုိင္ေအာင္ ဗိုက္ ေအာင့္ျခင္း၊ အစာစားၿပီးပါက ေရာဂါ ပိုဆိုးလာျခင္း၊ ဗိုက္ အလြန္နာျခင္း၊ ရင္ၫြန္႔ ေအာင့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

အျခား အသြင္မ်ား

ဝမ္း အမာသြားျခင္း၊ ဝမ္း ပ်က္ျခင္း၊ ဝမ္း ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝမ္း သြားလိုက္၊ ခ်ဳပ္လိုက္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားလွ်င္ ခြၽဲပါျခင္း၊ ဝမ္းသြား အားမရျခင္း၊ တခ်ဳိ႕မွာ အစာ ေရမ်ဳိေအာက္ပိုင္း ၾကြက္သား ညႇစ္အား မူမမွန္ျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ ေလတက္ျခင္း၊ အစာ မေၾကျခင္း၊ ရင္ၫြန္႔တစ္ဝိုက္ နာျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္းမ်ား

အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ မူမမွန္ျခင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္း ၾကြက္သား မၾကာခဏ ညႇစ္ရျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ျခင္း၊ အူမႀကီး ကင္ဆာ၊ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား ပါဝင္သည္။

ေရာဂါ ပိုဆိုးေစျခင္း

အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပိုးေၾကာင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ပိုးသတ္ ေဆးစားျခင္း၊ ဗိုက္ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ စိတ္ေသာက ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္က်၊ စိတ္ထိခိုက္လ်က္ ရွိျခင္း၊ မတည့္ေသာ အစားအစာကို စားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါ ပိုဆိုးေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။

ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း

အထူး စစ္ေဆးရန္ မလိုပါ။ (အသက္ ေလးဆယ္ မေက်ာ္သူမွာ ေသြးေဖာက္ (GP, ESR) လုပ္ျခင္း) အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ျခင္း၊ မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါကို စစ္ေဆး ႏိုင္သည္။

အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာမ်ား

ေသြးအန္ျခင္း၊ ဝမ္းအမည္း သြားျခင္း၊ သိသိသာသာ ပိန္ျခင္း၊ ဗိုက္တြင္ အလံုးေပၚျခင္း၊ ဝမ္း အရိအရြဲ သြားျခင္း၊ ည အိပ္မေပ်ာ္ခင္ ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ အဖ်ားရွိျခင္း တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဓာတ္စာ

လူနာ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ေဆး၊ အစားအေသာက္ ကိုက္ညီ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရာဂါ သက္သာေစပါသည္။ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ က်န္းမာေရး အတြက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္သည္။ အစား မေရွာင္ေသာ လူနာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ သက္သာမႈ မရွိဘဲ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူၾကရသည္။

အသိပညာ ေပးျခင္း

ကင္ဆာကဲ့သို႔ ဆိုးဝါးေသာ ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။ အၿမဲတမ္း ပံုမွန္ ေဆးေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာတိက်တဲ့ ကုသမႈ ခံယူရမည္။

ကုသနည္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစာ စားရမည္။ ဗိုက္ေအာင့္ေပ်ာက္ေဆး ဒိုင္ဂ်င္း၊ ဂ်ဲလမက္ ေသာက္ သင့္သည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္မင္းသားႀကီး ေဂ်ာ့ကလူေန နာမည္ႀကီး ေရွ ႔ေနအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ

ဗင္းနစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈

ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ေဂ်ာ့ကလူေနသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနမယ္ အာလာမြတ္ဒင္ႏွင့္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕၌ လက္ထပ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိ ကမၻာေက်ာ္မင္းသားႀကီး ကလူေနႏွင့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ မစ္အာလာမြတ္ဒင္တုိ႔သည္ အီတလီႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဂရင္းကင္နယ္ဟုိတယ္၌ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္မ်ား၊ ေမာ္လ္ဒယ္မ်ား ႏွင့္ အႏုပညာေလာကမွ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား တက္ေရာက္လာၾကရာ ေမာ္လ္ဒယ္ စင္ဒီကေရာ့ဖုိ႔ဒ္၊ ဘီလ္မာေရးႏွင့္ ယူတူးအဆုိေတာ္ ဘုိႏုိတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ ၄င္းတုိ႔စံုတြဲသည္ ဧၿပီလအတြင္းက ေစ့စပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ကလူေနသည္ ယခင္က တယ္လီယာအယ္ဆန္းႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားအနက္ လူသိအမ်ားဆံုးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က Syriana ဇာတ္ကားႀကီးျဖင့္ ေအာ္စကာ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဇာတ္ပုိ႔ဆုရခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က Argo ဇာတ္ကားျဖင့္ ာတ္ကားဆုရရွိ ခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္ႏြယ္ဖြား ၿဗိတိသွ်ေရွ႕ေနမယ္ အာလာမြတ္ဒင္သည္ ဝီကီလိခ္ ထူေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ႏွင့္ ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယူလီ ယာတုိင္မုိရွန္ကုိတုိ႔ကဲ့သုိ႔ နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားကုိ အမႈ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကလူေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

(ဘီဘီစီ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုးတုန္႔ျပန္ျခင္း

ယေန႔ေခတ္လူႀကီးလူငယ္မေရြးအထူးသျဖင့္မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေဗာက္ထျခင္းေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ေခါင္းတစ္ခုလံုးယားယံၿပီးေဗာက္ဖတ္ေလးမ်ားဦးေခါင္းအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္သည့္ ေဗာက္ထသည့္ မႈိေရာဂါတစ္မ်ိဳးကိုရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရွိပါတယ္။ ေဗာက္ထျခင္းဟာမိန္းကေလးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းမြန္ဆံုး တုန္႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္းမရွိပါက အျခားေသာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ယေန႔ေခတ္မွာလွပၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာဟာ ဦးေခါင္းမွာေဗာက္ေတြထေနလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာကလည္း ဦးေခါင္းမွာ အျဖဴေရာင္ေဗာက္ဖတ္ေတြထၿပီးအခ်ိန္ျပည့္ဦးေခါင္းကိုကုတ္ေနလို႔လဲ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ NewsWatch Journal ရဲ႕က်န္းမာေရးႏွင့္အလွအပ က႑ကေန ပ်ိဳပ်ိဳအိုအို ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိၿပီး ေဗာက္ရွင္းတဲ့ဦးေခါင္းပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုးတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအခိ်ဳ႕ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ဗိုက္တာမင္ဓါတ္မ်ားၾကြယ္၀ပါေစ

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးရည္ျပားက်န္းမာေရးဟာ ထိုလူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ ဗိုက္တာမင္ဓါတ္ဘယ္ေလာက္ၾကြယ္၀သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာမူတည္ေနတာေၾကာင့္ ဗိုက္တာမင္ ေအ၊ ဘီ ႏွင့္ စီ ဓါတ္မ်ားေပါၾကြယ္၀တဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္။ ၎အဟာရဓါတ္ေတြဟာခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ေသြားလွည့္ပတ္မႈစနစ္ (Circulatory System) အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သလို ဆဲလ္ႀကီးထြားေရးက႑မွာလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၎ဓါတ္မ်ားဟာ ေသြးအတြင္းရွိဆဲလ္မ်ား၏ခုခံစြမ္းအား (immune system) ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ဦးရည္ျပားမွာေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။၎ဗိုက္တာမင္ဓါတ္ေတြျပည့္၀စြာပါ၀င္တဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးစတဲ့အသီးေတြကို စားသံုးသင့္ပါတယ္။

၂။ သင့္ရဲ႕ ဘီး ႏွင့္ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္သည့္စုတ္တံမ်ားကို ေဆးေၾကာပါ

မ်က္ႏွာမွာ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္သည့္အခါ အသံုးျပဳတဲ့ စုတ္တံမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဆးေၾကာၾကပါသလို ဦးေခါင္းရဲ႕ ဦးရည္ျပားေရာဂါမ်ားအထူးသျဖင့္ ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုကုသကာကြယ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ဘီးမ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္။ ဘီးမွာကပ္ေနတဲ့ ဆံပင္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ပန္ကန္ေဆးဆပ္ျပာႏွင့္ေဆးေၾကာပါ၊ ၿပီးေနာက္ ေရေႏြးႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ရွာလကာရည္ တုိ႔ေရာစပ္ထားေသာအရည္ထဲတြင္ နာရီ၀က္၀က္ခန္႔ စိမ္ကာ ေဆးေၾကာေပးျခင္းကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) သံုးပတ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုကာကြယ္ပါ။

၃။ ေဆးပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကိုအသံုးျပဳပါ
ဇင့္ဓါတ္ဟာ ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုအေကာင္းမြန္ဆံုးတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ဓါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဇင့္ ဓါတ္ဟာ ဗက္တီးရီးယားေတြကိုတိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသလို ခႏၶာကိုယ္မွ ဆဲလ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္းေႏွးေကြးေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး အစြမ္းထက္တဲ့ေဆးပါ၀င္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကၿပီး ဦးရည္ျပားကို Moisturize (အစိုဓါတ္ရရွိေအာင္) ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ိဳးက ေဗာက္ထျခင္းကိုကာကြယ္ရာမွာ ပိုမိုအစြမ္းထက္ပါတယ္။

၄။ အလွျပင္ဆိုင္တြင္ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္း

လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေလာက္က စၿပီး ေဗာက္ထျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြနားလည္ခဲ့တာကပုခံုးေပၚမွာရွိေနတဲ့အျဖဴေရာင္ေဗာက္ဖတ္ေလးေတြဟာ ဦးေခါင္းရဲ႕ဦးရည္ျပားေပၚကေနက်လာတာဟု ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္
ေဗာက္ထျခင္းကို အလွျပင္ဆိုင္သြားၿပီးကုသလိုသူမ်ားအတြက္ ဦးရည္ျပားအသစ္ျပဳျပင္ခင္း (Scalp Renew) လို႔လူသိမ်ားတဲ့ ကုသျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဦးရည္ျပားအသစ္ျပဳျပင္ျခင္း (Scalp Renew) ဆိုတာ ဦးရည္ျပားမွာရွိတဲ့ အဆီးပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကုသမႈကို ရက္ ၃၀ မွ ၄၅ ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္စီျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဦးရည္ျပားပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ဦးရည္ျပား အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း ( Scalp Renew) ကုသမႈကိုမိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ အလွျပင္ဆိုင္မ်ားတြင္ ကုသမႈခံယူလိုက္ပါ။

၅။ မိမိမွာ ဘာေၾကာင့္ ေဗာက္ထသလဲ သိေအာင္လုပ္ပါ။

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေဗာက္ထျခင္းပမာဏဟာ မတူညီပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကုသေရးနည္းလမ္းကိုလည္းလူအားလံုးအတြက္တစ္မ်ိဳးတည္းအသံုးျပဳလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေဗာက္ထေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရဲ႕အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းရင္းက တူညီမႈမရွိလို႔ပါပဲ။ အဓိက ေဗာက္ထျခင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ pityiaris capitis simplex ႏွင့္ pityriasis steatoides ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ pityiaris capitis simplex ဟာ စိတ္ဖိအားမ်ားျပားျခင္း၊ အစားအေသာက္မမွန္ျခင္းႏွင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားပါက ဦးရည္ျပားဟာ ေျခာက္ေသြ႕လာၿပီးဦးရည္ျပားယားယံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက အစြမ္းထက္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာကုသႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ pityriasis steatoides ကေတာ့ အဆီဓါတ္မ်ားျပားေသာ ဦးရည္ျပားမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသူတစ္ဦးကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္ဟိန္းခိုင္

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


အခ်စ္အတြက္......အသက္ကိုေတာင္စြန္႔လိုက္တဲ႔႔ ရန္ဂ်ီဆန္(ေတာသူမေလးရ႕ဲခ်စ္ပံုၿပင္)

ၿမိဳ႕ၿပမုဆိုး၊လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ဇာတ္ပို႔ေနရာတြင္သရုပ္ေဆာင္
ခဲ႔ေသာရန္ဂ်ီဆန္သည္F.T Island ဂီတအဖြဲ႔၀င္လီဟုန္ကီး နဲ႔တြဲဖက္သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ“ေတာသူမေလးခ်စ္ပံုၿပင္ဇာတ္လမ္းတြဲ”ၿဖင္႔
လူၾကိဳက္မ်ားေသာသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။ဒီတစ္ ပတ္ေတာ႔“ေတာသူမေလးရ႕ဲခ်စ္ပံုၿပင္”ဇာတ္လမ္းတြဲကိုႏွစ္သက္ေသာ
ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္သူမရ႕ဲအင္တာဗ်ဴးတစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။
ေမး။ရွင္ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာႏွစ္ကုိယ္ခြဲသရုပ္ေဆာင္ထားတာနဲ႔ပတ္သတ္
လို႔ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။
ေၿဖ။အစမွာေတာ႕ႏွစ္ကိုယ္ခြဲကိုသရုပ္ေဆာင္ရတာအဓိပၸာယ္ရွိလိုက္တာ
လို႔ခံစားမိတယ္။ကၽြန္မရီေယာင္းေနရာမွာသရုပ္ေဆာင္ေတာ႔ ဘယ္သူကမွကၽြန္မကိုစကားေၿပာခြင္႔မၿပဳခဲ႔ဘူး။ဇာတ္ေကာင္ေပၚမွာ
သိပ္စ်ာန္၀င္သြားလို႔တဲ႔။စကားေတြမေၿပာေပမဲ႔လည္းဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္အတိုင္းေၿပာင္းလဲသြားႏိုင္တာပဲေလ။
ေမး။နာဒိုရင္ဇာတ္ေကာင္ကသိပ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိလြန္ေနတယ္ေနာ္။
ဇာတ္ေကာင္တစ္ခုရ႔ဲပံုရိပ္ကိုထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဖိအားေတြ
ကေတာ႔ရွိ ေနမွာပဲ။
ေၿဖ။ ဇာတ္လမ္းတြဲစၿပတဲ႔အပိုင္း(၁)(၂)ေတြကိုကၽြန္မၾကည္႔ေတာင္ မၾကည္႔ရဲခဲ႔ဘူး။ကၽြန္မနာဒိုရင္္ကိုသရုပ္ေဆာင္တုန္းကလည္းလီဟုန္ကီး ကေဘးကေနရယ္ေနတာပါးစပ္ေတာင္မပိတ္ႏိုင္ဘူးေလ။မ်က္ႏွာကိုလည္း
မလွမပၿဖစ္ေအာင္ၿပင္ရေသးတယ္။ေဘာင္းဘီပြပြကို၀တ္ထားရတယ္။
ကၽြန္မဇာတ္ေကာင္ကပိုက္ဆံသိပ္ရွာႏိုင္တယ္ေလ။အက္ရွင္ခန္းက
လည္းပါေသးတယ္။ရိုက္ကြင္းေနရာေတြကလည္းမ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ႔သရုပ္ေဆာင္ရတာေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။မနက္ၿဖန္ဆို
တာေတြကိုတကယ္႔ကုိပဲမစဥ္းစားခဲ႔ဘူး။ရို္က္ကြင္းမွာသရုပ္ေဆာင္
တဲ႔အခိ်န္တိုင္း ငါ႔တကယ္႔ကိုသရုပ္ေဆာင္ေနတာပါလားလို႔ခံစားမိတယ္။
ေမး။လီဟုန္ကီးနဲ႔ဒီဇာတ္လမ္းမွာသရုပ္မေဆာင္ခင္၊သူ႔အေပၚမွာဘယ္
လိုအၿမင္ေတြရွိခဲ႔သလဲ။
ေၿဖ။သူကကေလးသရုပ္ေဆာင္ဘ၀ကတည္းကေတာ္တဲ႔သူတစ္ဦးေလ။
သူကိုသိတုန္းကအဆိုေတာ္တစ္ဦးအေနေတာင္နဲ႔မဟုတ္ဘူး။ သရုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုစိတ္ပါ၀င္စားလုပ္တတ္တဲ႔လူတစ္ဦးပါလား
ဆိုတဲ႔အေတြးေတြပါရွိခဲ႔တယ္။ကၽြန္မအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာင္သရုပ္ေဆာင္ တာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေသးတယ္။တစ္ခါတစ္ခါလီဟုန္ကီး
ကေတာင္ကူညီရေသးတယ္။အဲဒီအတြက္သူ႔ကိုေတာင္ေက်းဇူးတင္ရ
တယ္။ေနာက္ၿပီးရိုက္ကြင္းမွာလီဟုန္ကီးကရယ္စရာေတြအင္မတန္ေၿပာ
တတ္ေသးတယ္။
ေမး။“ေတာသူမေလးခ်စ္ပံုၿပင္”ဇာတ္လမ္းတြဲကိုႏွစ္သက္တဲ႔ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္စကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ေၿပာေပးပါအံုး။
ေၿဖ။ကၽြန္မတို႔ေတြဒီဇာတ္လမ္းတြဲကိုရိုက္ကူးခဲ႔တာ၃လေလာက္ၾကာခဲ႔
ပါတယ္။ရိုက္ကြင္းမွာကၽြန္မတို႔ေတြအားလံုးၾကိဳးၾကိဳးစားစားအလုပ္ လုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ပရိတ္သတ္ေတြအားလံုးအားေပးၾကပါလို႔ေၿပာပါရေစ။

သက္(ref:psr project)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


ႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားကို ကြမ္းယာ၌ ထည့္သြင္း စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပား လာဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူႀကီး၊ လူငယ္ အမ်ားစုသည္ ကြမ္းစားေလ့ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ ကြမ္းကို စြဲလမ္းစြာ စားသံုးသည့္အခါ ထံုး၊ ကြမ္းသီး၊ ေဆးစသည့္ မိ႐ိုးဖလာ ကြမ္းစားသံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွပ္ေဆးအရည္ မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စားသံုးျခင္းမ်ား ျပဳလာ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွပ္ေဆးရည္ျဖင့္ ကြမ္းယာ စားသံုးသူ အခ်ဳိ႕မွာ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားရရွိၿပီး ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရသူ ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိက အထူးကု ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားရွိ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ကြမ္းကို ႏွပ္ေဆးရည္ျဖင့္ ေရရွည္စြဲ၍ စားသံုးမိပါက အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေၾကာင္း အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္မ်ားကို ေရရွည္စားသံုး မိျခင္းေၾကာင့္ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ကင္ဆာျဖစ္၍ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံရသူ မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ အသက္ရွင္ က်န္းမာၿပီး က်န္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သက္တမ္းေစ့ ေနထိုင္ရျခင္း မရွိေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားသည္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ အနံ႔အသက္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ အခ်ဳိအရသာ ဓာတ္မ်ားကို ေရာစပ္ ထုတ္လုပ္ထားရာ ဓာတုေဗဒ ျဒပ္ေပါင္း အခ်ဳိ႕ ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ကို စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎ျဒပ္ေပါင္းစု မ်ားသည္ လူ၏ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းပိုင္းရွိ ကိုယ္တြင္း ကလီစာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းစုမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ပါးေစာင္ကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္ ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အဓိက မရွိမျဖစ္ အေျခခံ ကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္မွာ ေဆးရြက္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၎ေဆးရြက္ႀကီး၏ ႐ုကၡေဗဒ အမည္ရင္းမွာ နီကိုရွားနား ေတဗကန္ (Nicotianna Tabacuum) ဟု သိရၿပီး ဆိုလင္းေနးစီး (Solanaceae) ခရမ္းမ်ဳိးရင္းဝင္ အပင္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

၎၏ မူလသေဘာအရ အဆိပ္အေတာက္ မ်ားကို ပယ္ေစႏိုင္ေသာ သတၱိ ရွိေသာ္လည္း ဓာတုေဗဒ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကြမ္းစားႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားကို စားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားကို ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနတို႔မွ ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ က်န္းမာေရး အသိပညာ ေပးျခင္းမ်ားအား မၾကာခဏ ထုတ္လႊင့္ျပသေလ့ ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf


ေသြးတုိး (က်န္းမာေရး)

ေသြးတိုးေရာဂါ ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ အသက္အရြယ္မေရြး အေပၚေသြး ၁၄ဝ နဲ႔အထက္၊ ေအာက္ေသြး ၉ဝ နဲ႔အထက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ေသြးတိုးတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေသြးတိုးသူအားလံုးရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ေသြးတိုးလာၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ က်န္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေရာဂါအခံေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္။

ေရာဂါမ်ား ေမြးရာပါေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္တည္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ေရာဂါ၊ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာ ဂါ၊ ေရရွည္စြဲေသာက္ ေန တဲ့ ေဆးရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး၊ စတီး႐ြိဳက္ေဆးမ်ား၊ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး၊ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ႏြယ္ခ်ဳိပါေသာ အစာအိမ္ေဆး၊ စိတ္ၾကြေဆးနဲ႔ အားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္။ ေဟာ္မုန္းအထြက္မ်ားတဲ့ အင္ဒိုခ႐ိုင္းမ်ား၊ လည္ပင္းေဟာ္မုန္းမ်ား ေစတဲ့ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ၊ ေသြးေၾကာမႀကီး က်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသြးတိုးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

နာတာရွည္ ေသြးတိုးေရာဂါ နာတာရွည္ေသြးတိုး ေရာဂါမွာ ဦးေႏွာက္၊ မ်က္စိ၊ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာတို႔ကို အဓိကထိခိုက္ ေစႏိုင္ တယ္။ ေလျဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္း၊ သူငယ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္ ထိခုိက္ျခင္း၊ ဘယ္ဘက္ႏွလံုးအိမ္ ႀကီးျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွ လံုးေၾကာင့္ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျခေထာက္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေသြးတိုးမတိုးကို ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တိုင္းၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို တိက်စြာတိုင္းဖို႔လိုတယ္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အားကိုးရမယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္မ်ား သံုးႏိုင္တယ္။ ေသြးေပါင္အတက္အက်ကို စက္မွာမွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး အိမ္မွာပံုမွန္ ျပဳစုထားသင့္တယ္။ လူနာမ်ား ေဆးခန္းသြားၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တဲ့အခါ မလိုအပ္ဘဲ အားေဆးထိုးျခင္း ေရွာင္ရမယ္။

ကုသျခင္း

က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံျဖင့္ ျပဳျပင္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ေဆး ေသာက္ျခင္း၊ ရွိသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ဘီအမ္အိုင္ထိန္းျခင္း၊ ဘီအမ္အိုင္ဆိုတာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (ကီလိုဂရမ္)ကို အရပ္အျမင့္(မီတာ) ႏွစ္ထပ္ကိန္းနဲ႔ စား၍ရတဲ့ ကိန္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ ၁၈ ဒသမ ၉ - ၂၄ - ၉ရွိတယ္။ အငန္ေလွ်ာ့စားၿပီး ေန႔စဥ္ဆားသံုးစြဲမႈ ေျခာက္ဂရမ္ထက္ မပိုေအာင္ထိန္းရမယ္။ ဆိုဒီယမ္ ၂ ဒသမ ၄ ဂရမ္နဲ႔ ညီရမယ္။ ငါးပိ၊ ငံျပာရည္၊ ငါးေျခာက္၊အခ်ိဳမႈန္႔၊ သနပ္မ်ဳိးစံုေရွာင္ရမယ္။ ေန႔စဥ္နာရီဝက္ ေလ့က်င့္ခန္း (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္တယ္။ အရက္ကို ဆင္ျခင္ေသာက္ရ မယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ ရမယ္။ ေသြးတိုးလူနာအတြက္ ဆရာဝန္က လိုအပ္ခ်က္အရ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေသြးေပါင္က်ေဆး ေရြးေပးတယ္။ ဆီးခ်ဳိရွိလွ်င္ ဆီးခ်ဳိေဆးပါ တြဲေပးတယ္။ အဆီမ်ားရင္ အဆီခ်ေဆးပါ တြဲေပးတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ရာသက္ပန္ မွီဝဲရမယ္။ မူလေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေရာက္ေအာင္ ခ်ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထိန္းရမယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္သင့္တယ္။ ဆရာဝန္နဲ႔ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕သင့္တယ္။ သာမန္ေသြးတိုးဟာ ေဆးထိုး ဖို႔မလိုဘူး။ ေသြးေပါင္ကို စနစ္တက် တိုင္းတာရမယ္။ ေဆးခန္းသြားၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္သင့္တယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါဟာ ၂၄ နာရီအတြင္း အတက္အက် ရွိတယ္။ ေသြးတိုးလာရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးေတြ႕ပါ။ တစ္မိနစ္ကုသဖို႔ ေနာက္က်ရင္ ၈ နာရီျပန္ေကာင္းဖို႔ ၾကာတတ္တယ္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


အ႐ိုးပြျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ စားသံုးသင့္သည့္ ဓာတ္စာမ်ား

အ႐ိုးပြျခင္းဟာ ေသြးဆံုးခါနီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ေရာဂါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၂ဝဝ ခန္႔ဟာ အ႐ိုးပြျခင္းကို ခံစားေနၾက ရပါတယ္။ အသက္ ၅ဝ နဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး သံုးဦးမွာ တစ္ဦးဟာ အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္း ခံစား ေနရတယ္။ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လက္ဖ်ံ႐ိုးက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္ေမာင္း႐ိုး ၇ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ တင္ပါးဆံု႐ိုးနဲ႔ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သူေတြဟာ စတီးရြိဳက္ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းေဆး တာရွည္သံုးစြဲသူေတြ၊ ေစာေစာစီးစီး မီးယပ္ေသြးဆံုးသူ၊ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း နည္းသူ၊ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) မလုပ္သူမ်ား၊ အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ မစားသူ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ အရက္ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သူ၊ မ်ဳိး႐ိုးထဲမွာ အ႐ိုးပြေရာဂါ ရွိသူမ်ားနဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိးသူ မ်ားမွာ အ႐ိုးပြျခင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ဘီအမ္လို႔ ေခၚတဲ့ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ တိုင္းျခင္း ျဖင့္သာ သိႏုိင္ပါတယ္။ အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ မျပင္းထန္ေပမယ့္ အနည္းငယ္ ထိခိုက္႐ံုနဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိး လြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အ႐ိုးပြျခင္း ကာကြယ္ဖို႔

အ႐ိုးပြျခင္း ကာကြယ္ဖုိ႔ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို ငယ္ရြယ္စဥ္က စၿပီး လံုေလာက္စြာ စားသံုးသင့္တယ္။ ႏို႔၊ ႏို႔ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ အ႐ိုးပါတဲ့ငါး၊ ပင္လယ္စာမ်ား စားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားျခင္း မည္သူမဆို ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္တယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေရွာင္ရမယ္။ စားေသာက္ျခင္း

လူတုိင္း ေန႔စဥ္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီပါတဲ့ အစားအစာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ စားသင့္တယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေရာဂါလကၡဏာ မရွိေပမယ့္ ဘီအမ္အိုင္တုိင္းမွ သိႏိုင္တယ္။ လုိအပ္ပါက ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။

ဘဝဆံုး

အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ဳိးပါက ဘဝ အရည္အေသြး က်ဆင္းႏိုင္တယ္။ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ ေယာက္အေပၚမွာ မွီခိုအားထားရလို႔ မိသားစုအတြင္း လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ရတယ္။

သဘာဝ

အ႐ိုးပြျခင္းဟာ အ႐ိုးမွာပါတဲ့ ထံုးဓာတ္ႏွင့္ မီးစုန္းဓာတ္ ပါဝင္မႈ နည္းျခင္း၊ ပါရာသိုင္းရြိဳက္ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ ဗီတာမင္ဒီ ထိန္းညႇိစနစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လို႔ ခႏၶာကိုယ္က ထံုးဓာတ္ စုပ္ယူမႈနဲ႔ အ႐ိုးျဖစ္ထြန္းမႈ ဆက္စပ္ ေနတယ္။ လိင္ေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ့ တက္စတိုစတြန္႔နဲ႔ အီစႀတိဳဂ်င္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ထံုးဓာတ္စုပ္ယူ မႈမွာ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ အသက္ ႀကီးရင့္လာတာနဲ႔အမွ် အ႐ိုးဟာ ပါးလႊာ ပြလာၿပီး ၾကြပ္ဆတ္ လာတယ္။ ဒါကို အ႐ိုးပြျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

ဓာတ္စာမ်ား

ထံုးဓာတ္နဲ႔ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ဟာ အ႐ိုးျဖစ္ထြန္းမႈမွာ အေရးပါတယ္။ အဲဒီ သတၱဳဓာတ္ လံုေလာက္ဖို႔ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပဲပိစပ္က ရတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ ငါးကရတဲ့ ထံုးဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာကို စားႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး စားရင္ အ႐ိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္ႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာႏြားႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေတြကို ဝမွာစိုးလို႔ မေသာက္ၾကဘူး။ မလိုင္ထုတ္ထားတဲ့ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ေတြကို စားေသာက္သင့္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ထံုးဓာတ္ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာ စားသံုးတာ အေကာင္း ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ဆိုေပမယ့္ တျခား အာဟာရပါဝင္ေအာင္ မွ်မွ်တတ စားသင့္တယ္။ ဗီတာမင္ဒီ၊ စီ၊ ဇင့္ဓာတ္ တုိ႔ရေအာင္ သစ္သီးနဲ႔ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ မက္မန္းႏွင့္ ကီဝီသီးတို႔ စားသင့္တယ္။ ၾကက္သား၊ မႈိ၊ နာနတ္သီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ခ်ယ္ရီသီး၊ စြန္ပလြံသီး၊ သကာ၊ တင္လဲ၊ ေထာပတ္နဲ႔ တေစးတို႔မွာ ထံုးဓာတ္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္တယ္။ ။

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔(ေဆး-၂)
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွိမ္နင္းမည့္ ျခင္လိမၼာမ်ား ဘရာဇီးျဖန္႔ျဖဴ း

ရီယုိဒီဂ်ေနရုိၿမိဳ႕ရွိ ဘရာဇီးသုေတသီမ်ားသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိးကုိ ႏွိမ္ နင္းႏုိင္သည့္ ဘက္တီးရီးယားပုိး တစ္မ်ဳိးပါ၀င္ေသာ ျခင္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴ းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျခင္မ်ားက သားေပါက္၍ ျခင္အေရအတြက္ တုိးပြား လာရာမွ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး သယ္ေဆာင္သည့္ျခင္မ်ား ေလ်ာ့ပါးကာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ၾသစေၾတးလ်၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းျခင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ Wolbachia အမည္ရွိ ဘက္တီးရီးယားပုိးသည္ အျခားေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိးမ်ားကုိသာ ကူးစက္ႏုိင္ၿပီး လူသားမ်ားသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။ Wolbachia ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မုိနာရွ္တကၠသုိလ္တြင္စတင္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ Wolbachia ဘက္တီးရီးယားပါ၀င္သည့္ ျခင္ျဖန္႔ျဖဴ းေရးစီမံကိန္းႀကီး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕ျဖန္႔ျဖဴ းျခင္းမျပဳမီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ၾကား ငါးႏွစ္တာလုံးလုံး သုေတသီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လက္မ်ားတြင္ အဆုိပါျခင္မ်ားကုိ ကုိက္ခဲေစ၍ လူသားမ်ားကို ကူးစက္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ Wolbachia မ်ားကို အင္းဆက္ပုိးမႊား ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ေစသည့္ အီးဒိစ္ျခင္က်ားမ်ားအတြက္ ထုိးေဆးသဖြယ္ျဖစ္လာကာ အဆုိပါျခင္မ်ားရွိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးပုိးမ်ား ပ်ံ႕ပြားမႈကုိ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးတြင္ ပထမဆုံးစမ္းသပ္မႈအေနျဖင့္ ရီယုိဒီဂ်ေနရုိၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ တူဘီယာကန္ဂါၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္လလွ်ၽင္ Wolbachia ပါ၀င္ေသာ ျခင္အေကာင္ေရ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေလးလျဖန္႔ျဖဴ းသြားမည္ဟု သိရသည္။

Wolbachia ပါ၀င္ေသာ ျခင္ထီးမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ျခင္မမ်ား မ်ဳိးစပ္ပါက ျခင္မ၏ဥမ်ားက သားေလာင္းမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ျခင္ထီးႏွင့္ျခင္မ ႏွစ္ေကာင္လုံးတြင္ Wolbachia ပါရွိေနမည္ သို႔မဟုတ္ ျခင္မတြင္ Wolbachia ပါရွိေနမည္ဆုိပါက ေနာက္ပုိင္းေပါက္ဖြား လာသည့္ ျခင္မ်ားအေနျဖင့္ Wolbachia ဘက္တီးရီးယားကုိသာ သယ္ေဆာင္ ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ဘရာဇီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနရာမွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဘရာဇီး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ခုနစ္သန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ဘရာဇီးသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အၾကား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၈၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:BBC

စည္သူေက်ာ္စြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


လက္နက္ျဖင့္ ခုခံထြက္ေျပးသူ ႏွစ္ဦး၏ ယာဥ္ေပၚမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားထုတ္လုပ္သုံးစြဲသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဖမ္းမိ

တာခ်ီလိတ္ စက္တင္ဘာ ၂၄

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီက မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေဟြ႕ရဲ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ဘက္မွ မိုင္းဆတ္ ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ တိုက္ဂါး အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခန္းတြဲ အျဖဴေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ ရပ္တန္႔ခိုင္းရာ ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳဘဲ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္းရွိ ေမာင္း တံကိုတိုက္၍ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က လိုက္လံ ဖမ္းဆီးရာ ေဟြ႕ရဲစခန္းႏွင့္ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာ တာခ်ီလိတ္-မိုင္းဆတ္သြား ကားလမ္းမေပၚအေရာက္တြင္ ယာဥ္ေပၚမွ ပစၥည္းမ်ားခ်၍ ေရွာင္တိမ္းရန္ ျပဳလုပ္စဥ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသျဖင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ခ်ိန္႐ြယ္၍ မိမိအဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဘး ကို သုံးခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဝဲဘီးတစ္ခ်က္ ထိမွန္သျဖင့္ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔၍ ယာဥ္ေပၚပါ လူႏွစ္ဦးမွာ ယာဥ္ေပၚမွ လၽွိဳအတြင္းသို႔ ခုန္ခ်ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္း ထိုင္ခုံေပၚရွိ စကၠဴဖာအတြင္း ပလတ္စတစ္ အိတ္ျဖင့္ထည့္လ်က္ ကဖင္း ၂၅ ကီလိုပါ တစ္အိတ္ႏွင့္ ခုနစ္ကီလို ပါ တစ္အိတ္ စုစုေပါင္း အေလးအခ်ိန္ ၃၂ ကီလို ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၂၄ သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္ ခန္းအတြင္း ေႂကြျပားမ်ား၊ ေႂကြျပား ကပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာထားၿပီး စကၠဴဖာမ်ားျဖင့္ ထည့္လ်က္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ ရာတြင္အသုံးျပဳေသာ ေမ်ာက္တံဆိပ္ အနံ႔ေဆးရည္သုံးဖာ စုစုေပါင္း အလုံး ၆၀ အေလးခ်ိန္ လီတာ ၆၀ ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၈၀၀၀၀ ကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိ သျဖင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စြာထြန္း သက္ေသမ်ားေရွ႕ ရွာေဖြပုံစံျဖင့္
သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈမွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာၿပီး လက္နက္ျဖင့္ ခုခံထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သူ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းတင္နည္းမ်ား

ဆံပင္အရင္းမ်ားအားနည္းၿပီး ဆံပင္မ်ားစြာကၽြတ္တတ္ပါက ၾကက္ဥ ပါေသာေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို အသံုး ျပဳရပါလိမ့္မည္။

ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကိုကာကြယ္ ႏုိင္သည့္ ဆံပင္ေပါင္းေဆး အခ်ိဳ႕ကို မိမိကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးပါက ေပါင္းတင္ေဆးကို သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည္။

(၁)rosemaryရည္ကို ေရေႏြး ပူပူထဲတြင္ ထည့္၍ မိနစ္ (၂၀)ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အေအးခံပါ။  ၾကက္ဥ(၁)လံုးကိုထည့္ၿပီး ဆံပင္ အျမစ္အထိေရာက္ေအာင္ သုတ္ လိမ္းၿပီး ေခတၱထားၿပီးမွ ေဆးခ်ပါ။

(၂)သေဘၤာသီး(၁)ျခမ္းကို မိမိ၏ဆံပင္အရွည္၊အတိုအရြယ္ကို ခ်ိန္ၿပီး အသားမ်ားကိုထုတ္၍ အေစ့ မ်ားကို ဖယ္ပါ။ ႀကိတ္စက္ျဖင့္ ႀကိတ္ၿပီး အႏွစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ဒိန္ခ်ဥ္လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္(၁)လံုး စာႏွင့္ေရာ၍ ဆံပင္ကို လိမ္းၿပီး ႏွိပ္ နယ္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မိနစ္(၃၀)ခန္႔ ထားၿပီးမွ ေဆးခ်ပါ။

(၃)ၾကက္ဆူဆီ၊ မုန္ညင္းဆီ ၊သံလြင္ ဆီတုိ႔ကို အခ်ိဳးဆတူေရာပါ။ မိမိ၏ ဆံပင္အထူအပါးအေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္အဆကို အတိုးအေလ်ာ့လုပ္ ႏုိင္သည္။ ဆတူေရာၿပီးပါက ဆံပင္ ကို လိမ္းၿပီး မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါႏွင့္ပတ္၍ နာရီ၀က္ခန္႔ထားပါ။ ဆီမ်ားစင္ ေအာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ေဆး ခ်ပါ။ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းအတြက္ ထိ ေရာက္ေစေသာနည္းလမ္းေကာင္း မ်ားျဖစ္သည္။

HT
Health Updates Journal 

ေကာလဟလမ်ားကို ၿငင္းပယ္လုိက္သည့္ Ariana Grande

ကင္မရာေရွ ႔တြင္ ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးမ်ား ေပးကာ သီခ်င္းဆုိရာတြင္ အသံၿမင့္မ်ားၿဖင့္ သူမ၏အႏုပညာကို ထုတ္ေဖာ္ၿပတတ္ေသာ အဆိုေတာ္မေလး Ariana Grande (၂၂ ႏွစ္) ၏နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္မွာ မၾကာ ေသးေသာ္လည္း နာမည္ဖ်က္လိုသူမ်ားက သူမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေကာလဟလမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ရာယင္းအေၾကာင္းမ်ားမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ Ariana Grande ကုိယ္တုိင္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

လတ္တေလာထြက္ရွိခဲ့သည့္ Ariana Grande ၏ မေကာင္းသတင္းတစ္ရပ္တြင္ Ariana က Manhattan ေရဒီယို႒ာနသို႔ လည္ပတ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ပရိသတ္မ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္ ဓါတ္ေလွကားအတြင္း ၌ေရာက္ေသာ္ ၿပံဳးထားေသာအၿပံဳးကိုဖ်က္လ်က္ “အဲဒီပရိသတ္ေတြအားလံုး ဆံုးသြားရင္ေကာင္းမွာပဲ” ဟုေၿပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အတြင္းလူတစ္္ဦး ကေၿပာသည္ဟု New York သတင္းစာ၌ ေဖာ္ၿပထားသည္။ သို႔ေသာ္ Ariana ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက New York သတင္းစာကေဖာ္ၿပသည္မွာ လံုး၀မွန္ကန္ၿခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ Ariana က သူမ၏ပရိသတ္မ်ားကို ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးေၾကာင္း Huffington Post ဆက္သြယ္၍ေၿပာၿပခဲ့သည္။ အဆုိေတာ္ Ariana က လည္းစက္တင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ သူမ၏တြစ္တာစာမ်က္ႏွာ၌ “ကြ်န္မအ ေၾကာင္းလတ္တေလာထြက္ေနတဲ့ ေကာလဟလေတြ ကိုဖတ္ၿပီး ရယ္ေတာင္ရယ္မိပါတယ္။ ကြ်န္မဒါေတြကို အေရးမစိုက္ပါဘူး” ဟုေရးသားခဲ့သည္။

The Way အဆုိေတာ္ Ariana Grande သည္ Problem သီခ်င္းတြင္ ရပ္ပါ Big Sean ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ခဲ့ ခ်ိန္မွစ၍ သူမႏွင့္ Big Sean တုိ႔စံုတြဲၿဖစ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း Ariana က ယင္းအ ေၾကာင္းကုိအတည္ ၿပဳေၿပာဆုိၿခင္းမရွိေသးေပ။ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ VMA ဆုေပးပြဲစင္ေနာက္ ဘက္တြင္လည္း Big Sean ႏွင့္ Ariana တို႔လက္ခ်င္းကိုင္လ်က္စကားေၿပာ ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး Big Sean က ၄င္းႏွင့္ Ariana တို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္ဆက္ႏြယ္မႈခုိင္မာေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ့သည္။

ရဲရင့္တည္
Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city

သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ပါ

Lactobacillus Acidophilus လိုမ်ိဳး သက္ရွိ ပိုးမႊားေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယား ေတြျဖစ္ၿပီး အစာေျခ စနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရး အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ ပါတယ္။

Probiotic ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြ ပါဝင္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ Cheese ကိုစားၿပီး မီဆို ဟင္းခ်ိဳ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြ ရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုလက္စထေရာ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း

ပဲပ႐ိုတင္းနဲ႔အတူ Probiotics ေတြ စားေပးတာဟာ သင့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ LDL အဆင့္ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ပါတယ္။ Wollongong တကၠသိုလ္မွ သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ ပဲႏို႔ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ ကိုလက္ စထေရာ အဆင့္ အနည္းငယ္ ျမင့္မားေနတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာ မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္ စထေရာအဆင့္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ၿပီး ေသြးေၾကာေတြ က်န္းမာေရး ေကာင္းေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဝမ္းဗိုက္အဆီက်ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ဝန္ အေစာပိုင္း ကာလ (ပထမသံုး လပတ္) အတြင္း Probiotics ေတြ စေသာက္ ထားပါက ကေလး ေမြးၿပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာမွာ ဝမ္းဗိုက္မွာ အဆီေတြ စုႏိုင္ေျခ နည္းတယ္လို႔ Finlandမွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ Probiotics အားျဖည့္ ေဆးေတြဟာ အစာမွ ရရွိတဲ့ ကယ္လိုရီကို စုပ္ယူမႈ နည္းတာေၾကာင့္ အဆီ အေနနဲ႔ စုမေဝး ႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြမ္းက်င္သူ ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒီအက်ိဳး ေက်းဇူးကို ရရွိဖို႔ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ သာမာန္လူ ေတြလည္း ရရွိ ႏုိင္ပါတယ္။

အစာေျခစနစ္ ပိုေကာင္းျခင္း

Probiotic အားျဖည့္ေဆး ေတြဟာ ဗိုက္ပြတာ၊ ေလထိုးတာေတြကို သက္သာ ႏိုင္တယ္လုိ႔ ျပင္သစ္မွ ေလ့လာမႈ အသစ္ေတြအရ သိရပါတယ္။ အခ်ဥ္ေဖာက္ ထားတဲ့ ႏို႔ကိုေန႔စဥ္ ေသာက္သူေတြရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ႏွစ္ပတ္ အၾကာမွာ ပိုၿပီးအစာေျခႏိုင္ကာ ေလပြတာနဲ႔ ဗိုက္ပြတာ သက္သာ ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈေတြအရ သိရ ပါတယ္။

ဓာတ္မတည့္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ျခင္း

ေန႔စဥ္ Probiotic ေသာက္ထားတဲ့ ရာသီဥတုကိုလိုက္ၿပီး ဓာတ္မတည့္မႈ ရွိသူ ေတြမွာ hay fever လကၡဏာ ရေစတဲ့ Antibodies Immunoglobulin E (Ig E) အဆင့္ နည္းသြားကာ၊ ဓာတ္မ တည့္မႈ တံု႔ျပန္တာကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ Immunoglobulin G(Ig G) အဆင့္ေတြ ျမင့္တက္ လာတာကို British မွ သုေတသန ျပဳသူေတြမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

အနည္းဆုံးေတာ့ ၁ ပတ္ကုိ ၁ ခါ ဒိန္ခ်ဥ္ ေသာက္ေပးျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


ယားယံျခင္း

အေရျပား ယားယံျခင္း

အေရျပား ယားယံျခင္းဟာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႕ေလ့ေတြ႕ထ ရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားနဲ႔ အေရျပားေအာက္ရွိ အာ႐ံုေၾကာငယ္ေတြ အထိမခံႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစတဲ့အထိ ယားယံ ျခင္းမ်ဳိးကို ခံစားရတတ္တယ္။ အာ႐ံုေၾကာငယ္ အထိမခံ ျဖစ္လာရင္ နာလာတယ္။ ယားယံတာ ကလည္း တစ္ေနရာတည္းမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝဲ၊ ယားနာမ်ား ေပါက္လို႔ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ယားယံျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ေျခေခ်ာင္းမ်ား အၾကား၊ လက္ဖဝါး၊ ေျခဖဝါးမ်ား အၾကား၊ တံေတာင္ဆစ္၊ ေပါင္ၿခံတစ္ဝိုက္ ေတြမွာ ယားယံ တတ္တယ္။ ဝဲစုိနဲ႔ ဝဲေျခာက္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးလံုးဟာ ကူးစက္ တတ္တယ္။

ဝဲယားနာ

ဝဲေရာဂါဟာ ကမ်ဥ္းနီ ပိုးေကာင္ငယ္၊ မႈိ(ဖန္းဂပ္) တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ အေရျပားေပၚမွာ ေပါက္ပြားႀကီးထြား လာျခင္း၊ မစင္စြန္႔ရာ ေျမက်င္းတူးရာမွ အေရျပားေပၚမွာ ယားယံျခင္း ခံစားရတယ္။ မတည့္တဲ့ အစားအစာ မ်ားစားမိရင္ အဖုအပိမ့္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္း၊ ယားယံျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။

ဆီးခ်ဳိ

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိသူရဲ႕ ကုိယ္တြင္းမွာ သန္ေကာင္ေန ရွိရင္ ယားယံ တတ္တယ္။ သည္းေျချပြန္ေပါက္ ပိတ္ၿပီး မ်က္လံုး ဝါလာျခင္း၊ အသား ဝါလာျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အင္ျပင္ ထျခင္း၊ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း တို႔ ျဖစ္တတ္တယ္။ သည္းေျခဆား (Bile Sults) မ်ား အူထဲ မဆင္းႏုိင္ေတာ့လို႔ ေသြးေၾကာမ်ားထဲကို ျပန္႔ႏွံ႕ၿပီး တစ္ကိုယ္လံုး ယားယံျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။ သည္းေျခ ေက်ာက္မ်ား၊ သန္ေကာင္မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ေဟာ္မုန္းဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့

အမ်ဳိးသမီးေတြ ကေလး မီးဖြားခါနီးမွာ ယားယံေလ့ ရွိတယ္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးလို႔ ေသြးဆံုးခ်ိန္ နီးရင္လည္း ေဟာ္မုန္းဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ အခါ ယားယံေလ့ ရွိတယ္။

ေပြး၊ ဝဲ၊ ႏွင္းခူ

ေပြး၊ ဝဲ၊ ႏွင္းခူတို႔ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္း၊ ခ်ဳိင္း၊ ေပါင္ၿခံမွာ ေပါက္ရင္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ယားယံ တတ္တယ္။ ၾကမ္းပိုး ကိုက္ျခင္း၊ ပင့္ကူလွ်ပ္ျခင္း၊ မိတ္ထြက္ျခင္းေတြ ကလည္း ယားယံ တတ္တယ္။ အထူး သျဖင့္ အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ေႏြအခါ၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္ ခံရတဲ့ အေရျပားမ်ား အညိဳအမည္းစြဲၿပီး ယားယံ တတ္တယ္။

မိန္းမကိုယ္ ယားယံျခင္း

အမ်ဳိးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရၿပီး သားေမြးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ထ႐ိုင္ခုိမိုနပ္ (Trichomonura) ေရာဂါေၾကာင့္ အျဖဴဆင္းၿပီး ယားယံေစတယ္။ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းၿပီး ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ မရွိေသာ မိန္းမမ်ားမွာ အေတြ႕မ်ားတယ္။

စအိုဝ ယားယံျခင္း

စအိုဝ ယားယံျခင္းမွာ ေခြၽးထြက္လြန္ကဲျခင္း၊ မစင္စြန္႔ၿပီး စအိုဝ စင္က်ယ္ေအာင္ မေဆးျခင္း၊ အူထဲမွာ သန္ေကာင္ ရွိျခင္းတို႔ဟာ စအုိဝ ယားယံေစတယ္။ တုတ္ေကာင္ စြဲကပ္ရင္ ညဘက္မွာ စအိုအျပင္ ထြက္လာ တတ္တဲ့ အတြက္ အလြယ္တကူ ဖမ္းလို႔ ရႏုိင္တယ္။ လူတိုင္း ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္မွာ သန္ခ်ေဆး ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။

ယားယံတဲ့အခါ မကုတ္မိေအာင္

ယားယံတဲ့အခါ မကုတ္မိေအာင္ ေျခသည္း၊ လက္သည္း အရွည္မထားရပါ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ကုတ္မိတတ္တဲ့ အတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေရျပား ယားနာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြား မျပန္႔ႏွံ႔ေစဖို႔ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး ဂ႐ု စိုက္သင့္တယ္။ အေရျပား အထူးကု သို႔မဟုတ္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသင့္တယ္။

ယားယံျခင္း မျဖစ္ရန္

ယားယံျခင္း မျဖစ္ေစဖို႔ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရမယ္။ မိတ္ဖု ေပါက္ရင္ ဘာစေကဘီ သို႔မဟုတ္ မဲဇင္ကယ္ေဆး လိမ္းေပးႏုိင္တယ္။

ပါးလႊာၿပီး ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းတဲ့ အဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္သင့္တယ္။ ေန႔စဥ္ ေရမွန္မွန္ခ်ဳိး၊ ေျခာက္ေအာင္သုတ္၊ ေဆးလိမ္း၊ ဝဲေဆး၊ ဘာစေကဘီ၊ စကီနာ စသည္ျဖင့္ လိမ္းၿပီး သန္ခ်ေဆး ေသာက္သင့္တယ္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ တင္းက်ပ္တဲ့ အဝတ္အစားေတြ မဝတ္သင့္ဘူး။ အဝတ္အစား အသစ္ဆိုရင္ ေလွ်ာ္ၿပီးမွ ဝတ္သင့္တယ္။ ထ႐ိုင္ခုိမုိနပ္ ေရာဂါျဖစ္ရင္ မက္ထ႐ုိတေဆး သုိ႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ၫႊန္တဲ့ ေဆး သံုးႏိုင္တယ္။ တတ္ကြၽမ္းတဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ ခံယူ သင့္ပါတယ္။ ။

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔ (ေဆး-၂)
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


အေရခြံလဲသည့္ ေျမြလူသားေလး

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အာရီ ၀ီဘို၀ိုအမည္ရွိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးသည္ ၄၁ ရက္ျပည့္သည့္ေန႔တိုင္းတြင္ ေျမြတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ အေရခြံလဲေလ့ရွိၿပီး အေရခြံမ်ားမာေတာင့္သြားျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ကို စြတ္စိုေနေစရန္ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေပးေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

အာရီသည္ လူနီေရာဂါဟုလည္း လူသိမ်ားသည့္ Erythroderma ေခၚ ရွားပါးသည့္ အေရျပားေယာင္ယမ္းေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားရွိ ဆရာ၀န္မ်ားကလည္း ကုသမေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုသေပးရန္ ဆႏၵမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပံုတြင္ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတိုင္း သာမန္ထက္ထူးျခားေသာ အသြင္အျပင္ ျဖစ္ေနရ သည္ဟု Daily Mail သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ပင္ အာရီ၀ီဘုိ၀ို၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးနီးပါးကို အေၾကးခြံမ်ားကဲ့သို႔ အဖတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္။ အာရီအေနျဖင့္ ေန႔ေရာညပါ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရစိမ္ေနရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ေျခာက္မသြားေစရန္အတြက္ သံုးနာရီတိုင္း လိုးရွင္းအၿမဲ လိမ္းေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံုဆရာ ႏ်ဴခ်ဳိလစ္အန္ဟာရီလူဘစ္ (၃၅ ႏွစ္)က အဆိုပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ခ်ာတိတ္ေလး၏ အေျခအေနကို အက္ေဆး ပေရာဂ်က္ပံုစံတစ္ခုလုပ္၍ ေျမြတစ္ေကာင္အေရျပားလဲသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္ အာရီ၏ခႏၶာကိုယ္အေျခအေနကို တင္ဆက္ခဲ့သည္။
“တကယ္လို႔သာ သူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရမစိမ္ဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ စြတ္စုိေနေအာင္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ႐ုပ္ထုတစ္ခုလိုပဲ မာေတာင့္သြားၿပီး လႈပ္လို႔ ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဂ႐ုမစိုက္ဘဲေနလိုက္မယ္ဆိုရင္၊ သူစကားေျပာလို႔ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲက ပါးေစာင္အေရျပားေတြက မာလာၿပီး သူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေသြးေတြအားလံုး ေျခာက္ခမ္းသြားလိမ့္မွာမို႔လို႔ ပါပဲ။” ဟု ဓာတ္ပံုဆရာ မစၥတာလူဘစ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာရီအေနျဖင့္ သူ၏ေက်းရြာတြင္ သာမန္ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အျခား လူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ သာမန္အစားအေသာက္မ်ားကို ပံုမွန္စားေသာက္ၿပီး သူ၏ အႀကိဳက္ဆံုး မုန္႔ပဲသြားေရစာမွာ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ခရက္ကာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာလူဘစ္က ဆိုသည္။
အာရီသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြဖြဲ႕ရာတြင္ အခက္ေတြ႔ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ကစားေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎၏တစ္မူထူးျခားေနေသာ အသြင္ေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေလ့ရွိသည္။ အာရီအေနျဖင့္ စာေပ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိေသာ္လည္း လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သူ၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမႈေၾကာင့္ မျဖစ္ မေန တစ္ဦးတည္း စာသင္ယူေနရသည္။

“ဘယ္စာသင္ေက်ာင္းကမွ သူ႔ကို လက္မခံခ်င္ၾကဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အေရျပားအေျခအေနက ဆရာေတြနဲ႔ တစ္ျခား ေက်ာင္းသားေတြကို ကူးစက္မွာ စိုးရိမ္ၾကလို႔ပါပဲ။” ဟု မစၥတာလူဘစ္က ဆိုသည္။
အာရီအေနျဖင့္ သူ၏ေက်းရြာရွိ အယူသီးသည့္ အစြဲအလမ္းမ်ား၏ ဒဏ္ကိုလည္း ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ လူအခ်ဳိ႔ကလည္း အာရီ၏ မိခင္ျဖစ္သူသည္ အာရီကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားစဥ္က အိမ္ေျမာင္တစ္ေကာင္အား ညႇင္းဆဲခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ မေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္က ကေလးကို ထိခိုက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။
ဂ်ာကတာအေျခစိုက္ ဓာတ္ပံုဆရာ မစၥတာလူဘစ္က ခ်ာတိတ္ေလး၏ မိသားစုႏွင့္ ေလးရက္ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဓာတ္ပံု႐ိုက္မလို႔ အာရီအနားကို ကၽြန္ေတာ္ကပ္သြားေတာ့၊ အာရီက ႐ႈိးတိုးရွန္႔တန္႔ျဖစ္ေနပံုပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူက ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴပဲ သူ႔ရဲ႔ဇာတ္လမ္းကို မွ်ေ၀ဖို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာပဲဗ်” ဟု လူဘစ္က ဆိုသည္။
အာရီသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ စကားေျပာရာတြင္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ သူ၏ညာဖက္မ်က္လံုးမွာ အျမင္အာ႐ံု မေကာင္းေပ။ ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးကိုလည္း စိုစြတ္ေနေစရန္ မၾကာခဏ မ်က္စဥ္းခတ္ေပးေနရသည္ဟု သိရသည္။

Ref:Daily Mail

စည္သူေက်ာ္စြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

အရွိန္လြန္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ေပၚပါသူ(၉)ဦး ဒဏ္ရာရ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄

၂၃.၉.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၅၀၀ အခ်ိန္တြင္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ဗႏၶဳလလမ္းအတိုင္း ေျမာက္မွေတာင္သို႔ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ေန ယာဥ္ေမာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ (၃၀)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ လယ္ယာသံုး ဂြန္ေဒါင္းယာဥ္သည္ (၉)ရပ္ကြက္လမ္းဆံု အနီးအေရာက္ အရွိန္လြန္ကာ လမ္၏ယာဘက္သုိ႔ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့ ပါသည္။

ထိုသို႔ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ပ်က္စီးၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ အမ်ိဳးသမီး (၉)ဦးတို႔တြင္ ဖူးေရာင္၊ ပြန္းပဲ့၊ ေပါက္ၿပဲ၊ နာက်င္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသျဖင့္ သံုးခြ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတို႔တြင္ အတြင္း/ျပင္ပလူနာ(မစိုးရိမ္ရ)မ်ားအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္သူ ယာဥ္ေမာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္အား သံုးခြၿမိဳ႕မရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၂၄/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၃၈/၃၃၇/၂၇၉ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice

မသကၤာသူအား စစ္ေမးရာက လုယက္မႈေပၚ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မေပၚေပါက္ေသးသည့္အမႈမ်ားအား ကူညီစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ နယ္ေျမအတြင္းသတင္းစံုစမ္းေနစဥ္ ၈၆ လမ္း၊ ၁၀x၁၁ လမ္းၾကား၌ I-phone တစ္လံုးႏွင့္အတူ မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကြဲရပ္ကြက္ေန မင္းေမာ္ဦး(၂၀)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ရက္ခန္႔ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ရာမင္း ေမာင္းႏွင္သည့္ ဆိုင္ကယ္ ေနာက္မွ ထိုင္၍လိုက္ပါကာ ၃၄ လမ္း၊ ၇၇x၇၈ လမ္းၾကားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးထံမွ ပိုက္ဆံအိတ္အား လုယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ပိုက္ဆံအိတ္ အတြင္းပါရွိသည့္ I-phone တစ္လံုး၊ ေက်ာက္ဆြဲျပားပါဆြဲႀကိဳး ၁ ကံုးတို႔အား မင္းေမာ္ဦးမွယူခဲ့ၿပီး Key Pad ဖုန္း ၂ လံုးအား ရာမင္းမွယူကာ ေငြက်ပ္(၄)သိန္းေက်ာ္အား ၂ ဦးခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သျဖင့္ ၎တို႔ ၂ ဦးအား ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၈၇/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၂/က်င့္ ၅၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္
https://www.facebook.com/yezarnimedia?fref=nf

ၾကိဳးကိုင္တတ္ေသာ စူပါမားကက္မ်ားကို ၾကိဳးျပန္ကိုင္ျခင္း

စက္ ၂၂၊ သမန္းက်ား

သင္ စူပါမားကက္မွာ ေစ်း၀ယ္ပါသလား။ စူပါမားကက္တစ္ခုထဲကို ၀င္ျပီးလွည့္ပတ္ၾကည့္ရွဳလိုက္မိျပီ ဆိုရင္ကိုပဲ လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြ ေဟာတစ္ခု၊ေဟာတစ္ခုေတြ ့တာမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါသလား။ စူပါမားကက္ေတြဟာ ေစ်း၀ယ္သူကို သူတို ့ေရာင္းခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြ မ၀ယ္၊၀ယ္္ေအာင္ ဥာဏ္ဆင္ျပီးဆြဲေဆာင္ထားတယ္ဆိုတာကို သင္သိပါသလား။

စူပါမားကက္ေတြရဲ ့ဒီ၀သီကို သတိထားမိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရနဲ ့ အစားအစာႏွင့္အာဟာရသုေတသီေတြဟာ စူပါ မားကက္ေတြအေနနဲ ့ စားသံုးသူျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြ၀ယ္ဖို ့ ဆြဲေဆာင္ တာထက္ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြကို ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေစဖို ့ ျပင္ဆင္မႈေလးတစ္ခုပဲ လုပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေရာင္းခ်မႈအေပၚမွာ အခြန္အခ ေလ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စူပါမားကက္တစ္ခုထဲကို၀င္သြားလိုက္တဲ့အခါတိုင္း သင္ဟာၾကိဳးကိုင္ခံရပါတယ္။ ဥပမာ သင္အမွန္တစ္ကယ္လိုတဲ့ အေျခခံစားသံုးကုန္ပစၥည္းေတြဟာ တျခားအေရာင္အေသြးစံုလင္လွပေမြးၾကိဳင္ေနတဲ့ မုန္ ့မ်ိဳးစံုရဲ ့ေနာက္ခပ္လွမ္း လွမ္းေနရာမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သတိထားၾကည့္ပါ။ ၾကက္ဥ၊ႏြားႏို ့၊ေပါင္မုန္ ့အစရွိတာေတြကိုေနာက္ကထားျပီး မုန္ ့ေတြ၊အထုပ္လွလွနဲ ့အာလူးေၾကာ္ေတြ၊ခ်ိစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ေရွ ့ကထားထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေပါင္မုန္ ့၀ယ္ဖို ့ လာလိုက္တယ္ဆိုေပမယ့္ သိပ္လွတဲ့အာလူးေၾကာ္ထုပ္ကေလးကို အိမ္ကသားေလးအတြက္ ၀ယ္မိသြားတာပါပဲ။

လူၾကီးကိုဆြဲေဆာင္လို ့အားမရေသးဘူး၊ ကေလးေတြကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ ့မ်က္လံုး အျမင့္နဲ ့တစ္တန္းတည္းက်တဲ့ေနရာမွာ သူတို ့ရဲ ့အသည္းစြဲ ကာတြန္းပံုေတြပါတဲ့ မုန္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လွလွပပေလး စီထားၾကပါတယ္။ သင္ေစ်း၀ယ္လွည္းနဲ ့အလုပ္ရွဳပ္ေနခ်ိန္မွာ ၃၆၀ ဒီဂရိီလိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ကေလးေတြဟာ အဲဒီ မုန္ ့ေတြကိုေတြ ့ျပီး ပူဆာေနပါျပီ။
ဒါေပမယ့္ ဒီလိုၾကိဳးကိုင္မႈေတြကို ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ေကာ သံုးလို ့မရႏိုင္ဘူးလား။ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ လူေတြကို အဆီ၊သၾကား၊မဆလာအရသာကဲထားတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြနဲ ့ ဆြဲ ေဆာင္ဖို ့ပဲ ၾကိဳးစားမွာပါ။ စူပါမားကက္ေတြသာ ညီညႊတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုက်န္းမာေရးနဲ ့မညီညႊတ္တဲ့ အစား အစာေတြကို လူေတြ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ ခင္းက်င္းျပသထားလို ့ရသလို မ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ထားလိုက္လည္း ရပါတယ္။

တစ္ကယ္လို ့မ်ား က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြအေပၚ ေရာင္းခြန္၊၀ယ္ခြန္ေလ်ာ့ခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ စူပါ မားကက္ေတြကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခင္းအက်င္း အထားအသိုကို ေျပာင္းလိုက္တာနဲ ့ တျပိဳင္နက္ အာလူးေၾကာ္နဲ ့ခ်ိစ္ကိတ္ပူဆာတတ္တဲ့ကေလးေတြဟာ အလိုလိုုပဲ ပန္းမုန္လာေၾကာ္စားခ်င္တယ္လို ့ ေျပာလာၾကမွာပါ။

အခုလက္ရွိစတိုးဆိုင္အခ်ိဳ ့မွာ လူေတြကိုက်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြကို ၀ယ္ယူဖို ့ဆြဲေဆာင္ၾကည့္တဲ့ အခါ သိပ္မခက္လွဘူးဆိုတာကို ေတြ ့ခဲ့ၾကပါတယ္။ စတိုးဆိုင္ေရွ ့အ၀င္ေပါက္ကေန ‘Healthy’ ‘Low Calorie’ အစ ရွိတဲ့ စကားလံုးေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ဟင္းခ်က္နည္းလမ္းညႊန္စာရြက္ေတြ ေ၀ေပးတဲ့အခါ လူေတြ ဟာ အဲဒီဟင္းခ်က္နည္းလမ္းညႊန္ထဲပါတာေတြကို ဦးစားေပး၀ယ္သြားၾကျပီး မုန္ ့ပဲသြားေရစာ၀ယ္တာ နဲသြားတာကို ေတြ ့ခဲ့ၾကတာပါ။

လူတိုင္းက်န္းမာခ်င္ပါတယ္။ လူတိုင္းခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား မွန္ကန္လွပခ်င္ၾကပါတယ္။ Healthy နဲ ့ Low Calorie ဆိုတာေတြ ့လိုက္ရင္ကိိုပဲ မသိစိတ္ထဲကေန အဲဒီစားေသာက္ကုန္ကို အလိုလိုေရြးခ်ယ္ၾကတာပါ။ ခုနက ဟင္းခ်က္ နည္းလမ္းညႊန္ေတြကို Healthy နဲ ့ Low Calorie စာလံုးေတြမပါဘဲ ေ၀ၾကည့္ေတာ့ လူေတြရဲ ့ေစ်း၀ယ္ပံုဟာ အေထြအထူး ေျပာင္းလဲမသြားဘဲ ခါတိုင္းလို မုန္ ့ေတြ၊အခ်ိဳေတြ၊အငန္ေတြကို ဦးစားေပး၀ယ္သြားၾကတာကို ေတြ ့ရ ပါတယ္။

ထမင္းစားစားပြဲအလယ္မွာျဖစ္ေစ၊ ျမင္သာတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေစ အသီးအႏွံပြဲကို လွလွပပေလး ျပင္ျပီးထားပါ။ အလယ္ မွာ စာရြက္ကေလးတစ္ရြက္အေပၚ ‘ဒီအသီးအႏွံေတြစားဖို ့ ေနရာခ်န္ပါ’ လို ့ေရးျပထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ လူေတြဟာ ညစာကို ပံုမွန္စားတာထက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏွဴန္းေလာက္ ေလ်ာ့စားၾကတာကို ေတြ ့ရပါတယ္ဟု စားသံုးသူအမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားက ေျပာပါတယ္။

တစ္ခါ စူပါမားကက္ေတြမွာ အသီးအႏွံနဲ ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို တစ္ပိုင္း၊ အသား၊ငါး၊ေတြကိုတစ္ပိုင္း ထားျပီး ေစ်းႏွဴန္းကို ျမင္သာေအာင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပၾကည့္ပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြက တစ္ကီလိုကို ၁ ဒသမ ၈၂ ေဒၚ လာ က်သင့္တဲ့အခါ အသား၊ငါးက ၅ ဒသမ ၁၉ ေဒၚလာက်တယ္ဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီ ေစ်းႏွဴန္းႏွစ္ဆေလာက္ကြာဟေနတာကို ျမင္တဲ့ေစ်း၀ယ္သူအေပါင္းဟာ အသားကိုေလ်ာ့၀ယ္ျပီး ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ သစ္သီး၀လံေတြကိုပဲ ဦးစားေပး၀ယ္သြားၾကတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။

Healthy ဆိုတဲ့စာလံုး ကပ္ေပးထားရင္ကိုပဲ အဲဒီအစားအစာကို အ၀ယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို အရအမိ အသံုးခ်ခ်င္ရင္ တစ္ပါတ္ကို တစ္ရက္ေလာက္ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြကို ပရိုမိုးရွင္းလုပ္တဲ့ အေန နဲ ့ အထူးေလ်ာ့ေစ်းနဲ ့ေရာင္းေပးပါ။ လူေတြေသာက္ေသာက္လဲ ၀ယ္ပါလိမ့္မယ္။ စူပါမားကက္ကလည္း ေရာင္းအား တက္သလို စားသံုးသူျပည္သူလူထုလည္း က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာပါ။

ညံဖ်င္းသိမ္နုပ္တဲ့အစားအစာ ေတြကို မေလ်ာ္တဲ့ေၾကာ္ျငာနည္းေတြနဲ ့ ဥာဏ္ဆင္ဆြဲေဆာင္ျပီး ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းၾကည့္ျပီး ေရာင္းတာမ်ိဳးက ေတာ့ အခန္ ့မသင့္ရင္ ဥပေဒရဲ ့ ဒဏ္ခတ္မႈကိုေတာင္ ခံရႏိုင္ပါတယ္လို ့ အစာအာဟာရပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါ တယ္။

လူေတြဟာ ဗယ္ဘက္ကိုအရင္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသာက္ေရသန္ ့ကို ဗယ္ဖက္ျခမ္း၊ မ်က္လံုးနဲ ့တစ္တန္း တည္းေနရာမွာထားေပးျပီး ေဘးနားမွာျဖစ္ေစ၊ သူ ့ေအာက္ကပ္လ်က္မွာျဖစ္ေစ ကယ္လိုရီနဲတဲ့ မလိုင္လြတ္ႏြားႏို ့၊ ပဲႏို ့ အစရွိတာေတြကိုထားရင္ လူေတြပို၀ယ္ၾကပါတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။
အေရာင္ကလည္း လူေတြရဲ ့စိတ္ကိုစိုးမိုးပါတယ္။ မီးပြိဳင့္ကေနပဲ စလိုက္ရေအာင္။ အနီေရာင္ကိုေၾကာက္တဲ့စိတ္ လူတိုင္းမွာရွိပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ကိုေတာ့ ႏွစ္သက္ၾကျပီး အ၀ါေရာင္ဆိုရင္ သတိထားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြကို အစိမ္းေရာင္စင္ျမင့္၊အစိမ္းေရာင္ေၾကာ္ျငာ၊ အစိမ္းေရာင္စကၠဴ အစ ရွိသျဖင့္ အစိမ္းမ်ားမ်ားသံုးေပးရင္ လူေတြပို၀ယ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေတာ့ အနီေရာင္မ်ားမ်ားနဲ ့ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လြယ္လင့္တကူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာကို ေတြ ့ရပါတယ္။ ဂရုျပဳစား ရမယ့္ အစားအစာေတြကိုေတာ့ အ၀ါေရာင္သံုးေပါ့လို ့ ေနာက္ထပ္သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။

နိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းကလည္း ဂရုတစိုက္ လုပ္ၾကသလို လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကလည္း က်င့္၀တ္ေတြနဲ ့ထိန္းၾကပါတယ္။

စူပါမားကက္ေတြကို အစိုးရက က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့အစားအေသာက္ေတြအေပၚ အခြန္အခေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီအစားအစာေတြကို ပိုေရာင္းရလာေအာင္ စူပါမားကက္ေတြက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့သုေတသီေတြနဲ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အခင္းအက်င္းအေရာင္အဆင္းေတြကို ျပဳျပင္ေရာင္းခ်လာတဲ့အတြက္ အခုလည္ စူပါမားကက္ထဲကို၀င္တိုင္း သင္ ဟာ ဥာဏ္ဆင္ျပီးဆြဲေဆာင္တာကို ခံေနရတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တဲ့ အစား အစာေတြကို ၀ယ္ဖို ့ ဆြဲေဆာင္ခံရတာမို ့ မနစ္နာပါဘူးလို ့ ေလ့လာေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city


ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏ ေရာဂါခုခံအား မူလထင္မွတ္ထားသည္ထက္ အားေကာင္း

စက္ ၂၂၊ သမန္းက်ား

ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ ေရာဂါခုခံ T-cell မ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးမ်ားကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းမွာ မူလကထင္မွတ္ထားသည္ထက္ အားေကာင္းေနျပီး အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အလြန္ကြာျခားေသာ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ စနစ္ကို ေတြ ့ရွိ၇ေၾကာင္း သိရသည္။

လူ ့ေရာဂါတိုက္ဖ်က္စနစ္တြင္ T-cell အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ျပီး ဘက္တီးရီးယားကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ေပးေသာ န်ဴထရိုဖီး ဆဲလ္ႏွင့္ ပဋိဇီ၀ဓါတုပစၥည္းကိုထုတ္လုပ္ေပးေသာ လင္ဖိုဆိုက္ဆဲလ္မ်ားအပါအ၀င္ ဗုိင္းရပ္ပိုးႏွင့္မိုက္ခရိုဘက္တီးရီး ယားမ်ား ကူးစက္ျပန္ ့ပြားေနေသာ T-cell မ်ားကို ရွာေဖြဖ်က္စီးသည့္ B Cell မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ ယင္း T-cell ႏွင့္ B-cell မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကဲ့သို ့ ခုခံအားမေကာင္းႏိုင္ ဟု မူလကယူဆထားခဲ့ေသာ္လည္း ေမြးကင္းစအခ်ိန္မွစ၍ ေရာဂါပိုးမ်ိဳးစံုကို ခုခံကာကြယ္ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ T-cell သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တမူထူးျခားအားေကာင္းေနသည္ကို မၾကာေသးမွီက ေတြ ့ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမြးစအခ်ိန္မွ ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အတြင္း T-cell မ်ားသည္ ခုခံအားေပ်ာ့ေနေသးေသာ္လည္း ဘက္တီးရီး ယားကိုတိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ IL8 ေမာ္လီက်ဴးကိုထုတ္လုပ္ျပီး ခႏၶာကိုယ္မွ န်ဴထရိုဖီးလ္ဆဲလ္မ်ားကို လွံဳ ့ေဆာ္ေပး ကာ ဘက္တီးရီးယားပိုးရန္မွ ခုခံကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးေတြမွာ ေမြးရာပါဘက္တီးရီးယားတိုက္ဖ်က္ေရးယႏၱရားၾကီးပါလာတယ္။ ဒီယႏၱရားၾကီးက ကေလးေတြကို ေမြးဖြားမွမဟုတ္ဘဲ အေမ့၀မ္းတြင္းထဲကတည္းက ဘက္တီးရီးယားရန္ကေန ကာကြယ္ေပးတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဒီယႏၱရားၾကီးပါလာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို ့အခုမွသိရေလေတာ့ ဘယ္အရြယ္မွာ အရြယ္ေရာက္ သူေတြရဲ ့ T-cell လို စျပီးျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လိုေပါင္းကူးေျပာင္းလဲသြားလဲဆိုတာကို သိရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ဆက္ ေလ့လာေနပါတယ္ဟု ေရာဂါခုခံေရးဇီ၀စနစ္ဌာနမွ သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း T-cell အားမေကာင္းေသးေသာ္လည္း ဘက္တီးရီးယားတိုက္ဖ်က္ ေရး သီးျခားယႏၲရားပါ၀င္ျခင္းကို အသံုးျပဳကာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကို အနာဂါတ္တြင္ ပို၍ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္ကုသေပးႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြ သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city


အရွိန္မထိန္းႏိုင္ေသာယာဥ္ လမ္းလယ္ကၽြန္းဘာရီယာတံုးအား ၀င္ေရာက္တိုက္မိၿပီးတိမ္းေမွာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္အခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၅၈/၀-၁)ၾကားတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းအရ ေဘာနီအျမန္လမ္းရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အျမန္လမ္းမီးသတ္တပ္ဖဲြ႕မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ရန္ကုန္ဘက္သို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာဂရၿမိဳ႕၊ ေစ်းကြက္သစ္ရပ္ကြက္ေန ေအာင္တင္၀င္း(၄၂)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္လာေသာ 7F/xxx ပ႐ိုေဘာက္အျဖဴေရာင္ယာဥ္မွာ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းလယ္ကၽြန္းဘာရီယာတံုးအား ၀င္ေရာက္တိုက္မိၿပီး ပက္လက္လန္တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိုသို႔တိုက္မိတိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေအာင္တင္၀င္းတြင္ ယာမ်က္ခံုး/နဖူးပြန္းပဲ့၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္၊ ခါးနာက်င္ ဒဏ္ရာႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါလာသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္မင္းတဲရပ္ကြက္ေန ေအာင္ေက်ာ္မိုး(၁၉)ႏွစ္တြင္ ၀ဲေျခေထာက္/ယာဒူးေခါင္းနာက်င္၊ ၀ဲပုခံုး/၀ဲလက္ဖ၀ါးနာက်င္ဒဏ္ရာမ်ား အသီးသီးရရွိခဲ့သျဖင့္ ပဲခူးျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ကုသခဲ့ကာ ေအာင္တင္၀င္းအား ေဘာနီအျမန္လမ္း ရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၁၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္
https://www.facebook.com/yezarnimedia

မိန္းကေလးမ်ား အေလးမထားမိသည့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား


မိန္းကေလးေတြဟာ အလွအပ ေနာက္ကို လိုက္ရင္း က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္တာ ေတြကို အေလး မထားမိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ ၾကပါတယ္။

(၁) စိတ္ညစ္တိုင္း အစာစားေလ့ရွိျခင္း

ေယာက်ာ္းေလး အမ်ားစုက ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အစာပိုစား တတ္ၾကၿပီး မိန္းကေလး ေတြကေတာ့ စိတ္ညစ္တဲ့ အခါမွာ အခ်ိဳနဲ႔ ကယ္လိုရီမ်ားတဲ့ အစားအစာ ေတြကို ပိုစားေလ့ ရွိပါတယ္။ စိတ္ညစ္လို႔ စားတဲ့ အစားအစာေတြက သင့္ခါး အေနအထားကို ေျပာင္းလဲ ေစၿပီး သင့္ကို ဝလာ ေစပါတယ္။ စိတ္ညစ္တာကို အစာစားၿပီး ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳးစား တာထက္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ၊ ေယာဂက်င့္တာ၊ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနတာေတြနဲ႔ အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါ။

(၂) ဝသည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း

မိန္းကေလးေတြက ခႏၶာကိုယ္ကို ဝတယ္လို႔ သူမ်ားေျပာမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကၿပီး ဝိတ္ခ်ေနတယ္ လို႔လည္း တြင္တြင္ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာ မႈအရ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္က သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္း သဏၭာန္ကို ျပဳျပင္လိုၾကပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အဆီေတြကို ခြဲစိတ္ ဖယ္ရွားႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အစားအ ေသာက္နဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်တာက အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပါ။

(၃) မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္စက္ျခင္း

ညအိပ္တဲ့အခါ မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္စက္တာေၾကာင့္ တစ္ေနကုန္ မ်က္ ႏွာေပၚမွာ လိမ္းျခယ္ထားတဲ့ မိတ္ကပ္ ေတြ၊ ကပ္ျငိေနတဲ့ ဖုန္ေတြနဲ႔ ထြက္လာတဲ့ ေခြ်းေတြ မ်က္နွာမွာရွိတဲ့ ေခြ်းေပါက္ေတြကို ပိတ္ေစပါတယ။္ မ်က္လံုးမွာ ဆိုးထားတဲ့ မ်က္ေတာင္ေကာ့ ေဆးရည္ကို မဖ်က္ဘဲ အိပ္တာက မ်က္လံုးကို ယားယံတာ၊ ပိုး ဝင္တာေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ညအိပ္ရာမဝင္မီ သင့္မ်က္ႏွာမွာ လိမ္းျခယ္ထားတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြကို ေသ ခ်ာစြာ သန္႔စင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ မ်က္ႏွာ သန္႔စင္ရာမွာ ေၾကးခြ်တ္အား မျပင္းတဲ့ မ်က္ႏွာသစ္ ေဆးရည္ကို အသံုးျပဳပါ။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးပါက အစိုဓာတ္ထိန္းေပး ႏိုင္တဲ့ ညလိမ္းခရင္မ္လိမ္းအိပ္ပါ။

(၄) ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ ေသာက္စားျခင္း

ဒီကေန႔ ေခတ္မွာ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလး ေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းကာ မူးယစ္ ေသာက္စား တတ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ လက္ခံ က်င့္သံုးသူ မ်ားလာပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလး ေတြထက္ ခႏၶာကိုယ္ အနည္းငယ္ ပိုၿပီး ေသးသြယ္တာေၾကာင့္ အရက္ရဲ႕ ျပင္းအားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ခႏၶာ ကိုယ္မွာ ေရဓာတ္ အသံုးျပဳမႈ အနည္းငယ္ ပိုနည္းပါတယ္။ လူမႈေရးအရ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခတစ္ခုနဲ႔ေတာ့ အရက္ဆက္ေသာက္ မေနသင့္ပါဘူး။ အရက္က ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးက်ိဳးမ်ား စြာျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ သင္သိၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လံုးဝ မေသာက္သံုးလို႔ မျဖစ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အရက္နဲ႔ အခ်ဳိရည္ကို တစ္လွည့္ စီေသာက္ၿပီး အရက္ ေသာက္သံုးမယ့္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

(၅) ဘရာစီယာအရြယ္အစား မွားယြင္းစြာ ဝတ္ဆင္ေနမိျခင္း

မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္က ဘရာစီယာ အရြယ္အစားကို မွားယြင္းစြာ ဝတ္ဆင္ ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဘရာစီယာကို ဝတ္ဆင္တာက သင္ရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ၾကည့္ရဆိုးေစ႐ံု သာမက ေနာက္ေက်ာ၊ လည္ပင္းနဲ႔ ရင္ သားနာက်င္မႈေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္ရွဴက်ပ္တာ၊ ကုိယ္ခႏၶာ အေနအထားပံုစံမက်တာ၊ အေရျပား ယားယံတာ၊ ေသြးလွည့္ပတ္မွုမေကာင္းတာနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္မအီမသာျဖစ္တာေတြအထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ရင္သားအရြယ္ အစားကို ေသခ်ာစြာ သိေအာင္ေလ့လာပါ။ ဘရာစီယာ ဝယ္ယူတဲ့အခါ ရင္သားကို အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေကာင္းေပး ႏိုင္ၿပီး သင့္ရင္သားအရြယ္အစားနဲ႔ ကိုက္ ညီတာကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူပါ။

(၆) အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈက သင့္စိတ္ေရာ၊ ခႏၶာကိုယ္ပါ က်န္းမာမႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြက ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္က်တာနဲ႔ စိုးရိမ္ စိတ္မ်ားတာေတြကို ႏွစ္ဆ ပိုမိုခံစားတတ္ ၾကပါတယ္။ သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြကို မေမ့ ေပ်ာက္ႏိုင္ဘဲ တမ္းတပူေဆြးမႈေတြ လြန္ကဲေနတတ္ ပါတယ္။ စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ တရားထိုင္တာ၊ ေယာဂ က်င့္တာေတြက စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၇) ေလးလံလြန္းေသာ ေဘးလြယ္အိတ္

မိန္းကေလး အမ်ားစုက သူတို႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို သြားေလရာမွာ အဆင္ ေျပေျပ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ယူေဆာင္ တတ္ၾကပါတယ္။ အေသးအဖြဲ ေလးေတြဆိုေပမယ့္ အားလံုး စုေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ သင့္ပခံုးကို ဝန္ပိေစၿပီး ၾကာရွည္ လာတဲ့အခါ သင့္က်န္းမာေရးကို ဒုကၡေပး ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ေဘးလြယ္အိတ္ အရြယ္အစားက သိပ္ႀကီး လြန္းေနရင္ အေနေတာ္ အရြယ္အိတ္ကို ေျပာင္းပါ၊ အိတ္ထဲမွ မလိုအပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ ေတြကို တစ္ပတ္တစ္ခါ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားေပးပါ။

(၈) ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္း

ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးတာက ခႏၶာကိုယ္ မွအဆစ္အေပၚ ဖိအား က်ေရာက္ေစျပီး အ႐ိုးအဆစ္ ေရာင္ရမ္းတာ၊ ေျခမ နာက်င္တာ၊ ခါးနာတာနဲ႔ အရြတ္မွာ ဒဏ္ျဖစ္တာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ဒဏ္ေတြသက္သာေစဖို႔ ေန႔စဥ္စီးတဲ့ ဖိနပ္ရဲ႕ ေဒါက္အျမင့္ဟာ တစ္လက္မခြဲ ထက္ မပိုသင့္ပါဘူး။ သင္စီးတဲ့ဖိနပ္ဟာ အဆစ္အေပၚ ဒဏ္မပိေစတဲ့ ဖိနပ္မ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။

(၉) အိပ္ေရးဝ၀ မအိပ္စက္ျခင္း

ကံမေကာင္းစြာဘဲ မိန္းကေလးေတြက ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ အိပ္ေရးပ်က္တာကို ပိုမို ခံစားရတတ္ပါတယ္လို႔ မစ္ခ်ီကန္ တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ အိပ္ပ်က္မ်ားတဲ့ မိန္းကေလးေတြက အစာစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏွိုင္ေျခကလည္း ျမင့္မား ေစပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ညဘက္အိပ္ခါနီးမွာ ကဖင္းဓာတ္ပါတဲ့ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ တျခားအခ်ိဳ ရည္ေတြ မေသာက္ပါနဲ႔။ အိပ္ရာဝင္ခါနီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာကိုလည္း ေရွာင္ပါ။ အိပ္ခါနီး ႏြားႏို႔ပူပူတစ္ခြက္ ေသာက္တာ၊ ၾကက္သီးေႏြးေရနဲ႔ ေရခ်ိဳး ေပးတာေတြက သင့္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

(၁၀) သားသမီးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေနရျခင္း

မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ က်န္းမာဖို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္ ထိန္းသိမ္းရတဲ့ တာဝန္ လည္း ရွိတာေၾကာင့္ အိမ္သားေတြရဲ႔ က်န္းမာေရး ကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သားသမီးေတြ ေနမေကာင္းတဲ့ အခါ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ရွင္မမွာ တာဝန္ အပိုေတြ ပိေစပါတယ္။ သင့္ကေလးငယ္ေတြ အေအး မမိေအာင္ မိုးေရထဲ ထြက္ေဆာ့တာကို တားျမစ္ပါ။ ကေလးေတြဟာ ေျပးလႊား ေဆာ့ကစား တတ္ၾကတာေၾကာင့္ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မွာ ေခ်ာ္လဲ ႏိုင္တာ၊ တိုက္မိခိုက္မိ ႏိုင္တာေတြကို ရွင္းလင္း ထားပါ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

နယ္လွည့္၍ ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

မံုရြာ စက္တင္ဘာ ၂၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕၌ နယ္လွည့္၍ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူသူ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ခိုးရာပါ ဆိုင္ကယ္ ၃၄ စီးကို စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွစတင္၍ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ႐ုံးအဖြဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚ၌ ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေန႔စဥ္နီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူ ခံရေသာ္လည္း ယင္းဆိုင္ကယ္မွာ လိုင္စင္ (ယာဥ္မွတ္ပံုတင္) ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသည္႔ အတြက္ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ တိုင္တန္းအေၾကာင္း ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သူမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း မံုရြာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚ၌ ေပ်ာက္ဆံုး ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွ စတင္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူသူဟု သံသယရွိသူ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ခိုးရာပါ ဆိုင္ကယ္ ၃၄ စီးတို႔ကို အခ်ိန္တို အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခိုးရာပါ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို မံုရြာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းႏွင္႔ မံုရြာနယ္ေျမ ရဲစခန္းမ်ား၌ ကုန္းလမ္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန( ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန) တို႔အဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္း၍ အင္ဂ်င္နံပါတ္၊ ယာဥ္ကိုယ္ထည္ နံပါတ္မ်ားကို စိစစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

IPhone 6 Plus ေရာင္းအားႏွင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္Apple ကုမၸဏီသည္ ေသာၾကာေန႔က ေနာက္ဆုံးေပၚ Iphones မ်ားကို စတိုးဆိုင္ မ်ားတြင္တင္၍ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္အတြက္ Iphones သုံးစြဲ လိုသူ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရ သကဲ့သို႔ ေနရာတိုင္းတြင္ ဖုန္းေရာင္းဝယ္မႈ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သည္လည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ Iphones သစ္မ်ားသည္ ရန္ဖန္ရန္ခါတြင္ Apple ပရိတ္သတ္ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။

Apple မွ အသစ္ထုတ္လိုက္သည့္ ၄.၇ လကၼမရွိ iPhone 6 ႏွင့္ ၅.၅ လကၼရွိ IPhone 6 Plus သည္ IPhone 5s ထက္ ပိုႀကီးပါသည္။ IPhone မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘက္ထရီ၊ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ processor ၊ ပိုမိုေကာင္းမြႏ္သည့္ကင္မရာတို႔ ပါရွိသည္။ IPhone သစ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ သည့္ ေသာၾကာေန႔က ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး လာမည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)တြင္ ထပ္မံ ေရာင္းခ်သြားရန္ လည္းရွိပါသည္။ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကရၿပီး တစ္ဦး လွ်င္ ႏွစ္လုံးႏႈန္း ဝယ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ ဆိုင္ေတြကို သြားေရာက္တန္းစီးၿပီးေတာ့ IPhone အလုံး(၃၀)ေလာက္ ဝယ္ယူဖို႔ရွိတယ္၊ ဝယ္ယူ ရရွိတဲ့ IPhone ေတြကို ေမာ္စကိုကို တင္ပို႔ေရာင္းခ် သြားမယ္လို႔” အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးက ေျပာဆို သည္။ ထိုသို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္ယူသည့္ေစ်းထြက္ ႏွစ္ဆတင္ ေရာင္းခ်သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ Apple ကုမၸဏီကလည္း IPhone မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ IPhone အသစ္မ်ား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ တြင္ IPhone ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိတ္ရိတ္ တက္လာခဲ့ သည္။ Apple ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က တရုတ္ ႏိုင္တြင္ ၄င္း၏ IPhone မ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ တရုတ္ အစိုးရက ယေန႔အထိ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ေရႊေရာင္ IPhone 6 Plus ၏ ကေနဦးေစ်းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အထိ ခုန္တက္သြား ေၾကာင္း Mongkok ခရိုင္ရွိ ဖုန္း လက္လီအေရာင္းေစ်းသည္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ အာရွသားမ်ားသည္ ဗီြဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရႈ႕ရန္ႏွင့္ ဂိမ္းကစားရန္အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးႀကီး ပါရွိသည့္ဖုန္းမ်ားသုံးစြဲရသည္ကို ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း Mongkok ခရိုင္ရွိ စမတ္ဖုန္းဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Lo Lau က ေျပာဆိုသည္။

ဖုန္းတက္လုံးကို တရားဝင္လက္လီေစ်းႏႈန္း ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၈၀၈၈ ကို ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အထိ အျမတ္တင္ ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဖုန္းဆိုင္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ျဖစ္သူ Jay Lam က ေျပာဆို သည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar?fref=nf

သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရး မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး သန္႔ရွင္းေပး

သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ားသည္ကာကြယ္၍ရသည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုအတြင္း မိမိ၏သြားႏွင့္ ခံတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုအာရံုစူးစိုက္ေစႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ရံု၏တန္ရံုကိစၥမ်ားတြင္ သြားဆရာ၀န္မ်ားအား ျပသရန္မလိုအပ္ဘဲ မိမိဘာသာ မိမိခံတြင္းကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိခံတြင္း ကို ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ားေတြ႔ရွိပါက သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအား ေစာစီးစြာ ျပသကုသႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိခံတြင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

၁။ မိမိခံတြင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးရာတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အသင့္အတင့္ႀကီးၿပီး ၾကည္လင္ေသာမွန္ခ်ပ္ကုိ အလင္းေရာင္ ရွိေသာေနရာတြင္ စစ္ေဆးမည့္သူ၏ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ တည့္တည့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၃။ ခံတြင္းကုိ စစ္ေဆးပါကလည္း အလင္းေရာင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍ လုံေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေပသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

စစ္ေဆးမည့္သူသည္ အလင္းေရာင္ရွိသည့္ မွန္ေရွ႕၌ ရပ္ကာ မိမိခံတြင္းအတြင္းရွိ အဂါၤအစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ပါးစပ္ဟႏိုင္၊ မဟႏုိင္ စစ္ေဆးျခင္း
မိမိပါးစပ္ေပါက္အား ခါတုိင္းကဲ့သုိ႔ အျပည့္အဝ ဟႏုိင္၊ မဟႏုိင္၊ ေမးရုိးအဆစ္လဲြျခင္း၊ သြားမ်ားအံမက်ျခင္းမ်ား ယခင္အခါမ်ားကဲ့သုိ႔ အစာမ်ား ဝါးႏုိင္၊ မဝါးႏုိင္ စစ္ေဆးရမည္။

၂။ သြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း

(က) ေအာက္သြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း - မိမိ၏ ဘယ္ညာလက္ႏွစ္ဘက္မွ လက္မႏွင့္ လက္ညွဳိးကုိ အသုံးျပဳ၍ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကုိ ၿဖဲပါ။ ေအာက္ေမးရုိးရွိ ေရွ႕သြားမ်ား ေဘးသြားမ်ားႏွင့္ အံသြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရမည္။ ယင္းသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ေရွ႕သြားမ်ား၏ေရွ႕ဘက္ အျပင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ အစားဝါးသည့္ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္ သြားဖုံးႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ သြား၏ လည္ပင္းပုိင္း သြားအေျခမ်ားတြင္ အစာမ်ား တြယ္ေနမႈရွိ၊ မရွိ၊ plague ေခၚ သြားေခ်းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ားရွိ၊ မရွိ။ သြားပုိးစားေပါက္မ်ား ရွိ၊ မရွိ။ သြားဖုံးမ်ား ေရာင္ရမ္းေနျခင္း၊ ရိစားေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ။ အမဲစက္မ်ားႏွင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ နာက်င္ေသာေနရာမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ ကဲြအက္၍ ပဲ့ေသာ၊ က်ိဳးေသာသြားမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။

(ခ) အေပၚသြားမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

မိမိ၏ အေပၚသြားမ်ားကိုလည္း မိမိ၏ ဘယ္ႏွင့္ညာ လက္ႏွစ္ဖက္မွ လက္မႏွင့္လက္ညိွဳးကို အသံုးျပဳကာ အေပၚ ႏႈတ္ခမ္း ၿဖဲမကာ ေအာက္သြားမ်ား စစ္ေဆးသည့္အတိုင္း စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေပသည္။

၃။ သြားဖံုးမ်ားစစ္ေဆးျခင္း

သြားမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္အားလံုးကို စစ္ေဆးၿပီးပါက သြားမ်ား၏ အေျခရွိ သြားဖံုးကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သြားဖံုးမ်ား၏ ပင္ကိုမူလအေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္ရမ္းလာပါက နီျမန္းၿပီး ထိခိုက္မိေသာ္ ေသြးမ်ား ထြက္တတ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သြားဖံုးမ်ား ေရာင္ရမ္းမႈရွိ၊ မရွိ။ သြားအေျခတြင္ ေက်ာက္မ်ား အညစ္ အေၾကးမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ ျပည္တည္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကို သြားဖံုးသားတခ်ိဳ႕အား ဖိႏွိပ္စစ္ေဆးရပါမည္။

၄။ ပါးေစာင္မ်ားႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

ပါးေစာင္မ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ မိမိ၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားအား မိမိရရ ကိုင္တြယ္၍ၿဖဲကာ ဘယ္ဘက္၊ ညာဘက္ ပါးေစာင္အတြင္းသားမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းသားမ်ားကို ေရွ႕မွေနာက္ထိ ပတ္ပတ္လည္ အနာခြက္ မ်ားႏွင့္ ပန္းေကာ္ဖီကဲ့သို႔ေသာ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၅။ လွ်ာကို စစ္ေဆးျခင္း

လွ်ာကိုစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟ၍ လွ်ာ၏ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္၊ လွ်ာကို အေပၚသို႔ဟ၍ လွ်ာ၏ေအာက္ မ်က္ႏွာျပင္လွ်ာကို ဘယ္ညာလိမ့္၍ လွ်ာ၏ ဘယ္ညာေဘးဘက္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ လွ်ာအဖ်ား၊ လွ်ာအရင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ အေမွးပါးမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ အျဖဴကြက္၊ အနီကြက္ႏွင့္ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အာေခါင္ကို စစ္ေဆးျခင္း

အာေခါင္ကိုစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ပါးစပ္ကို က်ယ္ေလာင္စြာ ဟ၍ အာေခါင္၏ အေရွ႕ပိုင္း( hard palate)ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ( soft palate) တို႔ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရပါမည္။ အကြက္မ်ား မာေက်ာေသာ အဖုလံုး ကေလးမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။

အထက္ပါအတိုင္း ခံတြင္းအတြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို (၃)လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိသြားမ်ားတြင္ သြားပိုးစားေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ တြင္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ားေတြ႔ရွိကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားဖံုးမ်ားေရာင္ရမ္းေနပါကလည္းေကာင္း၊ အျခားေသာအကြက္မ်ား၊ အနာခြက္မ်ား၊ အဖုအက်ိတ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါက သြားဆရာ၀န္ထံ ေစာစီးစြာ ျပသကုသျခင္းျဖင့္ ေစာစီးစြာ ကုသမႈရွိ၍ ေရာဂါေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာခံစားရျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း ၂၀၀၄မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႔ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးအား ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar?fref=nf


မိေခ်ာင္းဆြဲခံရသူ မိေခ်ာင္းမ်က္လုံးကို လက္နဲ႔ထိုးၿပီး လြတ္ေျမာက္...

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ၾသစေတးလ်မွာ အမဲလိုက္ထြက္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၂၀ အရြယ္
စတီဗင္ေမာ္ရင္းဟာ သူ ပစ္ခ်လိုက္တဲ့ ငန္းေတြ ေရထဲက်သြားတာကို ဆင္းဆယ္တုန္း ၆ ေပေက်ာ္ရွိတဲ့ မိေခ်ာင္းတေကာင္က သူ႔ လက္ေမာင္းကို ကိုက္ဆြဲၿပီး ေရထဲဆြဲခ်သြားပါတယ္။ ေရေအာက္အေရာက္မွာ သူက သတိရွိရွိနဲ႔ မိေခ်ာင္းရဲ႔ မ်က္လုံးထဲကို လက္နဲ႔ထိုးထည့္ေတာ့မွ လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ ကမ္းေပၚျပန္တက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ အေဖာ္က မိေခ်ာင္းကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ ေပါက္ျပဲပြန္းပဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြ ေလာက္ပဲ ရခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က ဘီယာအရွိန္နဲ႔ အနာကို သိတ္မသိခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmeseျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ ့စိန္ေခၚပြဲ ထြန္းထြန္းမင္းက ေစာငမန္းကိုအလဲထိုး

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကႀကီးမွဴးၿပီး H&S Group က စီစဥ္ေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔စိန္ေခၚပြဲႀကီးကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ သိမ္ျဖဴအားကစားခန္းမ၌ က်င္းပရာ လက္ေဝွ႕ဝါသနာရွင္မ်ား ခန္းမျပည့္ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ သံုးခ်ီစိန္ေခၚပြဲတြင္ မင္းႏုိင္ထြန္း(စြမ္းေကေက)ႏွင့္ ခြန္႐ႈိင္းထက္ (အျဖဴေရာင္ေသြးသစ္)တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ၾကရာ သေရပြဲျဖစ္ ခဲ့သည္။ ေလးခ်ီစိန္ေခၚပြဲတြင္ ေစာၿဖိဳးေဝ (အျဖဴေရာင္ေသြးသစ္) ႏွင့္ ရဲေသြးနီ (ေတာင္ကေလး)ပြဲတြင္ ရဲေသြးနီက ဒုတိယအခ်ီ ၂မိနစ္ ၄၁ စကၠန္႔၌ ေစာၿဖိဳးေဝကို အလဲထိုး အႏုိင္ရရွိသြားသည္။

တစ္ဖန္ ငါးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ားတြင္ ထြန္းႏုိင္ဦး (အျဖဴေရာင္ေသြးသစ္) ႏွင့္ ျမင့္ေအာင္(မုဒံုသား)တို႔ပြဲ၌ ထြန္းႏုိင္ဦးက စတုတၳအခ်ီ ၁၆ စကၠန္႔ ၌ ျမင့္ေအာင္ကို အလဲထိုးအႏုိင္ ရရွိသြားသည္။ ျဖဴေလး(မုဒံုသား) ႏွင့္ ရွမ္းေလး(ဝါဆုိ)တို႔ပြဲတြင္လည္း ရွမ္းေလးက ျဖဴေလးကို ဒုတိယ အခ်ီတြင္ အလဲထိုးအႏုိင္ရရွိသည္။

ေစာသဲဦး(T&T)ႏွင့္ မိုးဟိန္း (မိကသီ) တို႔ပြဲတြင္ ပဥၥမအခ်ီ ၂ မိနစ္ ၅၉ စကၠန္႔၌ မိုးဟိန္းက အလဲထိုး အႏုိင္ရရွိသြားသည္။ ေစာအယ္ေလး (ေထာမဲ့ပါ)ႏွင့္ သားအသဲတစ္ပြင့္ (စြမ္းေကေက၊ မႏၲေလး) တို႔ပြဲတြင္ ေစာအယ္ေလး ညာေျခကန္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒုတိယအခ်ီ ၁ မိနစ္ ၅၂ စကၠန္႔တြင္ သားအသဲ တစ္ပြင့္အနား ေတာင္းကာ အ႐ႈံးေပးလိုက္ရၿပီး ေစာအယ္ေလး အလဲထိုး အႏိုင္ရရွိ သြားသည္။ ထက္ေအာင္ဦး (ေတာင္ ကေလး)ႏွင့္ က်ားေပါက္(ေရႊေသာင္းရင္း ျမဝတီ)တို႔ပြဲ၌ ဒုတိယအခ်ီ ႏွင့္ စတုတၳအခ်ီတြင္ က်ားေပါက္က ထက္ေအာင္ဦးကို အနီးကပ္ ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ထက္ေအာင္ဦး ညာဒူး တိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ စတုတၳအခ်ီ၌ က်ားေပါက္ အနားေတာင္းခံရကာ ဆက္လက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္၍ ထက္ေအာင္ဦး အလဲထိုးအႏိုင္ရရွိကာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ ပြဲေကာင္း တစ္ပြဲ ျဖစ္သည္။

ဖိုးေက (မႏၲေလး)ႏွင့္ ေစာရန္ ပိုင္(မိကသီ၊ ဘားအံ)တို႔ပြဲမွာလည္း အ႐ႈံးအႏိုင္မေပၚဘဲ ပူးတြဲသေရ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒဂံုေရႊေအာင္လံ ေလးထပ္ကြမ္း ေစာငမန္း(ေရႊဖူး)ႏွင့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ ထြန္းထြန္းမင္း(မုဒံုသား) တို႔ပြဲ ပထမအခ်ီ၌ ထြန္းထြန္းမင္း၏ ျပင္းထန္လွေသာ လက္သီး၊ ေခါင္း တိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ၅၆ စကၠန္႔တြင္ ေစာငမန္း အနားေတာင္းခဲ့ရသည္။ ပထမအခ်ီ၌ပင္ ေစာငမန္းေခါင္း တိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထြန္းထြန္းမင္း မ်က္ခံုးကြဲကာ ပထမအခ်ီၿပီးဆုံး ခဲ့သည္။ ဒုတိယအခ်ီႏွင့္ တတိယ အခ်ီတြင္ ထြန္းထြန္းမင္း အသာစီး ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ေစာငမန္း၏ လက္ေဝွ႕သမၻာေၾကာင့္ တတိယအခ်ီ ၿပီးခဲ့ကာ စတုတၳအခ်ီ ၁ မိနစ္ ၁၅ စကၠန္႔၌ ထြန္းထြန္းမင္း၏ ဒူး၊ ေခါင္း တိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစာငမန္း မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္၍ ထြန္းထြန္းမင္းက ေစာငမန္းကို အလဲထိုးအႏိုင္ရရွိ သြားသည္။

(ျမန္မာ့အလင္း)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS


MFF Ooredoo Cup ခ်န္ပီယံဆု ဧရာ၀တီအသင္း ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ယူ

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၁

႐ံႈး/ ထြက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္္လုပြဲကို ယေန႔ညေန ၄ နာရီက သုဝဏၰကြင္း၌က်င္းပရာ ဧရာဝတီအသင္းက ေနျပည္ေတာ္အသင္းကို ႏွစ္ဂိုး-ဂိုးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသြားသည္။

႐ံႈး/ထြက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ေနာက္ဆံုးက်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၂ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ စြဲထားသည့္ ဧရာဝတီအသင္းသည္ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ထပ္မံဗိုလ္စြဲ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ံႈး/ထြက္ ခ်န္ပီယံဆုကို ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ႐ံႈး/ထြက္ ခ်န္ပီယံဆုရရွိခဲ့ေသာ ဧရာဝတီအသင္းမွာ မဲေခါင္ တိုယိုတာ ဖလားကလပ္အသင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၅ AFC Cup ၿပိဳင္ပြဲတို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီအသင္းသည္ ဒဏ္ရာမွ ျပန္ေကာင္းလာသည့္ တိုက္စစ္မွဴး ဆာဆာကို ဒုတိယပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳသည္မွလြဲ၍ လူစံုအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္အသင္းကို ေျခအသာျဖင့္ ကစားႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္အသင္းသည္လည္း အမာခံကစားသမား အစံုအလင္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧရာဝတီေနာက္တန္းကို မေက်ာ္ႏိုင္၍ ႏွစ္သိမ့္ဂိုးပင္ မရဘဲ ပထမဆံုးဆုဖလားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရသည္။

ပြဲအစ ၁၃ မိနစ္မွာပင္ ေနလင္းထြန္းက ဂိုးစတင္သြင္းယူခဲ့၍ ဧရာဝတီ အသင္းက ပြဲကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီအတြက္ အႏုိင္ေသခ်ာေစမည့္ ဒုတိယအႏိုင္ဂိုးကို ၇၉ မိနစ္တြင္ ကိုေနးက သြင္းယူေပးခဲ့သည္။

ပြဲအၿပီးတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို က်င္းပရာ ဒုတိယဆုရ ေနျပည္ေတာ္ အသင္းအား တစ္ဦးခ်င္းဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅ဝ၊ ပထမ ဆုရ ဧရာဝတီအသင္းအား တစ္ဦးခ်င္းဆုတံဆိပ္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝဝ ႏွင့္ ဆုဖလား တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ မဲေခါင္တိုယုိတာဖလားၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရ ဧရာဝတီအသင္းကို တုိယုိတာကုမၸဏီမွ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားစာေပးအပ္သည္။

သတင္း-ညီျမတ္ေသာ္တာ
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS


တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁ နာရီ မတ္တတ္ရပ္ေပးရန္လို

ေန႔စဥ္ အလုပ္စားပြဲ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားသည္ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုး ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁ နာရီ မတ္တတ္ ရပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

အလုပ္စားပြဲ၌ ေန႔စဥ္ ၆ နာရီၾကာ ထိုင္၍ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ အလုပ္မွ ေခတၱရပ္နားမည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ မတ္တတ္ရပ္၍ စကားေျပာျခင္း၊ ေကာ္ ဖီ ေသာက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ျခင္းသည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေဆးရြက္ပါေသာ ကြမ္းစားသံုးျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ပင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး အသက္တိုေစႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိႏွင့္ ဓာတ္စာ


ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ထိ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ခံစားေနရသည့္ လူနာေပါင္း ၂၈၅ သန္း ရွိၿပီး ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္ဆ တုိးလာႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း

ထားၾကသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိၿပီး ယခင္က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား၌သာ ျမင့္တက္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အာရွ၊ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား၌ပါ ျမင့္မားစြာ တုိးတက္လာႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားလာရျခင္းမွာ လူအမ်ား ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အသင့္အျမန္စား အစားအစာမ်ား အေပၚ မွီခုိလြန္းျခင္း၊ ပီဇာ၊ ဆင္းဒဝစ္ႏွင့္ ဟမ္ဘာဂါတို႔ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ ထိုမုန္႔မ်ား၌ ပါဝင္ေသာ ျပည့္ဝဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ ဝက္ဆီ၊ ဆီခဲမ်ား၊ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ဆီမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူတို႔၌ အဆီအအိမ့္ လြန္ကဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ ကိုလက္စထေရာ မ်ားလည္း လူ႔ခႏၶာ ကိုယ္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္း ႏုိင္သည္။ လူအမ်ားစုမွာ အထုိင္လြန္၊ အအိပ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေလးလံထံုထုိင္းျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာခံု၌ ထုိင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါး တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္နာရီဝက္ခန္႔ အေျပးလမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး စသည့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္သင့္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ား သာမက လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပါ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္း၊ ဂိမ္းႏွိပ္ျခင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈနည္း၍ ခႏၶာကုိယ္ထဲ၌ ပိုေနေသာ ကယ္လုိရီမ်ားမွာ ခႏၶာကုိယ္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းရမည့္ အစား မေလာင္ကြၽမ္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ အသည္း အဆီဖံုးျခင္း၊ ကုိလက္စထေရာ အျဖစ္ ေသြးထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ဆိုသည္မွာ ေသြးအတြင္း၌ သၾကားဓာတ္မ်ားသည့္ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အင္ဒိုက႐ုိင္း အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပန္ကရိယမွ အင္ဆူလင္ေခၚသည့္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္ဆူလင္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ ပမာဏကို သိလုိပါက ေသြးေဖာက္ စစ္ၾကည့္မွသာ သိႏုိင္သည္။ ဆီးအတြင္း၌ သၾကားဓာတ္ ရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ မသိႏုိင္ေပ။ ေသြးအတြင္း သၾကားပမာဏ တုိင္းၿပီးမွ အစာစားရမည္။ အစာမစားမီ ၁၂၆ မီလီဂရမ္ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္၊ ၂ဝဝ မီလီဂရမ္ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ တုိင္းတာရရွိလွ်င္ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ ရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ေဟမုိဂလုိဘင္ ေအဝမ္းစီ ပမာဏသည္ အစာမစားမီ ေသြးခ်ဳိပမာဏထက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ေသဆံုး ႏုိင္ေျခရွိ၊ မရွိခန္႔မွန္းရာတြင္ ပို၍ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ရွိသူမ်ားမွာ ေဟမိုဂလုိဘင္ ေအဝမ္းစီ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ အၿမဲထားရွိရမည္။ ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ကို ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ စစ္ေဆးသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌သာ ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ ပမာဏ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး က်န္သည့္ အခ်ဳိဓာတ္ ပမာဏမ်ားသည္ ျဖစ္ေစ၊ နည္းသည္ျဖစ္ေစ မေဖာ္ျပႏုိင္ပါ။ ေဟမုိဂလုိဘင္ ေအဝမ္းစီ တုိင္းျခင္းျဖင့္ သံုးလအတြင္း မိမိ ကုိယ္တြင္း၌ ေသြးတြင္း အခ်ဳိပမာဏ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းထားႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။

႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ားမွာ ေသြးခ်ဳိ ႐ုတ္တရက္ တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း၊ ေသြးအတြင္း အခ်ဳိပမာဏ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းထားႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို ေဖာ္ျပႏုိင္ သည္။ ယင္းအျပင္ နာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိေသြးေၾကာ ထိခိုက္ျခင္း ၊မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာပိတ္ ကာ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ပ်က္စီးကာ ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ပုပ္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုး ဝင္လြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ေသြးအတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေစရန္ အစားေလွ်ာ့စားရန္ လိုသည္။ ထမင္းဆယ့္ႏွစ္ဇြန္း၊ အသီးအရြက္ေၾကာ္၊ အမွ်င္ပါသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို မွ်တစြာစားရန္၊ ေရဆာလွ်င္ ေရကိုသာ ေသာက္ရန္၊ အခ်ဳိရည္၊ ဘီယာႏွင့္အရက္ မေသာက္ရန္၊ အဝမလြန္ေအာင္ ေလွ်ာ့စားရန္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည့္ ေနထုိင္မႈဘဝ ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ေနရန္၊ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရန္ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ သၾကား၊ ႏုိ႔ဆီ၊ ေကာ္ဖီမစ္၊ တီးမစ္၊ အိုဗာတင္း၊ မုိင္လုိ၊ ေဟာလစ္၊ ေရခဲမုန္႔၊ အခ်ဳိရည္မ်ား၊ ထန္းလ်က္၊ ႀကံသကာ၊ မလုိင္ပါေသာ အစာမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ျပည့္ဝဆီ၊ စားအုန္းဆီ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ စားသံုးသင့္သည့္ အစာမ်ားမွာ ကစီဓာတ္ပါေသာ ဆန္ျဖင့္လုပ္သည့္ အစားအစာ၊ ဂ်ဳံျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္အစာ၊ အမွ်င္ပါဝင္မႈ မ်ားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အသားဓာတ္ပါသည့္ ငါးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အမဲသား၊ ဆိတ္သား၊ ဝက္သား (အဆီမပါ)၊ ဘဲသား၊ ၾကက္သား (အေရခြံမပါ)၊ အဆီပါအစာမ်ားတြင္ ပဲဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ငါးမွရသည့္ အဆီတို႔ကို ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း စားရမည္။ ထိန္းထားသင့္သည့္ ေသြးအတြင္း အခ်ဳိဓာတ္မ်ားမွာ အစာမစားမီ ေသြးတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ ၉ဝ မွ ၁၃ဝ မီလီဂရမ္ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႀကံဳႀကိဳက္သလုိ ေဖာက္ေသာ ေသြးအတြင္း အခ်ဳိဓာတ္ ၁၁ဝ မွ ၁၈ဝ မီလီဂရမ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစာစားၿပီး ၂ နာရီအတြင္း ေသြးအတြင္းအခ်ဳိဓာတ္ ၁၈ဝ မီလီဂရမ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ နည္းရမည္။ ေသြးအတြင္း အခ်ဳိဓာတ္၊ အဆီဓာတ္၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ အတုိင္းထားႏုိင္လွ်င္ ဆင့္ပြားျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္း မည္ ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိေဝဒနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသား လုိက္ရပါသည္ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

အညာက တမာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေရာဂါေဝဒနာ တစ္ခုခု ခံစား ေနရသည္ကို ေတြ႕လွ်င္ ''ဘာေဆးေလး ေသာက္ၾကည့္ပါလား၊ ဘာေဆး ကျဖင့္ ဘယ္လို ေကာင္းတာ'' စသည္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကံေပး ခဲ့ဖူးၾက ပါလိမ့္မည္။ ဘိုးဘြား မိဘ ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ထံမွ ႏႈတ္ဆင့္ကမ္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း အၾကားအျမင္ ေလးမ်ားကို မေနႏုိင္၊ မထိုင္ႏုိင္ ေဝမွ်ဖူးၾက ပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ ပင္လွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ က႐ုဏာ သက္ဝင္စိတ္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ စာေရးသူသည္ ပညာရွင္ တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း မေနႏိုင္၊ မထိုင္ႏုိင္ ေမတၱာ စိတ္ယိုင္ တတ္ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကားျမင္ သိရွိ ဖတ္ဖူးသမွ် ေဆးသစ္ပင္ တစ္ပင္ အေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရ ပါသည္။

ျမန္မာအမည္ တမာဟု ေခၚ၍ မ်ဳိးရင္း ( Meliaceae ) ႐ုကၡေဗဒ အမည္ Azadiraceta indica A.Juss ဟူေသာ သစ္ပင္သည္ သဘာဝ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ တတ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္း ႏွင့္ အပူပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ ၾကသည္။ အၿမဲစိမ္း သစ္ပင္မ်ဳိး ျဖစ္၍ အေခါက္မွာ မြဲျပာေရာင္ ရွိကာ ၾကမ္းတမ္းသည္။ အရြက္မွာ ထိပ္ခြၽန္၍ ရြက္ရင္း သြယ္သည္။ ရြက္နားမ်ားမွာ ေခြးသြားစိပ္ပံု ရွိသည္။ တမာသီးမွာ ႏုစဥ္ စိမ္း၍ မွည့္ေသာအခါ အဝါေရာင္ ေျပာင္းသြားသည္။ တမာသီးတြင္ အေစ့ တစ္ေစ့သာ ပါရွိၿပီး အေစ့မွာ အနီေဖ်ာ့ေရာင္ ရွိသည္။ ကဆုန္၊ နယုန္လ တို႔တြင္ အသီးသီးသည္။ တမာပြင့္သည္ တေပါင္းလမွ ကဆုန္လ အတြင္း ပြင့္တတ္ၿပီး ေသးငယ္ေသာ ျဖဴဝါေရာင္ အပြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ တိုင္းရင္းေဆး ပညာအရ အပြင့္၊ အရြက္၊ အသီး၊အေစ့၊ အေခါက္၊ အ႐ိုး၊ အေစး၊ အဆီ အားလံုးမွာ ေဆးဖက္ ဝင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ လက္ခံ သံုးလာခဲ့ ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ား မွကၡ႐ု ျဖစ္ပါက တမာရြက္ ေျခာက္ကို ျပာခ်၍ သုတ္ေပးရသည္။ အရြက္ေျခာက္ မ်ားကို အမႈန္႔ျပဳ၍ ကေလးမ်ား၏ စအို တစ္ဝိုက္ကို လိမ္းက်ံ ေပးပါက သန္ေကာင္မ်ား ၿငိမ္ေစသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား အေမာအပန္း ခံႏုိင္ၿပီး သားဆက္ျခား ေစလိုလွ်င္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သားသမီး ေဝးေစလိုလွ်င္ တမာသီး (သို႔မဟုတ္) တမာေခါက္ ကို အေျခာက္လွန္း အမႈန္႔ျပဳ၍ ညအိပ္ရာ ဝင္တိုင္း တစ္ခါေသာက္ ႏွစ္ဂရမ္ႏႈန္း တစ္လခန္႔ ေန႔စဥ္ ေသာက္ေပး ရသည္။ တမာရြက္ ကို မီးဖုတ္ၿပီး တို႔လွ်င္ ဆီးအိမ္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဒူလာေရာဂါ ႏွင့္၊ ႏူနာေရာဂါ၊ လူပ်ဳိနာ၊ ခံတြင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ အဆိပ္သင့္ျခင္း ႏွင့္ ကာလဝမ္း ေရာဂါ တို႔ကို ကာကြယ္ ႏုိင္သည္။

တမာသီးႏွင့္ တမာေစ့မွ ရရွိေသာ အဆီကို ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပြး၊ ဝဲ၊ ယားနာ လိမ္းေဆး၊ သန္ခ်ေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ တမာေစ့ အဆီကို တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ အနာတို႔တြင္ အစက္ခ် ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသႏုိင္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ေရရွည္ ခံစားေနရသူမ်ား အတြက္ တမာဆီ ငါးစက္မွ ၁ဝ စက္အထိ တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေရေႏြးပူႏွင့္ ေသာက္သံုး ေပးပါက ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

တုိင္းရင္း သမားေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ တမာေခါက္ကို ဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာႏွင့္ အနာေပါက္ ကုသေဆး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တမာေစ့ကို ႏူနာႏွင့္ အရြက္ သတၱဳရည္ကို သည္းေျခ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေျမြဆိပ္တက္ျခင္း တို႔၌ ေဆးအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တမာပြင့္ကို ႐ွဴေပးပါက အမူးအေမာ္ ေျပေစသည္။ တမာေခါက္ သည္ မီးယပ္ မမွန္ျခင္းကို ေပ်ာက္ေစၿပီး တမာရြက္ကို ေသြးသန္႔ ေစရန္၊ သလိပ္ရႊင္၍ ေလေကာင္း ေစရန္၊ နားကိုက္ႏွင့္ မ်က္စိနာ ေပ်ာက္ေစရန္ အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။

ျမန္မာမႈ ဓေလ့မ်ားတြင္ ေပြး၊ ဝဲ၊ ယားနာ ႏွင့္ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ ခံတြင္းပုပ္၊ သြားဖံုးေရာင္၊ သြားပိုးစား ေရာဂါမ်ား အတြက္ တမာရြက္ကို ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္ သံုးစြဲခဲ့ၾက သည္။ တမာပင္၏ အျမစ္ အေခါက္သည္ ပၪၥငါးပါး တုိ႔ထက္ အာနိသင္ ပိုရွိသျဖင့္ တမာပင္တြင္ အစြမ္းထက္ဆံုး အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ တမာပင္၏ အရြက္တြင္ Nimbolide, Hyperoside, B- sitosterol, Titerpeniod  ႏွင့္ azadirachtin ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တမာေစးမွ Glycoprotein ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ တမာအဆီမွ Nimbidin ျဒပ္ေပါင္း မ်ားသည္ အစာအိမ္နာ ကို ေပ်ာက္ကင္း ေစေၾကာင္း သိရသည္။

စာေရးသူတို႔ ေဒသသည္ အညာႏွင့္ တမာဟု ယွဥ္တြဲ ထပ္တူျပဳရာ အရပ္ျဖစ္ၿပီး အပူႏွင့္ အေအး ဆန္႔က်င္မႈ ႏွစ္ခု၏ ဟန္ခ်က္ညီ အလွတရား ကို ေဖာ္က်ဴး အသိအမွတ္ျပဳ ေစေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္၏။ ''တမာရနံ႔ေလး သင္းသင္းေမႊး... အညာေျမကို ကိုယ္သတိ ရေနသည္ '' ဆိုေသာ သီခ်င္း သံစဥ္စာသား ႏွင့္လည္း အကြၽမ္းတဝင္ ျဖစ္ကာ လြမ္းေလာက္စရာ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္၏။ ''တမာတစ္ခက္ သြားတစ္သက္'' ဟု ၫႊန္းျပဳစရာ အျဖစ္ ဆိုဆို၊ ''တမာလည္းႏု ေက်းလဲဥ၊ တမာလဲသီး ေက်းလဲႀကီး''ဟု စကားဥပမာ ဆို႐ိုးထားစရာ အျဖစ္ ေျပာေျပာ တမာသည္ အညာအတြက္ အေဟာသိကံ မဟုတ္၊ တမာသည္ ျမန္မာတုိင္း အတြက္ အေဟာသိကံ မဟုတ္ဟု ယူဆကာ အညာက တမာအေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရ ပါသည္။

ေဇယ်တု (မေကြး)
#Yadanarpondaily
http://themyawadydaily.blogspot.com/2014/09/blog-post_497.html?spref=tw


ေခြၽးနံ့ေပ်ာက္ေဆးေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ ရင္သားကင္ဆာ

ကင္ဆာေရာဂါသည္ အလြန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာေရာဂါ တစ္မ်ဳိးဟု လူတုိင္း သိၾကသည္။ ဗဟုသုတ အေနျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

ခ်ဳိင္းေခြၽးနံ႔ ေပ်ာက္ေဆးတြင္ ပါဝင္ေသာ Toxins သည္ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ကင္ ဆာျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၎ Toxins သည္ ခ်ဳိင္းေမြးရိတ္ရာတြင္ အေရျပားေပါက္ၿပဲကာတစ္ဆင့္ေသြးထဲသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ဝင္ရာက္ႏုိင္သည္ဟု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ Europern Journal of Cancer Prevention တြင္ ခ်ဳိင္းေခြၽးနံ႔ေပ်ာက္ေဆး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ကင္ဆာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရင္သားတစ္သွ်ဴး အမ်ားစုသည္ ရင္ဘတ္ အေပၚပိုင္းတြင္ ပိုမိုရွိသကဲ့သို႔ ယင္းခ်ဳိင္းေခြၽးနံ႔ေပ်ာက္ ေဆးအသံုးျပဳသည့္ ေနရာမွာလည္း ရင္သားအေပၚ အျပင္ဘက္အပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ကင္ဆာအဖြဲ႕ (Ame-rican Cancer Society) က ရင္သားအေပၚ အျပင္ဘက္ အပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရင္သားကင္ဆာ၏ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ တူညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာ မျဖစ္ပြားေသာ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁၆ဝဝ ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ခ်ဳိင္းေမြးရိတ္ျခင္းႏွင့္ ေခြၽးနံ႔ေပ်ာက္ေဆး သံုးသူတို႔သည္ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ ခ်ဳိင္းေမြး မၾကာခဏ ရိတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ခ်ဳိင္းနံ႔ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက စတင္အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ပါက ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ရင္သားကင္ဆာသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ရင္သားကင္ဆာ မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္ေသာ အရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေဆး မသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ေပၚျခင္းကို တားဆီး ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf


လားရွိဳးျမိဳ ့၌ ၀က္မၾကီးမွ ဆင္သ႑န္ႏွင့္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ေမြးဖြားလားရွိဳး၊ စက္ (၂၀) စံေရႊဘို

ရွမ္းၿပည္နယ္ ေၿမာက္ပုိင္း လားရွိဳးၿမိဳ ႔၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္ ညေန ၅း၃၀ မွ ၆း၀၀ နာရီအတြင္း ရပ္ကြက္ ၁၂ နယ္ေၿမ ၁၂ ႏွင္းဆီလမ္းအိမ္အမွတ္ (၁၂/၂၄၇) အိမ္ရွင္ေဒၚေအးနန္း၏ ေနမိမ္၌၀က္မၾကီးမွ ၀က္၅ေကာင္ ေမြးဖြားရာမွ ဆင္ႏွင့္တူေသာ ၀က္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေမ်ာက္ႏွင့္တူၿပီး လွ်င္ႏွစ္ခြပါ၀က္ႏွစ္ေကာင္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္ကို သိရွိရ၍ အိမ္ရွင္၀က္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၀က္ပိုင္ရွင္မွာ ခရီးထြက္ေနသၿဖင့္ တူမၿဖစ္သူ မလွလွၿဖိဳးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းရာ ၀က္မွာပထမဦးဆံုး ၂ေကာင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၃နာရီေလာက္ အၾကာ အခ်င္းထြက္လာၿပီး အေကာင္ေပါက္မရွိေတာ့ဘူးထင္မိရာ ေနာက္ထပ္ ၁နာရီအၾကာမွာ ဆင္ပံုသ႑န္၀က္ ထြက္လာၿပီး ေနာက္တစ္ခါ လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာပံုပါ၀က္ထြက္လာတယ္၊ စုစုေပါင္း(၅)ေကာင္ ေမြးၿပီး ႏွာေမာင္းပါဆင္ႏွင့္ တူေသာ၀က္က အေသေလးေမြးပါတယ္။ ေမ်ာက္ နဲ႔တူတဲ့ လွ်ာႏွစ္ခြနဲ႔၀က္ကေတာ့ အရွင္ေလးေမြးတာပါ ႏွာေခါင္းေပါက္မပါပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔ဘူးနဲ႔ႏို ႔မႈန္႔ေဖ်ာ္ၿပီး တိုက္ေနရပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး က လွ်ာႏွစ္ခြနဲ႔ ေမ်ာက္လိုလို ၾကံ ့ လို၀က္ေမြးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀က္ေလးတစ္ေကာင္ ေမြးပါတယ္။ တတိယ က်မွ ႏွာေမာင္းပါၿပီးဆင္နဲ႔တူတဲ့ ၀က္ေလးအေသေမြးပါတယ္။ ေနာက္က်မွ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ထပ္ေမြးတာပါ။ က်န္တဲ့၀က္ေတြကေတာ့ သန္သန္မာမာပါဘဲ။ ဒီ၀က္က ခရီးထြက္ေနတဲ့ အေဒၚပုိင္တဲ့၀က္ပါ။ အေဒၚခရီးထြက္ ေနတုန္း က်မက ထိန္းေက်ာင္းေပးရင္း ဒီေန႔မွာ ေမြးဖြားလာတာပါဟု ၀က္ပုိင္ရွင္ ေဒၚခင္သန္းေအး၏ တူမ မလွလွၿဖိဳးမွ ေၿပာၿပပါသည္။

မွန္ပါသည္ သတင္းၾကားၾကားခ်င္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု သြားေရာက္ရိုက္ကူးရာ ဆင္ႏွင့္ အေသေမြးဖြားလာေသာ ၀က္ကေလးမွာ နားရြက္၊ ေၿခေထာက္၊ ကိုယ္လံုး ဆင္ဦးေခါင္းပံုသ႑န္၊ အၿမီးႏွာေမာင္းမ်ားပါရွိၿပီး မ်က္လံုး တစ္လံုး မွာ ပါးစပ္ထဲမွထြက္ေနၿပီး ဆင္ကုိယ္လံုးဆင္ေၿခေထာက္၊ ဆင္အၿမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရၿပီး ေနာက္၀က္ အရွင္ကေလးတစ္ေကာင္က ႏွေခါင္းမပါဘဲ လွ်ာႏွစ္ခြ၊ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာပံုသ႑န္ေမြးဖြားခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ခဲ့ရပါသည္။ ၀က္မၾကီးမွာ ၁ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္ၿပီး ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ၀က္ကေလးမ်ား အားေမြးဖြားၿခင္းအတြက္ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စီကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
   
Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city

''ဟက္ပီး'' ဗီဒီယုိ အီရန္ ကေခ်သည္မ်ားကုိ ႀကိမ္ဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပး

တီဟီရန္ စက္တင္ဘာ ၁၉

ဖာရဲလ္ ဝီလီယံ၏ ''ဟက္ပီး''သီခ်င္း ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးရာတြင္ ပါဝင္ကခဲ့ၾကေသာ အီရန္ႏုိင္ငံသားေျခာက္ဦးကုိ ႀကိမ္ဒဏ္ ၉၁ ခ်က္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိအျပစ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ေရွ႕ေနက ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အေရးယူမႈမ်ားမွာ သုံးႏွစ္ဆုိင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔က ထပ္မံ၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္မဟုတ္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေၾကာင္း ၎ေရွ႕ေနက ဆုိသည္။

ယင္းဗီဒီယုိ ျပကြက္တြင္ အမ်ဳိးသားသုံးဦးႏွင့္မ်က္ႏွာေဖာ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး သုံးဦးတုိ႔သည္ တီဟီရန္ၿမိဳ႕ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ေခါင္မုိးမ်ားေပၚႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကခုန္ေနၾကသည္ကုိ ျပသထားသည္။ ေျခာက္လအတြင္း ယူက်ဳေပၚ၌ ၎ဗီဒီယုိကုိ လူတစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ဗီဒီယုိ၌ ပါဝင္သူအမ်ားစုကုိ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လစီ က်ခံရန္ အျပစ္ေပးၿပီး တစ္ဦးကုိမူ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဖာရွစ္႐ုိဖူဂါရန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ အီရန္သတင္းဌာနက ကုိးကားေဖာ္ျပသည္။ ႐ႈေထာင့္အျမင္ေပါင္း ၁၅ဝဝဝဝ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ အီရန္အာဏာပုိင္မ်ားက ''ဟက္ပီးဝီအာဖေရာင္တီဟီရန္'' ဗီဒီယုိကုိ အာ႐ုံေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံကျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းစီးပဝါ မစည္းျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္မ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာကျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္သည့္ အစၥလာမၼစ္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးေသာအုပ္စုမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝီလီယံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ရက္ပ္ပါာအဆုိေတာ္၊ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ဂီတမွဴး၊ ဓာတ္ျပားထုတ္လုပ္သူ၊ ဒီဇုိင္နာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဘီဘီစီ
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily?fref=nf

ေက်ာက္ကပ္ အားနည္းျခင္း

ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လံုးဟာ ခႏၶာကိုယ္ က အညစ္အေၾကး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန္႔ထုတ္ ေပးရတယ္။ ေက်ာက္ကပ္တစ္လံုး ထုတ္လိုက္ရင္လည္း က်န္ေနတဲ့ တစ္လံုးေကာင္းမြန္ရင္ ဆီးဆိပ္ ေသြးထဲမွာ မ်ားလာမယ္။ က်န္တစ္လံုး က သံုးပံုတစ္ပံုမွ တစ္ဝက္ခန္႔ ထုတ္ လိုက္ရင္လည္း ဆီးဆိပ္မ်ား ပံုမွန္ အတိုင္းရွိႏိုင္တယ္။ ေသြးထဲမွာ ဆီးဆိပ္ မ်ားလာရင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္ကပ္ပမာဏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္၊ သံုးေလးဆမ်ားရင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္ကပ္ပမာဏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္လို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္တယ္။

ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆီးဆိပ္မ်ား လာရင္ ထံုေဆးနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္ထဲကို ပိုက္ငယ္တစ္ခု ထည့္ၿပီး တပ္ဆင္ေဆးေၾကာ ကုသျခင္း နဲ႔ ပံုမွန္ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ တုေသြးသန္႔စက္ျဖင့္ ဖယ္ရွားသန္႔စင္ ကုသျခင္းနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုး ကုသျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။

ေရရွည္ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္တဲ့ လူနာေတြမွာ ဆီးဆိပ္မ်ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းလာတယ္။ ၾကာေတာ့ အသက္ဆံုး႐ႈံး ရျခင္းျဖစ္ရတယ္။

ေက်ာက္ကပ္ အားနည္းလို႔ လူနာဟာ မစားခ်င္မေသာက္ခ်င္ ျဖစ္လာျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ေန႔အခါ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ မွိန္းျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ယားယံျခင္း စတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ား ခံစားရရင္ ခႏၶာ ကိုယ္ထဲမွာ ဆီးဆိပ္ေတြ ပမာဏ ေလး၊ ငါးဆပိုၿပီး စုပံုလာလို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။

အခ်ဳိ႕လူနာမ်ားမွာ ေက်ာက္ကပ္ေဘး ျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါး၊ အစားအစာ (တညင္းသီး စားသံုးျခင္းစသည္) အျခားေရာဂါ (ဥပမာ ဝမ္းေလွ်ာမ်ားျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ေသြးေပါင္တက္ လြန္းျခင္းမ်ား) ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ အားနည္း သြားကာ ဆီးဆိပ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာတယ္။

နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္တဲ့ လူနာေတြမွာ ေရရွည္ ဆီးဆိပ္ ဖယ္ရွားကုသဖို႔နဲ႔ ေသြးသန္႔စင္ဖို႔လို ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးေပးရမယ္။ တစ္ပတ္ကို သံုးႀကိမ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္ ေဆးေပးလို႔မွ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္လုပ္မႈ မေကာင္းရင္ ေက်ာက္ကပ္လဲလွယ္ ကုသသင့္ပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္ ေခတၱ အလုပ္မလုပ္တဲ့ ေရာဂါကို ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျပန္ေကာင္းမြန္ လာေစၿပီး ေရရွည္ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ရင္ ဆီးအညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးေသြး၊ အစာလမ္းေၾကာင္း၊ အ႐ိုး စတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးလာၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္ေကာင္း သလိုရွိၿပီး ျပန္လည္ယို ယြင္း ပ်က္စီးႏုိင္တယ္။ ေက်ာက္ကပ္ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးလာရင္ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး၊ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ဆီးသြားလွ်င္ လိုသည္ထက္ ပို၍ အျမႇဳပ္ထျခင္း၊ ဆီးစစ္ၾကည့္လွ်င္ ဆီးထဲ၌အသားဓာတ္ ပါျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ပမာဏကို သာမန္ ေသြးစစ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုတိက်တဲ့ နည္းမ်ားနဲ႔ တိုင္းတာျခင္း စသည္ျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ စတင္ပ်က္စီးျခင္းကို ေစာစီးစြာသိရွိၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ကုသမႈေပးႏုိင္ဖု႔ိ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါျဖစ္ရင္ ေသခ်ာတိက်တဲ့ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း ကုသၿပီး ေဆးေသာက္ပါ။ ငယ္ငယ္က ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါျဖစ္ရင္ ရာသီ ဥတုဒဏ္မခံႏိုင္လို႔ စြန္႔စားတဲ့အလုပ္၊ ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ေတြကိုေရွာင္။ ေသာက္ေဆး စတီးရြိဳက္ကို ေန႔စဥ္ အၫႊန္းအတိုင္း ေသာက္ပါ။ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ေဆးျဖတ္ျခင္းမလုပ္သင့္ပါ။ ဆီးကို သြားခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ သြားေပးပါ။ ေအာင့္မထားပါနဲ႔။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ ရွင္းေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေက်ာက္တည္ျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာ ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmediaယူေကတြင္ သၾကားစားသံုးမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ အမ်ိဳးသားေရးအျဖစ္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္

က်န္းမာေရး၊ စက္ (၁၇)

သၾကားစားသံုးမႈ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင္း ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈႏွင့္ သြားပ်က္စီးမႈတို ့ေၾကာင့္ လူထုအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္တိုးျမင့္လာျခင္းတို ့ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ လူ တစ္ဦးျခင္း သၾကားစားသံုးသည့္ႏွဴန္းကို ယခင္ကထက္ပို၍ေလ်ာ့ခ်သြားရန္ အဂၤလန္အစိုးရအဖြဲ ့၊ က်န္းမာေရး အၾကံေပးမ်ားက တင္ျပခဲ့ရာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ကလည္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က လူတစ္ဦးျခင္းစားသံုးေသာ အစာအာဟာရမွရရွိသည့္ ခြန္အား၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏွဴန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ သၾကား ဓါတ္ကိုစားသံုးရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ (၅) ရာခိုင္ႏွဴန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးသုေတသီမ်ားက အၾကံျပဳရာ၀ယ္ ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္လန္ဒန္ႏွင့္ လန္ဒန္ေဆးတကၠသိုလ္သုေတသီ တို ့က သၾကားစားသံုးမႈႏွဴန္းကို (၃) ရာခိုင္ႏွဴန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သြားနဲ ့ခံတြင္းေရာဂါကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သၾကားစားသံုးမႈလြန္ကဲျခင္းဟာ အဓိကအက်ဆံုးအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေနတာကို ေတြ ့ရမွာပါ။ သၾကားစားသံုးမႈေလ်ာ့ခ်လိုက္ရံုနဲ ့ အလြယ္တကူၾကိဳတင္ကာကြယ္လို ့ရတဲ့ သြား
နဲ ့ခံတြင္းပ်က္စီးမႈ၊ ေဆးကုသစရိတ္နဲ ့ တစ္ျခား လူမႈစီးပြားအခက္အခဲအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မွာပါဟု သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယူေကတြင္ သၾကားစားသံုးမႈ ၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းခန္ ့ရွိေသာကေလးငယ္မ်ားတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားျပားေန သည့္အတြက္ ကုန္က်သည့္ေဆးကုစရိတ္မွာလည္း နိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၏ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္တစ္ခုလံုး၏ ၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဴန္းအထိ ရွိေနသည္။ ထို ့ေၾကာင္း သၾကားစားသံုးမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ကေလးငယ္အမ်ားစု ႏွင့္ပါတ္သက္ေနသည့္ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုမ်ားတြင္ မုန္ ့ႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ားေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္၊ စက္ အစရွိသည္တို ့ကို အစိုးရကတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး အစားအေသာက္တြင္ သၾကားပါ၀င္မႈ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းထက္ပိုလ်င္ သၾကားခြန္ေဆာင္ေစရန္ အစိုးရအၾကံေပးမ်ားက တင္ျပထားသည္။

ကေလးေတြတင္မက လူၾကီးေတြကပါ သၾကားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏွဴန္းထက္ပိုျပီးမစားဖုိ ့ဆိုတာကို တိတိက်က်မလိုက္နာ ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါကိုခ်က္ျခင္းပဲ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္လုပ္ဖို ့ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သၾကားစားသံုးမႈကို ၁၀ ရာ ခိုင္ႏွဴန္းကေန ၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းအထိေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ဖို ့ အမ်ိဳးသားေရးတစ္ရပ္အေနနဲ ့ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ၃ ရာခုိင္ႏွဴန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်သြားဖို ့ ဆက္ၾကိဳးစားသြားပါမယ္ဟု လန္ဒန္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ပေရာ္ဖက္ ဆာ ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းကေျပာသည္။

မိမိေန ့စဥ္စားသံုးေသာ သၾကားပမာဏသည္ စုစုေပါင္းအစားအစာမွရရွိေသာအာဟာရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းျဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၅ ဇြန္းမွ ၆ ဇြန္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၇ ဇြန္းမွ ၈ ဇြန္းအထိ စားေသာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမန္းက်ား
Lashio News Diary
https://www.facebook.com/lashio.news.city?fref=nfေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား